airbnb
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Ochrana spotrebiteľa: EÚ dôrazne žiada Airbnb, aby dodržiavala príslušné predpisy

Európska komisia a orgány na ochranu spotrebiteľa v EÚ žiadajú spoločnosť Airbnb, aby zladila svoje zmluvné podmienky s predpismi EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa a poskytovala transparentné informácie o cenách.

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová v tejto súvislosti uviedla: „Čoraz viac spotrebiteľov si objednáva ubytovanie cez internet, vďaka ktorému dovolenkári získali mnoho nových príležitostí. Obľúbenosť však nemôže ospravedlňovať nedodržiavanie predpisov EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa. Zákazníci musia ľahko pochopiť, za čo majú zaplatiť a koľko presne služby stoja. Musia mať tiež spravodlivé podmienky, napr. pri zrušení ubytovania zo strany majiteľa. Očakávam, že Airbnb rýchlo zaistí správne riešenia.“

Spôsob, akým Airbnb v súčasnosti uvádza informácie o cenách, a niektoré jej zmluvné podmienky sú v rozpore so smernicou o nekalých obchodných praktikách, smernicou o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách, ako aj s nariadením o právomoci v občianskych a obchodných veciach. Európske orgány na ochranu spotrebiteľa a Komisia preto od Airbnb požadujú viacero zmien. Spoločnosť má svoje návrhy preložiť do konca augusta. Keď Airbnb navrhne riešenia na nápravu, Komisia a orgány na ochranu spotrebiteľa v EÚ navrhované zmeny preskúmajú. Ak ich nebudú považovať za uspokojivé, Airbnb môže čeliť právnym dôsledkom.

Netransparentné ceny a ďalšie nekalé obchodné praktiky

Spôsob, akým spoločnosť Airbnb v súčasnosti informuje o cenách, a to, že jasne nerozlišuje medzi súkromnými a profesionálnymi hostiteľmi, nie je v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z právnych predpisov EÚ, najmä smernice o nekalých obchodných praktikách.

Spoločnosť Airbnb by mala:

  • zmeniť spôsob, akým uvádza informácie o cenách po počiatočnom vyhľadávaní na jej stránke, a zabezpečiť tak, že pri ponuke ubytovania spotrebiteľ uvidí plnú cenu vrátane všetkých povinných poplatkov, napríklad za služby a upratovanie. Ak konečnú cenu nebude možné vypočítať vopred, Airbnb by mala jasne informovať spotrebiteľa o prípadných dodatočných poplatkoch,
  • jasne uvádzať, či ubytovanie ponúka súkromný alebo profesionálny hostiteľ, lebo podľa toho sa líšia pravidlá ochrany spotrebiteľa.

Objasnenie podmienok alebo odstránenie nezákonných podmienok

Podmienky poskytovania služieb spoločnosťou Airbnb by mali byť zosúladené s európskymi predpismi v oblasti ochrany spotrebiteľa. V smernici o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách sa vyžaduje, aby štandardné zmluvné podmienky nevytvárali značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach strán, ktorá by bola v neprospech spotrebiteľa. Zmluvné podmienky musia byť navyše vypracované zrozumiteľne, aby boli spotrebitelia o svojich právach informovaní jasným a pochopiteľným spôsobom.

V súvislosti s Airbnb to napríklad znamená, že:

  • spoločnosť by nemala uvádzať spotrebiteľov do omylu tým, že sa obráti na súd v inej krajine než v členskom štáte spotrebiteľovho bydliska,
  • Airbnb nemôže jednostranne a bez odôvodnenia rozhodovať, aké podmienky môžu zostať v účinnosti v prípade ukončenia zmluvy,
  • Airbnb nemôže spotrebiteľov zbaviť základného práva žalovať hostiteľa v prípade osobnej ujmy alebo inej škody,
  • Airbnb nemôže jednostranne meniť zmluvné podmienky bez toho, aby o tom spotrebiteľov vopred jasne informovala a dala im možnosť odstúpiť od zmluvy,
  • zmluvné podmienky nemôžu Airbnb dávať neobmedzenú právomoc rozhodovať o odstránení obsahu,
  • ukončenie alebo pozastavenie zmluvy zo strany Airbnb by malo byť spotrebiteľom vysvetlené, malo by sa riadiť jasnými pravidlami a nemalo by spotrebiteľa zbavovať práva na primeranú náhradu škody alebo práva odvolať sa,
  • pravidlá Airbnb týkajúce sa vrátenia peňazí, odškodnenia a vymáhania náhrady škody by mali byť jasne definované a nemali by spotrebiteľov zbavovať práva využiť dostupné opravné prostriedky.
Viac..  Eugen Jurzyca: V práve na opravu vidím aj riziká, udržiavať náhradné diely za každú cenu nemá zmysel

Spoločnosť Airbnb by okrem toho mala na svojich internetových stránkach uvádzať ľahko dostupný odkaz na platformu na riešenie sporov online a všetky potrebné informácie týkajúce sa riešenia sporov, ako sa uvádzajú v nariadení o riešení sporov online.

Ďalšie kroky

Spoločnosť Airbnb má teraz do konca augusta navrhnúť podrobné riešenia na zosúladenie svojich postupov s predpismi EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa. Komisia a orgány na ochranu spotrebiteľa sa v prípade potreby stretnú s Airbnb v septembri, aby vyriešili všetky zostávajúce výhrady. Ak návrhy Airbnb nebudú uspokojivé, orgány na ochranu spotrebiteľa by mohli pristúpiť k vymáhaniu predpisov právnou cestou.

Súvislosti

Na základe nariadenia EÚ o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa vznikla celoeurópska sieť na presadzovanie práva, ktorá spája vnútroštátne orgány na ochranu spotrebiteľa. Vďaka tomuto rámcu môže vnútroštátny orgán z jedného štátu EÚ požiadať svojho partnera v inom štáte EÚ o pomoc pri zastavení cezhraničného porušovania právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa.

Spoluprácu možno využiť na presadzovanie rôznych právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa, napríklad smernice o nekalých obchodných praktikách, smernice o právach spotrebiteľov alebo smernice o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách.

Sieť spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa (CPC) uskutočnila v júni 2018 spoločné posúdenie obchodných praktík Airbnb a vydala k nemu spoločné stanovisko. Posúdenie koordinoval nórsky orgán na ochranu spotrebiteľa (Forbrukertilsynet) s podporou Európskej komisie.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices