klimaticke zmeny
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Boj proti klimatickým zmenám: Aký pokrok nastal?

EÚ nastavila ambiciózny plán v znižovaní emisií skleníkových plynov do roku 2020. 

Boj proti klimatickým zmenám je pre EÚ kľúčovou prioritou. Zaviazala sa dosiahnuť určitý cieľ a prijalo sa niekoľko opatrení na zníženie emisií skleníkových plynov. Aký pokrok nastal? Čo hovoria fakty?

Ciele, ktoré si EÚ určila dosiahnuť do roku 2020.

Už v roku 2008 si EÚ vytýčila ciele pre rok 2020 v tzv. klimatickom a energetickom balíčku. Únia sa zaviazala znížiť emisie skleníkových plynov o 22% oproti produkcii emisií v roku 1990. To sa podarilo dosiahnuť už v roku 2015. Novým cieľom tak bude dosiahnuť úroveň o 26% nižšiu než v roku 1990.Posledné prieskumy však ukazujú, že produkcia skleníkových plynov naopak v roku 2017 stúpla. Počas decembrovej Konferencie strán (COP24) v poľských Katowiciach budú predmetom diskusie prísnejšie ciele pre roky 2030 a 2050.

Pokrok v energetike a priemysle

Aby EÚ splnila vyššie uvedené ciele, podniká kroky v rôznych odvetviach. Jedným z nich je systém EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorý pokrýva emisie skleníkových plynov z odvetví energetiky a priemyslu, ako aj odvetvie leteckej dopravy (to predstavuje cca. 45% z celkového objemu emisií skleníkových plynov v EÚ).

Viac..  Komisia víta predbežnú dohodu o udržateľnejších, opraviteľných a obehovejších výrobkoch

V rokoch 2005 až 2016 poklesli emisie z elektrární a tovární, na ktoré sa vzťahuje systém obchodovania s emisnými kvótami EÚ (ETS) o 26%. To predstavuje oveľa viac ako 23%, ktoré EÚ stanovila ako cieľ do roku 2020.

Národné ciele

Na zníženie emisií z iných sektorov (bývanie, poľnohospodárstvo, odpad, doprava – okrem letectva) stanovili členské štáty EÚ národné ciele znižovania emisií podľa rozhodnutia o spoločnom úsilí. Emisie z odvetví, na ktoré sa vzťahujú národné ciele, boli v roku 2016 o 11% nižšie ako v roku 2005 a mierne tak prekročili cieľ zníženia o 10% do roku 2020.

O dac

Odporúčame pozrieť

Komisia navrhuje predĺžiť núdzové opatrenia v oblasti energetiky o jeden rok

Komisia navrhla Rade predĺženie platnosti niekoľkých núdzových opatrení EÚ zavedených minulý rok na riešenie energetickej krízy. Hoci je …

Consent choices