Značký archívu: bezpečnosť letectva

Rada prijala prvé pravidlá EÚ pre civilné drony všetkých veľkostí

dron

Rada prijala aktualizované pravidlá pre bezpečnosť letectva, ktoré zahŕňajú revidovaný mandát pre Európsku agentúru pre bezpečnosť letectva (EASA) a vôbec prvé pravidlá EÚ pre civilné drony všetkých veľkostí. Touto reformou sa zavádzajú primerané pravidlá založené na riziku, ktoré sú navrhnuté tak, aby umožnili sektoru letectva EÚ rásť a stať sa …

Viac ... »

Do EÚ budú môcť lietať aj spoločnosti z tretích krajín

Certifikáty, ktoré Komisia schválila leteckým spoločnostiam tretieho sveta budú platné v celej EÚ. Do roku 2016 budú musieť mať všetky letecké spoločnosti z krajín mimo EÚ, ktoré chcú lietať do EÚ, takéto povolenie. To potvrdzuje ich súlad s medzinárodnými bezpečnostnými normami. Cieľom tohto nového režimu je dvojaký: znižovanie byrokracie tým, že …

Viac ... »
Consent choices