dron
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Rada prijala prvé pravidlá EÚ pre civilné drony všetkých veľkostí

Rada prijala aktualizované pravidlá pre bezpečnosť letectva, ktoré zahŕňajú revidovaný mandát pre Európsku agentúru pre bezpečnosť letectva (EASA) a vôbec prvé pravidlá EÚ pre civilné drony všetkých veľkostí.

Touto reformou sa zavádzajú primerané pravidlá založené na riziku, ktoré sú navrhnuté tak, aby umožnili sektoru letectva EÚ rásť a stať sa konkurencieschopnejším a podporovali inováciu. Predbežná dohoda s Európskym parlamentom sa dosiahla 29. novembra 2017.

„Týmito pravidlami sa zabezpečí, aby bolo lietanie aj napriek stále hustejšej premávke na oblohe naďalej bezpečné,“ povedal Ivajlo Moskovski, bulharský minister dopravy, informačných technológií a komunikácií.

Pravidlami pre drony sa stanovujú základné zásady, aby sa zaistila bezpečnosť, ochrana, súkromie, ochrana osobných údajov a ochrana životného prostredia. V texte sa stanovuje hraničná hodnota pre registráciu prevádzkovateľov dronov: prevádzkovatelia sa musia zaregistrovať, ak ich drony dokážu v prípade nárazu do človeka preniesť viac ako 80 joulov kinetickej energie. Ostatné podrobné pravidlá týkajúce sa dronov stanoví Komisia s pomocou EASA, a to na základe zásad stanovených v uvedenom nariadení.

Viac..  M. Lexmann: Pred sexuálnym zneužívaním online musíme deti ochrániť

Hlasovaním Rady sa ukončil legislatívny postup v prvom čítaní. Európsky parlament hlasoval 12. júna 2018. Toto nariadenie podpíšu obidve inštitúcie a uverejní sa v Úradnom vestníku EÚ, pravdepodobne do konca júla. Účinnosť nadobudne dvadsiatym dňom po uverejnení.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices