cestovanie
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Nový cestovný systém ETIAS zvýši bezpečnosť občanov EÚ

Nový systém kontroly cestujúcich ktorí cestujú bez vízovej povinnosti, tzv. ETIAS, znamená zvýšenie bezpečnosti pre EÚ.

Cestujúci z tretích krajín, ktorí v súčasnosti nepodliehajú vízovej povinnosti pred vstupom do EÚ, budú od roku 2021 potrebovať pred vycestovaním povolenie. Systematická kontrola každej žiadosti zabráni vstupu do EÚ občanom, ktorí môžu predstavovať bezpečnostné riziko, nemala by však nijako obmedzovať cestujúcich. „Bude to veľmi jednoduchá procedúra, v podstate iba online kontrola, ktorú môžu jednotlivci absolvovať pred cestou do EÚ“, vysvetľuje poslankyňa Kinga Gál (EPP, Maďarsko), ktorá má túto tému v parlamente na starosti.

Súčasná situácia

V súčasnosti neexistuje dostatok informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín oslobodených od víz, ktorí prichádzajú do EÚ. Podliehajú kontrolám na schengenských hraniciach, cez ktoré do EÚ vstupujú. Rozhodnutie povoliť alebo odmietnuť vstup uskutočňujú príslušníci pohraničnej stráže bez akýchkoľvek predchádzajúcich poznatkov týkajúcich sa bezpečnosti, migrácie alebo potenciálnych zdravotných rizík spojených s touto osobou. Táto problematika sa týka najmä ľudí, ktorí vstupujú do EÚ po zemi (napr. autom) a ich  jediným údajom je cestovný doklad.

EÚ v roku 2020 môže odhadom navštíviť 39 miliónov cestujúcich bez víz, z viac ako 60 krajín sveta.  Pre porovnanie, v roku 2014 to bolo 30 miliónov. Keďže otvorenosť Európy by nemala byť na úkor jej bezpečnosti, ETIAS (Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia) vznikol na identifikáciu možných bezpečnostných rizík.

Podobné modely už existujú napríklad v USA (ESTA), Kanade a Austrálii. 

Čo sa zmení?

Štátni príslušníci krajín, ktoré sú oslobodené od vízovej povinnosti v EÚ, budú musieť pred cestou vyplniť elektronický formulár. Okrem osobných údajov (vrátane mena, dátumu a miesta narodenia, pohlavia a štátnej príslušnosti)  aj cestovné údaje. Vo formulári budú musieť tiež vyplniť otázky týkajúce sa predchádzajúcich trestných záznamov, či prítomnosti v konfliktných zónach atď. To umožní orgánom posúdiť, či osoba môže predstavovať bezpečnostné, či zdravotné riziko ešte pred príchodom na schengenskú hranicu.
Cestujúcim, ktorí predstavujú bezpečnostné, migračné alebo epidemické riziká, nebude vstup do EÚ povolený. ETIAS by mal byť funkčný od roku 2021.

Viac..  Fínsko žiada celoeurópske riešenia, aby sa zastavil tok migrantov z Ruska

Jednoduché, rýchle, lacné a efektívne

Povolenie na vstup bude platiť tri roky a žiadatelia si zaň zaplatia sedem eur. Pre deti a mladých do 18 rokov a ľudí nad 70 rokov bude zdarma. Očakáva sa, že veľká väčšina žiadateľov by mala dostať povolenie okamžite. Konečné rozhodnutie o povolení vstupu však bude na príslušníkoch národných hraničných kontrol.

Čo v prípade podozrenia?

Všetky žiadosti budú spracúvané automaticky. Ak však žiadateľ kladne odpovie na jednu z položených otázok, alebo o ňom bude nájdený záznam v niektorej z databáz, jeho žiadosť bude posúdená individuálne. Rozhodnutie o povolení alebo nepovolení vstupu mu bude oznáme do štyroch týždňov. V prípade zamietnutia, ktorú bude musieť byť odôvodené,  bude mať právo na odvolanie.

Čo bude nasledovať

O zriadení systému sa bude hlasovať na plenárnom hlasovaní, následne ho budú ešte musieť odobriť ministri členských štátov (Rada EÚ). ETIAS by mal začať fungovať od roku 2021 a bude súčasťou systému inteligentných hraníc (Smart borders), ktorý bude v prevádzke od roku 2020.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europska unia

Komisia bilancuje pokrok bezpečnostnej únie

Komisia prijala siedmu správu o pokroku vo vykonávaní Stratégie EÚ pre bezpečnostnú úniu na roky 2020 …

Consent choices