JUncker Tusk
Predseda Komisie Jean-Claude Juncker, predseda Európskej rady Donald Tusk a japonský predseda vlády Shinzo Abe. PHOTO: © European Union.

EÚ a Japonsko podpísali dohodu o hospodárskom partnerstve

Na dnešnom tokijskom samite EÚ a Japonska podpísali predseda Komisie Jean-Claude Juncker, predseda Európskej rady Donald Tusk a japonský predseda vlády Shinzo Abe Dohodu o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom.

Táto obchodná dohoda je doteraz najväčšou dohodou dojednanou EÚ a povedie k vytvoreniu zóny otvoreného obchodu, ktorá bude pokrývať viac než 600 miliónov ľudí.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker v tejto súvislosti povedal: „Dokument, ktorý sme dnes podpísali, je oveľa viac než len obchodná dohoda. Je to samozrejme prostriedok, ktorý vytvára príležitosti pre naše spoločnosti, našich pracovníkov a našich občanov a nástroj na podporu európskych a japonských hospodárstiev. Takisto je ale vyjadrením nášho postoja, a to pokiaľ ide o jej obsah, rozsah pôsobnosti a aj jej načasovanie. Ide o vyhlásenie postoja dvoch podobne zmýšľajúcich partnerov, ktorí spoločne zastupujú takmer tretinu svetového HDP a ktorí opätovne zdôrazňujú svoj záväzok dodržiavať najvyššie normy v oblastiach, ako sú práca, bezpečnosť, ochrana životného prostredia alebo ochrana spotrebiteľa. A obsahom tohto vyhlásenia je, že veríme na obchodné vzťahy založené na otvorenosti, spravodlivosti a pravidlách, ako aj naše presvedčenie, že obchodná dohoda nie je hrou, kde jeden vyhráva a druhý prehráva, ale musí byť prospešná pre všetky zúčastnené strany – obchodná dohoda môže obom stranám priniesť hmatateľné výhody a zároveň ošetriť ich špecifické požiadavky.“

Komisárka pre obchod Cecilia Malmströmová v tejto súvislosti uviedla: „Dnes spolu s Japonskom vysielame svetu jasný signál, že dve z jeho najväčších ekonomík stále veria v otvorený obchod a sú proti jednostrannosti a protekcionizmu. Hospodárske prínosy tejto dohody sú jednoznačné. Odstránením ciel v hodnote miliárd eur, zjednodušením colných postupov a odstránením cezhraničných prekážok obchodu dohoda poskytne podnikom na oboch stranách príležitosti na zvýšenie vývozu a rozšírenie ich podnikania. Dôvody na radosť môže mať predovšetkým európsky agrosektor, keďže získava prístup na enormný japonský trh a ochranu viac ako 200 osobitných potravín a nápojov, ako je napr. šampanské a parmská šunka. Vyzývam teraz Európsky parlament, aby túto dohodu rýchlo schválil, aby podniky, občania a poľnohospodári mohli využívať jej výhody čo najskôr.“

Na základe tejto dohody sa zruší veľká väčšina ciel v hodnote 1 miliardy EUR, ktoré každoročne zaplatia spoločnosti z EÚ vyvážajúce do Japonska. Povedie tiež k odstráneniu viacerých dlhodobých regulačných prekážok týkajúcich sa napríklad automobilov. Zároveň sa ňou otvorí japonský trh so 127 miliónmi spotrebiteľov pre vývoz kľúčových poľnohospodárskych výrobkov z EÚ a rozšíria sa aj možnosti vývozu z EÚ v celom rade ďalších odvetví.

Táto dohoda o hospodárskom partnerstve posilní spoluprácu medzi Európou a Japonskom v mnohých oblastiach. Obe strany v nej opätovne potvrdili spoločný záväzok v oblasti udržateľného rozvoja a po prvý raz do nej zahrnuli konkrétny záväzok Parížskej dohody o zmene klímy.

Hlavné prvky dohody

Pokiaľ ide o vývoz poľnohospodárskych výrobkov z EÚ, táto dohoda predovšetkým:

  • ruší japonské clá na viaceré druhy syrov, ako napríklad gouda a čedar (ktoré sú v súčasnosti na úrovni 29,8 %), ako aj na vývoz vína (v súčasnosti na priemernej úrovni 15 %),
  • umožňuje EÚ výrazne zvýšiť vývoz hovädzieho mäsa do Japonska, zatiaľ čo bravčové mäso bude predmetom bezcolného obchodu v sektore spracovaného mäsa a takmer bezcolného obchodu v sektore čerstvého mäsa,
  • zabezpečuje v Japonsku ochranu viac ako 200 vysoko kvalitných európskych poľnohospodárskych výrobkov s tzv. zemepisným označením a ochranu vybraných japonských zemepisných označení v EÚ.
Viac..  Grécko plánuje splatiť eurozóne zo záchranných úverov predčasne 8 miliárd eur

Dohoda otvára aj trhy so službami, najmä pokiaľ ide o finančné služby, elektronický obchod, telekomunikácie a dopravu, okrem toho:

  • zaručuje spoločnostiam z EÚ prístup na veľké trhy verejného obstarávania v 48 veľkých mestách v Japonsku a odstraňuje prekážky brániace verejnému obstarávaniu v hospodársky dôležitom odvetví železničnej dopravy na celoštátnej úrovni,
  • rieši konkrétne citlivé otázky v EÚ, napríklad pokiaľ ide o automobilový priemysel, a to zavedením prechodných období v trvaní až 7 rokov pred tým, ako dôjde k odstráneniu cla.

Dohoda ďalej obsahuje aj podrobnú kapitolu o obchode a udržateľnom rozvoji; stanovuje veľmi vysoké normy v oblasti práce, bezpečnosti, ochrany životného prostredia a ochrany spotrebiteľa; posilňuje záväzky EÚ a Japonska v oblasti udržateľného rozvoja a zmeny klímy a v plnom rozsahu zaručuje služby vo verejnom záujme.

V súvislosti s ochranou údajov EÚ a Japonsko 16. júla ukončili rokovania o vzájomnej primeranosti, ktoré dopĺňajú dohodu o hospodárskom partnerstve. Dohodli sa, že budú navzájom uznávať svoje systémy ochrany osobných údajov ako „rovnocenné“. Umožní sa tým bezpečný tok údajov medzi EÚ a Japonskom, čím vznikne najväčší priestor bezpečného toku údajov na svete.

Tento týždeň uverejnila Komisia aj interaktívnu mapu Obchod medzi EÚ a Japonskom v tvojom meste, ktorá ukazuje obce a mestá v Európe, ktoré vyvážajú do Japonska. Napríklad írsky Cork vyváža farmaceutiká, mliečne výrobky a chemické látky, kým mesto Pálty v Maďarsku exportuje bravčové mäso, samoobslužné terminály a manikúrové výrobky. Táto interaktívna mapa zahŕňa infografiky pre každú krajinu EÚ, v ktorej sa uvádza počet vyvážajúcich spoločností, počet pracovných miest podporených vývozom do Japonska, zoznam výrobkov vyvezených z jednotlivých členských štátov a iné štatistiky dovozu či vývozu.

Ďalšie kroky

Dohoda teraz čaká na ratifikáciu Európskym parlamentom a japonským parlamentom, na základe čoho by mohla nadobudnúť platnosť v priebehu roka 2019.

Zároveň pokračujú rokovania s Japonskom o normách ochrany investícií a o urovnávaní sporov o ochrane investícií. So zreteľom na spoločné záväzky vytvoriť stabilné a bezpečné investičné prostredie v Európe a Japonsku sú obidve strany pevne odhodlané dosiahnuť zblíženie stanovísk v rokovaniach o ochrane investícií čo najskôr.

O dac

Odporúčame pozrieť

Zástupcovia slovenských i európskych inštitúcií diskutovali o priblížení Agendy 2030 pre verejnosť

V rámci projektu spolupráce Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Úradu podpredsedu vlády …

Consent choices