benova
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: © European Union- EP.

Monika Beňová: Lepšie podmienky a sociálna ochrana pracovníkov v nákladnej preprave sú nevyhnutnosťou

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) budú dnes hlasovať o navrhovanej novelizácii predpisov týkajúcich sa cestnej nákladnej dopravy, upravujúcich napríklad vysielanie a dobu odpočinku vodičov. 

Nová legislatíva má za úlohu priniesť zlepšenie pracovných podmienok pre vodičov a zabezpečenie spravodlivejšieho konkurenčného prostredia pre dopravcov v celej Európskej únii (EÚ). „Navrhovaný balík opatrení v oblasti mobility pozostáva z dvoch nariadení a jednej smernice. Ich znenie bude ešte následne konzultované na úrovni jednotlivých zodpovedných ministrov z členských štátov v rámci Rady EÚ,“ priblížila europoslankyňa Monika Beňová.

Odvetvie cestnej dopravy zamestnáva v rámci celej EÚ priamo viac ako 5 miliónov ľudí, vytvára asi 2 percentá HDP a realizuje takmer polovicu nákladnej prepravy v Únii. „Ide o dôležitý sektor, v ktorom musíme vedieť zabezpečiť lepšiu sociálnu ochranu pracovníkov, zjednodušenie platných pravidiel a ochranu záujmov predovšetkým malých a stredných podnikov. Rovnako tiež obmedzenie pôsobenia schránkových firiem a súvisiacej fiktívnej samostatnej zárobkovej činnosti,“ zdôraznila poslankyňa. To bude okrem iného znamenať zmenu pravidiel a požiadaviek pri zakladaní nových prepravných spoločností. Tieto pritom nesmú byť zaťažujúce, aby nedochádzalo k zdržovaniu či oneskorovaniu dopravy.

Viac..  Europarlament chce prísnejšie presadzovanie sankcií EÚ voči Rusku

Zlepšenie podmienok pre pracovníkov v dopravnom sektore znamená aj zvyšovanie bezpečnosti na cestách. „Nedostatok profesionálnych vodičov je dnes realitou. Pokles činnosti v doprave by pritom znamenal ochromenie celého hospodárstva. Prijímanie opatrení, ktoré do tohto odvetvia prilákajú mladých ľudí a rovnako v ňom udržia skúsených pracovníkov, je preto nevyhnutnosťou,“ uzavrela Monika Beňová.

O dac

Odporúčame pozrieť

benova

M. Beňová: Výzvy na posilňovanie demokratizácie európskych volieb sú falošné

Plénum Európskeho parlamentu sa zaoberalo návrhom na posilnenie európskeho rozmeru organizácie eurovolieb v júni budúceho …

Consent choices