Katainen, Mogherini, Bienkowska
Eurokomisár Jyrki Katainen, vysoká predstaviteľka a podpredsedníčka Komisie Federica Mogherini a eurokomisárka Elżbieta Bieńkowska. PHOTO: © European Union.

Dlhodobý rozpočet EÚ: Komisia navrhuje posilnenie bezpečnosti a obrany

Pokiaľ ide o ďalší dlhodobý rozpočet EÚ na roky 2021 – 2027, Komisia navrhuje zvýšiť strategickú autonómiu EÚ, posilniť schopnosť EÚ chrániť svojich občanov a posilniť jej postavenie globálneho hráča.

Európsky obranný fond s rozpočtom 13 miliárd EUR poskytne cezhraničným investíciám do najmodernejších a plne interoperabilných technológií a zariadení v oblastiach, ako je šifrovaný softvér a technológia bezpilotných lietadiel, finančnú silu. Okrem toho vysoká predstaviteľka s podporou Komisie predložila návrh na zriadenie nového európskeho mierového nástroja s rozpočtom 10,5 miliardy EUR. Ide o nástroj, ktorý nie súčasťou dlhodobého rozpočtu EÚ a ktorý pomôže zlepšiť schopnosť EÚ predchádzať konfliktom, budovať mier a zaistiť medzinárodnú bezpečnosť.

Federica Mogheriniová, vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčka Komisie, uviedla: „Európska únia za posledných niekoľko rokov podnikla v oblasti bezpečnosti a obrany kroky, ktoré by sme si v minulosti nedokázali predstaviť. V súčasnosti môžeme podporovať výskum a spoluprácu v záujme rozvoja obranných spôsobilostí. Prijímame opatrenia, ktoré uľahčia rýchly pohyb síl členských štátov v Európe. Okrem toho s podporou Komisie navrhujem zriadenie európskeho mierového nástroja, ktorý zlepší financovanie vojenských operácií EÚ a podporu akcií, ktoré realizujú naši partneri.“

Podpredseda Jyrki Katainen zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť uviedol: „Tento navrhovaný nástroj pomôže EÚ zobrať svoj osud do vlastných rúk. Za obranu a ochranu našich občanov preberáme väčšiu zodpovednosť. Prvýkrát v histórii Európskej únie sa časť európskeho rozpočtu vynakladá na spoločné investície do vývoja nových technológií a zariadení, ktoré majú chrániť našich občanov. Európsky obranný fond je skutočným európskym nástrojom na podporu spoločných investícií a posilnenie úsilia členských štátov v oblasti obrany.“

Komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP Elżbieta Bieńkowska dodala: Európsky obranný fond predstavuje zásadnú zmenu v európskej spolupráci v oblasti obrany. Na základe prvých iniciatív, ktoré sa otestovali v uplynulých dvoch rokoch, ho teraz rozširujeme na ambiciózny európsky nástroj, ktorého cieľom je podporovať spoločné projekty v oblasti obrany počas celého ich vývojového cyklu. Fond s rozpočtom 13 miliárd EUR dokazuje, že táto Komisia to s budovaním Európy, ktorá bráni a chráni svojich občanov, myslí vážne.“

Európsky obranný fond

Z nového Európskeho obranného fondu s rozpočtom 13 miliárd EUR sa 4,1 miliardy EUR poskytne na priame financovanie konkurencieschopných a spoločných výskumných projektov, a to najmä prostredníctvom grantov. Okrem fázy výskumu bude mať fond k dispozícii 8,9 miliardy EUR, ktorými bude dopĺňať investície členských štátov vo forme spolufinancovania nákladov na vývoj prototypov a nákladov certifikáciu a testovanie. Vďaka tomuto fondu sa EÚ zaradí medzi 4 najvýznamnejších európskych investorov do výskumu a technológií v oblasti obrany a bude pôsobiť ako katalyzátor inovatívnej a konkurencieschopnej priemyselnej a vedeckej základne.

Hlavné črty Európskeho obranného fondu sú:

  • financovanie projektov, ktoré pomáhajú zvýšiť bezpečnosť EÚ a zodpovedajú prioritám, ktoré členské štáty schválili v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky a iných regionálnych a medzinárodných organizácií, ako je NATO;
  • oprávnené sú len tie spoločné projekty, do ktorých sú zapojení minimálne 3 účastníci z 3 členských štátov;
  • EÚ bude spolufinancovať vývoj spoločných prototypov len v prípade, keď sa členské štáty zaviažu, že konečný produkt kúpia;
  • fond bude stimulovať cezhraničnú účasť MSP a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou tým, že poskytne vyššie sadzby financovania, že bude uprednostňovať projekty konzorcií, ktorých členmi sú MSP, a v prípade potreby zverejňovaním cielených výziev na predkladanie návrhov;
  • zameria sa na prelomové inovácie, pričom 5 % finančných prostriedkov sa určí na prelomové technológie a inovačné zariadenia, ktoré EÚ umožnia posilniť svoje dlhodobé vedúce postavenie v oblasti technológií;
  • projekty stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO) môžu, ak sú oprávnené, získať bonus vo výške ďalších 10 % spolufinancovania, ale príspevok z fondu nie je automatický.
Viac..  Komisia aktualizuje zoznam zakázaných leteckých spoločností

Európsky mierový nástroj

Vysoká predstaviteľka s podporou Komisie navrhuje európsky mierový nástroj, čo je nový mimorozpočtový fond s rozpočtom 10,5 miliardy EUR, ktorý spojí existujúce mimorozpočtové mechanizmy určené na bezpečnosť a obranu s cieľom odstrániť existujúce medzery a obmedzenia. Zvýši sa tým účinnosť financovania vojenských misií a operácií v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP). Zjednoduší príspevky EÚ na mierové operácie, ktoré realizujú partneri, a rozšíri vojenskú a obrannú podporu, ktorú môže EÚ ponúknuť. Bude pokrývať výdavky, ktoré nemožno financovať z rozpočtu EÚ z dôvodu ich vojenských a obranných dôsledkov.

Ďalšie kroky

Rýchle dosiahnutie dohody o všeobecnom dlhodobom rozpočte EÚ a jeho sektorových návrhoch je nevyhnutné na to, aby prostriedky EÚ začali čo najskôr prinášať prvé výsledky.

Podobné oneskorenia, ku ktorým došlo na začiatku súčasného rozpočtového obdobia 2014 – 2020, by viedli k tomu, že by oneskorilo aj zverejnenie výziev na predkladanie návrhov na spoločné projekty v oblastiach, ako sú metamateriály, šifrovaný softvér, technológia bezpilotných lietadiel alebo satelitná komunikácia.

Dosiahnutím dohody o budúcom dlhodobom rozpočte už v roku 2019 by sa zabezpečil hladký prechod zo súčasného dlhodobého rozpočtu (2014 – 2020) na nový rozpočet a zaistila by sa predvídateľnosť a kontinuita financovania pre dobro všetkých.

Po získaní podpory zo strany Komisie, predloží vysoká predstaviteľka Rade návrh na zriadenie európskeho mierového nástroja, ktorá ho potom bude musieť jednomyseľne schváliť.

Súvislosti

Vo svojich politických usmerneniach predseda Juncker v júni 2014 označil posilnenie bezpečnosti občanov Európskej únie za prioritu. Zriadenie Európskeho obranného fondu oznámil vo svojom prejave o stave Únie v roku 2016.

Komisia predložila prvú verziu Európskeho obranného fondu v júni 2017, ktorá umožnila vyskúšať spoluprácu v oblasti obrany na úrovni EÚ prostredníctvom prípravnej akcie pre výskum v oblasti obrany (PADR) na roky 2017 – 2019 a Programu rozvoja európskeho obranného priemyslu (EDIDP) na roky 2019 – 2020.

Návrh týkajúci sa Európskeho obranného fondu napĺňa záväzok prijatý v júni 2017 zvýšiť pôvodné financovanie v období do roku 2020 prostredníctvom významnejšieho fondu.

Európsky obranný fond bude dopĺňať ďalšie programy EÚ, najmä rozpočet vo výške 6,5 miliardy EUR vyčlenený pre Nástroj na prepájanie Európy, ktorého účelom bude posilniť strategickú dopravnú infraštruktúru EÚ s cieľom pripraviť ju na vojenskú mobilitu, a nový program pre výskum a inováciu s názvom Európsky horizont v rozpočtom 100 miliárd EUR.

O dac

Odporúčame pozrieť

Krajiny EÚ schválili všeobecný rozpočet Únie na rok 2024

Ministri členských krajín EÚ v pondelok schválili spoločný text o všeobecnom rozpočte EÚ na rok …

Consent choices