potraviny
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Každá 10. kontrola potravín je problém. Hygienici našli exkrementy aj mŕtve hlodavce

BRATISLAVA / Štátna veterinárna a potravinová správa zverejnila správu z kontroly potravín za mesiac máj. Hoci sa polepšili hypermarkety, z výsledkov kontrol vyplýva, že každá desiata kontrola, predstavuje problém. Hygienici našli salmonelu vo vajciach, skazené mäso či mŕtve hlodavce.

Podľa riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy dopadli najhoršie malé a stredné predajne, kde vykonali 30 percent kontrol. „Lepšie dopadli hypermarkety a supermarkety,“ uviedol Ladislav Bíreš. Nedostatky sa týkajú najmä hygieny. Zlé označenie pôvodu, uskladnenie, neuvádzanie látok sú už bežnými nedostatkami.

„Hygiena závisí aj od kultúry obyvateľstva. Či už predajca alebo kupujúci. Ak kupujúci nemá pocit, že má dodržiavať predpisy a štandardy, nemôžeme po ňom chcieť, aby sa správal tak, ako sa v kultúrnej Európe máme správať,“ uviedol obchodný analytik Ľubomír Dráhovský.

Hlodavce či exkrementy

V skladoch potravín našli inšpektori mŕtve hlodavce či exkrementy. V kapuste napríklad okrem hniloby aj špagát. Surové ovčie mlieko obsahovalo zase vírus encefalitídy. Kontrolóri našli nedostatky aj na dvoch ovčích farmách. Na jednej z nich je opatrenie, aby sa vyrábalo z pasterizovaného mlieka, na druhej boli výsledky pri opätovnej kontrole negatívne.

Primárni výrobcovia, výrobcovia, baliarne
pracovníčky nepoužívali ochranné rukavice pri manipulácii z nebalenými pekárskymi výrobkami
nenahlásenie zásielky zemiakov
znečistená podlaha pod paletou s uloženými surovinami – zbytkami po surovinách
nadmerná námraza s odkvapkávaním kondenzu v sklade surovín, znečistené mriežky stropného ventilátora nad manipulačným stolom vo výrobe

v sklade hotových výrobkov sa nachádzali aj pekárske výrobky určené na krmné účely
stena a strop v príjme potravín mali nevyhovujúcu povrchovú úpravu s olupujúcou sa omietkou. kovová konštrukcia rolovacej brány v príjme surovín bola miestami skorodovaná, stena, keramický obklad steny v baliarni bol poškodený, nerovný, rozvody elektrického vedenia boli vedené nekryte (pod stropom na stene), kovový obklad schodíka bol značne skorodovaný
Nestanovené opatrenia na minimalizáciu množstiev akrylamidu v záujme vymedzenia krokov v rámci
spracovania potravín, pri ktorých vzniká riziko tvorby akrylamidu v potravinách
klamlivo označený výrobok

Distribúcia preprava, VO sklady
odvoz bioodpadu v nízkej frekvencii oproti každodennému zvozu v harmonograme
v sklade – zistené exkrementy škodcov/hlodavcov i jedna uhynutá myš za regálom s krmivom pre spoločenské zvieratá, trus zistený na podlahe pri rozsypanej múke, cukri, ovsených vločkách, pri dehydratovaných polievkach, v želé, pod paletami s trvanlivým pečivom Fidorka, ktoré boli ohryzené od hlodavcov
výskyt trusu, mŕtveho hlodavca
nepredložené rozhodnutie RUVZ so súhlasným stanoviskom na prevádzku skladu
znečistené a zaprášené regály, na ktorých boli uložené mliečne výrobky v chladiarni, prachom znečistené chladiace zariadenie v chladiarni, skladové priestory: na viacerých miestach skladu suchého znečistené podlahy – zvyšky obalových materiálov, úlomky drevených paliet, zaprášené potrubie pri stene v novom sklade, za dverami skladu s trvanlivými výrobkami na zemi sa nachádzal vytečený vyradený energetický nápoj, výskyt pavučín na viacerých miestach skladu na oknách a stenách, nový sklad: stavebne narušená podlaha pred vchodom do skladu

Obchodná sieť, predaj
nebolo predložené HACCP – prevádzkový poriadok na predajňu
umiestňovanie na trh 18 druhov mäsových výrobkov pri teplotách vyšších (5,2°C, 15,1°C) ako uvádza výrobca (0 až 4°C)
salámy vykazovali cudzí pach po začínajúcom rozklade
hlbokozmrazené hydinové diely – chýba označenie v štátnom jazyku, nebalené pekárenské výrobky bez označenia
v chladiacej vitríne na predajnej ploche uvádzané na trh mäsové výrobky (údené karé, údená krkovička), na ktoré prevádzkovateľ nepredložil doklad o pôvode tovaru
zistení uvádzanie do obehu ôsmich druhov cestovín, nesprávne označených, uvádzajúcich spotrebiteľov do omylu z dôvodu uvedenia dvoch dátumov minimálnej trvanlivosti
predaj 4 druhov potravín po uplynutí DMT
zistené nesprávne označenie piatich druhov lahôdkarských výrobkov, predávaných po ich rozbalení na váhu, v označení neboli zvýraznené zložky, spôsobujúce alergie alebo neznášanlivosť a taktiež chýbal údaj o skladovacích podmienkach uchovávania daných výrobkov
pracovníčka nepoužívala pri manipulácii s potravinami ochranné pomôcky
potraviny s končiacim dátumom spotreby neboli umiestnené oddelene alebo neboli označené informáciou pre spotrebiteľa o končiacom dátume spotreby
porušený náter príjmovej váhy, porušená celistvosť povrchu klátu na mäso, hrubá vrstva ľadového povlaku (námraza) v mraziacich zariadenia na predajnej ploche, znečistené mriežky čiernymi nečistotami v 2 chladiacich zariadeniach na predajnej ploche, porušený náter držiakov na strečovú fóliu
manipulácia s nechránenými výrobkami bez použitia ochranných prostriedkov
nedostatočná evidencia teplôt chladiacich a mraziacich zariadení
chladiace vitríny znečistené plesňou, zatečené, podlahy zaprášené, nákupné vozíky znečistené, mraziace vitríny znečistené a znečistené regály
už 4 druhov hlbokomrazených rybacích výrobkov – porušené vákuové balenie
v oddelení lahôdok pri kontrole vysledovateľnosti zistené u rybacích výrobkov dokladanie výrobkov k zostatkovým množstvám z predchádzajúcich dní, zmiešavanie rôznych šarží výrobkov, neoznačenie dátumu a času vyloženia lahôdkarských výrobkov do pultu, nevyradenie z predaja výrobku tradičná domáca klobása po uplynutí DS

predajca nie je zaregistrovaný na RVPS
skladovanie nezlúčiteľných potravín v priestore skladu
neudržiavanie poriadku v šatni zamestnancov a chýbajúce hygienické pomôcky na utieranie rúk
Viac..  ECB by mala tento týždeň poslednýkrát podržať sadzby nezmenené

Ovocie a zelenina
podľa predloženého dokladu boli predávané jahody od prvovýrobcu malých množstiev, avšak množstvo predávaných jahôd v čase kontroly prevyšovalo množstvo povolené pre prvovýrobcov malých množstiev
stena v skladovacom priestore určenom pre suché balené potraviny a ovocie a zeleninu bola na viacerých miestach znečistená
paradajky, jahody a petržlen uložené priamo na zemi
stena pri predaji ovocia a zeleniny bola znečistená, za váhou sa zbieralo poškodené a znehodnotené ovocie a zelenina
v chladničke v sklade spolu uchovávané vajcia, výsekové mäso, zelenina, hríby a balené mäsové výrobky

Nie vždy slovenské

Kontroly priniesli aj ďalšie zaujímavosti. Slovenské ovocie a zelenina nie je vždy slovenská. Ani víno nedopadlo dobre. Až 50 percent vín malo nedostatky. Kým slovenské boli v poriadku, nedostatky mali talianske, maďarské či moldavské vína. Analytik vidí problém, ako inak, v ľuďoch. „Niektoré reťazce majú problém nájsť kvalifikovaný personál a personál, ktorý vie uskladňovať. Preto je potrebné, aby štát tento celý proces kontroloval,“ dodáva analytik Ľubomír Dráhovský

Kontrolóri pri májovej kontrole udelili 155 bokových pokút v celkovej výške 5 576 eur. V správnom konaní zase udelili pokuty vo výške takmer 200 tisíc eur. „Pre členov SAMO (Slovenskej asociácie moderného obchodu) je bezpečnosť a kvalita predávaných potravín prvoradá. Prostredníctvom svojich prepracovaných a dlhodobo zavedených systémov kvality, vrátane interných auditov, eliminujú možné nedostatky a riziká,“ uviedla jej predsedníčka Katarína Fašiangová.

Popis vybraných nevyhovujúcich vzoriek

Vzorka Nevyhovujúci znak
Surové kozie mlieko – bazénová vzorka zistená prítomnosť TBEV
Hydina – Morčacie stehno s kosťou nepríjemný pach po pokazenom mäse
Čerstvé vajcia L vo vzorke vajec (škrupina) zistená prítomnosť Salmonella spp.
Surové ovčie mlieko potvrdená prítomnosť RNA vírusu kliešťovej encefalitídy (TBEV)
Kvasená kapusta v slanom náleve, á 1000 g vzorka nevyhovela v znaku vzhľad z dôvodu výskytu nahnitých rezov kapusty a prítomnosti cudzieho predmetu (špagát)
Chabovec parený syr polomäkký, nezrejúci, stredne tučný prekročený limit osobitnej prísady NaCl 25000 mg/kg – nameraná hodnota 38000 mg/kg
Ovčí hrudkový syr Koagulázopozitívne stafylokoky nad stanovený limit
Cinzano Bianco Vermut 1,0 l alk 15% obj. vo vyšetrenej vzorke bola zistená prítomnosť oxidu siričitého v množstve 134 mg/l, ktorý nie je deklarovaný v zložení ako zložka
Chlieb 100% ražný označenie názvom je v rozpore s označením zloženia výrobku, nie sú vyznačené všetky alergény, označenie výživových údajov nie je v súlade s prílohou XV nariadenia EÚ číslo 1169/2011
Rybárske rezy na obale výrobku nie sú deklarované konzervačné látky, vo vzorke metódou HPLC/DAD zistená prítomnosť konzervačných látok kyselina benzoová /E210/ a kyselina sorbová /E200/
Oblátky plnené mliečnou a lieskovcovou náplňou nezaistenie jednoznačnej čitateľnosti stredná veľkosť písma 0,9 mm min. 1,2 mm
12% pivo polotmavý ležiak chemické vyšetrnie farba vyjadrená v EBC, limit 19-39, nameraná hodnota 57 EBC
Spišské párky obsah tuku pod stanovený limit
Špekačky u vybraných mäkkých výrobkov nemožno používať MSM ani hyd. MSM
Kukurica cukrová-sterilizovaná zelenina jednodruhová v sladkoslanom náleve pach cudzí po zaparenej surovine a chuť po narušenej surovine
Mechanicky separované hydinové mäso zistená prítomnosť Salmonella spp.
Káva zrnková-mletá-Mocca 200g, vákuovo balená nesprávne uvedený názov dátumu minimálnej trvanlivosti, do názvu doplniť „pražená mletá káva…“
Instantný nápoj v prášku neúplné uvedenie povinného označenie výživových údajov
Domáca škvarená bravčová masť voľné mastné kyseliny nad stanovený limit

V tomto období je aktívny aj úrad verejného zdravotníctva, ktorý vykonáva pravidelne opakované kontroly nebalenej zmrzliny vo voľnom predaji.

Počas najbližších dvoch mesiacoch jej isto zjeme nemalé množstvo. Aj tu sú však úrady mimoriadne ostražité. V Každej tretej skontrolovanej prevádzke v minulom roku zistili nedostatky. „Ak potravina nevyhovuje mikrobiologicky, možno hovoriť napríklad o prítomnosti koliformných baktérií alebo kvasiniek, plesní či salmonely,“ uviedla hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Račková.

Viac informácií sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk

O dac

Odporúčame pozrieť

EK schválila Slovensku 20 miliónov eur na podporu podnikov v súvislosti s vojnou na Ukrajine

Európska komisia schválila slovenskú schému vo výške 20 miliónov eur na podporu podnikov pôsobiacich v prvovýrobe …

Consent choices