roaming
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Už toto leto získajú Európania viac digitálnych práv ako kedykoľvek predtým

Po minuloročnom zrušení roamingových poplatkov v Európskej únii dovolenkári teraz môžu cestovať so svojím predplatným televízneho vysielania, filmov, športových prenosov, hudby alebo elektronických kníh bez dodatočných nákladov. Okrem toho všetci v celej Európe môžu využívať prvotriedne pravidlá ochrany údajov, vďaka ktorým všetci Európania majú lepšiu kontrolu nad svojimi osobnými údajmi.

Podpredseda Komisie pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip uviedol: „Európania začínajú pociťovať výhody digitálneho jednotného trhu.Toto leto budete môcť sledovať svoje obľúbené televízne programy a športové zápasy bez ohľadu na to, kam v rámci EÚ vycestujete. Do konca tohto roka si budete môcť kúpiť festivalové vstupenky či prenajať auto online z celej EÚ bez toho, aby ste boli geograficky blokovaní alebo presmerovaní.“

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Vĕra Jourová dodala: „Digitálny svet ponúka obrovské príležitosti, ale aj výzvy. Naše osobné údaje sú napríklad pre mnohé podniky cenným tovarom. Vďaka moderným pravidlám ochrany údajov, ktoré sme zaviedli, Európania získali kontrolu nad svojimi údajmi pri každom nákupe, rezervácii dovolenky online či obyčajnom surfovaní po internete.“

Komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Mariya Gabrielová vyhlásila: „Zlepšujeme každodenný život našich občanov, či už ide o koniec roamingových poplatkov alebo bezpečnejšie online prostredie. Zavŕšením všetkých našich digitálnych iniciatív prinesieme spotrebiteľom a podnikom ešte väčšiu pozitívnu zmenu.“

Digitálne práva, ktoré sa už každodenne využívajú

  • Od júna 2017 môžu ľudia používať svoje mobilné telefóny pri cestovaní v rámci EÚ presne tak ako doma, teda bez dodatočných poplatkov. Odkedy EÚ zrušila roamingové poplatky, bolo na jej území a v Európskom hospodárskom priestore spotrebované viac než päťnásobné množstvo dát a uskutočnilo sa takmer dva a pol ráz viac telefonických hovorov.
  • Od apríla 2018 môžu spotrebitelia takisto pristupovať k online obsahovým službám, ktoré si predplatili v domovskej krajine, aj keď cestujú po celej EÚ, vrátane filmov, seriálov a športových prenosov .
  • Vďaka novým pravidlám ochrany údajov, ktoré platia v celej EÚ od 25. mája 2018, môžu Európania bezpečne prenášať osobné údaje medzi poskytovateľmi služieb, akými sú napríklad cloudy či e-mailové kontá. Ľudia majú právo vedieť, či ich údaje unikli alebo sa ich zmocnili hackeri, prípadne to, ako sa ich osobné údaje zhromažďujú. Vďaka tzv. právu na zabudnutie sa navyše osobné údaje môžu na požiadanie vymazať, ak podnik nemá žiadne oprávnené dôvody, aby si ich ponechal.
  • V neposlednom rade sa od jari 2016 uplatňujú pravidlá neutrality siete. Vďaka nim majú všetci Európania prístup k otvorenému internetu, čo zaručuje ich slobodu a vylučuje diskrimináciu pri výbere obsahu, aplikácií, služieb a informácií.
Viac..  Komisia a India podpísali dohodu o polovodičoch

Pripravované opatrenia

Popri niektorých už existujúcich digitálnych právach v nadchádzajúcich mesiacoch pribudnú ďalšie. Od septembra budú mať Európania právo využívať svoju vnútroštátnu elektronickú identifikáciu (eID) na prístup k verejným službám v celej EÚ.

Od decembra bude každý mať prospech z voľného toku iných ako osobných údajov, keďže umožní prístup k lepším a konkurencieschopnejším službám uchovávania a spracovania údajov v EÚ, čím sa doplní voľný pohyb osôb, tovaru, služieb a kapitálu. Podnikatelia zasa budú mať právo rozhodnúť, kde v EÚ chcú uchovávať a spracúvať všetky druhy údajov.

Od 3. decembra budú môcť Európania nakupovať online bez neopodstatnenej diskriminácie bez ohľadu na to, kde v EÚ sa nachádzajú. Nemusia sa obávať blokovania webových stránok ani ich presmerúvania len na základe toho, že oni sami alebo ich kreditná karta pochádzajú z inej krajiny.

Od budúceho roka budú môcť občania ľahšie porovnávať poplatky za doručovanie balíkov a profitovať z prijateľnejších cien za cezhraničné doručovanie balíkov.

Dohodnuté pravidlá týkajúce sa dane z pridanej hodnoty v kontexte elektronického obchodu umožnia podnikateľom vyriešiť všetky potreby v oblasti cezhraničných platieb DPH na jednom online portáli a vo vlastnom jazyku.

Nedávno odsúhlasený európsky kódex elektronickej komunikácie Európanom poskytne právo jednoduchšie meniť poskytovateľov internetových a telekomunikačných služieb. Zároveň budú môcť v prípade núdze na mobilný telefón prijímať verejné výstrahy. Novými pravidlami sa zaručí aj lepšia a cenovo dostupnejšia pripojiteľnosť v EÚ.

Vďaka aktualizovaným pravidlám pre audiovizuálne médiá budú mať Európania právo na bezpečné online prostredie, ktoré ich bude chrániť pred podnecovaním k násiliu a nenávisti, terorizmom, detskou pornografiou, rasizmom a xenofóbiou.

Súvislosti

Komisia v máji 2015 navrhla stratégiu digitálneho jednotného trhu s cieľom prispôsobiť jednotný trh EÚ digitálnemu veku zrušením regulačných bariér a prechodom z 28 vnútroštátnych trhov na jednotný trh. Ročne by to nášmu hospodárstvu mohlo priniesť 415 miliárd eur a stovky tisíc nových pracovných miest.

Prešli tri roky a stratégia úspešne napreduje: bolo prijatých 17 legislatívnych návrhov, ale o 12 sa ešte rokuje. Je mimoriadne dôležité, aby sme regulačný rámec na vytvorenie digitálneho jednotného trhu zavŕšili. Hodnota európskeho dátového hospodárstva by tak v roku 2020 mohla prekročiť 700 miliárd eur, čo zodpovedá 4 % ekonomiky EÚ.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europoslanci prijali kľúčové nariadenie v boji proti sexuálnemu obťažovaniu detí

Sociálne siete a platformy, napríklad Facebook alebo Pokec, budú nútené zlepšiť prevenciu sexuálneho  zneužívania detí …

Consent choices