Malmstrom
Cecilia Malmströmová, komisárka pre obchod. PHOTO: © European Union.

EÚ reaguje na nárast protekcionizmu vo svete

Ako vyplýva z uverejnenej každoročnej správy o prekážkach obchodu a investícií, Európska komisia odstránila historicky najvyšší počet prekážok obchodu, ktorým čelia spoločnosti z EÚ podnikajúce v zahraničí. Európski vývozcovia nahlásili v roku 2017 výrazný nárast protekcionizmu.

Cecilia Malmströmová, komisárka pre obchod, k tejto správe uviedla: „EÚ predstavuje najväčší a najprístupnejší trh na svete a je odhodlaná zabezpečiť, aby zahraničné trhy zostali rovnako otvorené pre naše firmy a výrobky. Vzhľadom na nedávny nárast protekcionizmu v mnohých častiach sveta nabrala naša každodenná práca zameraná na odstraňovanie prekážok obchodu na význame. Ťažiskom našej obchodnej politiky je postarať sa o to, aby mali naše spoločnosti prístup na zahraničné trhy. V dnešnej správe sa takisto zdôrazňuje, že účinné riešenia treba hľadať v rámci medzinárodného súboru pravidiel. Na rastúci protekcionizmus musí EÚ odpovedať dôrazom na presadzovanie pravidiel.“

Vďaka posilnenej stratégii EÚ pre prístup na trh sa v roku 2017 úplne alebo čiastočne odstránilo 45 prekážok, čo je v porovnaní s rokom 2016 viac ako dvojnásobok. Odstránené prekážky sa týkali 13 kľúčových odvetví vývozu a investícií EÚ vrátane odvetvia výroby lietadiel, automobilového priemyslu, keramiky, informačných a komunikačných technológií a elektroniky, strojárskeho priemyslu, farmaceutického priemyslu, odvetvia zdravotníckych pomôcok, odvetvia textilu a kože, agropotravinárskeho priemyslu, oceliarskeho priemyslu, papierenského priemyslu a služieb. Celkovo sa tak počet prekážok odstránených za Junckerovej Komisie zvýšil na 88.

Len vďaka prekážkam, ktoré sa odstránili v rokoch 2014 až 2016, vyviezli spoločnosti z EÚ v roku 2017 dodatočných 4,8 mld. EUR. To zodpovedá prínosu mnohých našich obchodných dohôd.

Zo správy takisto vyplýva, že v roku 2017 bolo zaznamenaných 67 nových prekážok, čím sa celkový súčet existujúcich prekážok medzi 57 rôznymi obchodnými partnermi na celom svete dostáva na neúprosných 396. Potvrdzuje sa tým znepokojujúci protekcionistický trend zistený za posledné roky. Najväčší nárast počtu nových prekážok za rok 2017 dosiahla Čína, po ktorej nasleduje Rusko, Juhoafrická republika, India a Turecko. Výrazný nárast počtu prekážok pre spoločnosti z EÚ sa zaznamenal aj v stredomorskom regióne. Všetkých deväť krajín s najvyšším počtom stále existujúcich prekážok obchodu patrí do skupiny G20.

Viac..  R. Holzmann: ECB musí zostať ostražitá a byť pripravená opäť zvýšiť úrokové sadzby

Príklady prekážok odstránených v roku 2017:

  • uznanie bezpečnostných štandardov, ktoré sa používajú v strojárskom priemysle EÚ, v nových bezpečnostných predpisoch Brazílie,
  • odstránenie administratívnych prekážok pre služby v Argentíne,
  • odstránenie obmedzení na medený a hliníkový šrot a na papier v Turecku,
  • odstránenie prekážok týkajúcich sa zdravia a hygieny zvierat a rastlín, pokiaľ ide o vývoz hovädzieho dobytka z niektorých členských štátov EÚ do Číny, Saudskej Arábie a na Taiwan,
  • odstránenie určitých obmedzení na vývoz hydiny z niektorých členských štátov EÚ do Saudskej Arábie a do Spojených arabských emirátov.

Súvislosti

Celá správa o prekážkach obchodu a investícií vychádza z konkrétnych sťažností, ktoré Komisia dostala od európskych spoločností. Uverejňuje sa každý rok od začiatku hospodárskej krízy v roku 2008.

V posledných mesiacoch Komisia takisto začala organizovať v členských štátoch Dni prístupu na trh, aby zvýšila informovanosť menších spoločností o tom, ako EÚ môže pomôcť pri riešení prekážok, ktorým čelia.

Po správe o ochrane a presadzovaní práv duševného vlastníctva, uverejnenej vo februári, ide o druhú správu týkajúcu sa presadzovania, ktorú vydala Komisia v roku 2018. V priebehu tohto roka Komisia uverejní správu o vykonávaní rôznych platných obchodných dohôd.

Komisia vo svojej stratégii Obchod pre všetkých určila za jednu z najvyšších priorít presadzovanie obchodných pravidiel spolu s väčším dôrazom na vykonávanie obchodných dohôd, aby tak naše spoločnosti mohli pri hľadaní vývozných a investičných príležitostí v tretích krajinách súťažiť za rovnakých podmienok. EÚ má k dispozícii nástroje, ktoré využíva na odstránenie prekážok obchodu, urovnávanie sporov a zavádzanie opatrení na ochranu obchodu v prípade nekalých obchodných praktík.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices