Zitnanska
Europoslankyňa Jana Žitňanská. PHOTO: © European Union- EP.

Rozhovor s Janou Žitňanskou: Štvrtý rok v Európskom parlamente

Pani poslankyňa, okrem pravidelného informovania voličov na sociálnych sieťach publikujete po každom volebnom roku aj sumár vašej práce vo forme tzv. Odpočtov. Už tie predchádzajúce ukázali, že patríte k najaktívnejším slovenským poslancom v Európskom parlamente, pričom tohtoročné štatistiky to len potvrdzujú. 

Áno, tento rok bol na agendu veľmi bohatý. Pracovala som na viacerých správach, podávala množstvo pozmeňovacích návrhov. Štatistiky odzrkadlujúce aktivity poslancov, známe ako MEP ranking, ma „vyšvihli“ na prvé miesto, z čoho sa samozrejme teším. Škoda len, že v číslach nemožno zachytiť aj ďalšiu prácu poslancov, ktorá týmto výstupom predchádza, prípadne v iných podobách pokračuje.

Tento rok ste boli napríklad hlavnou spravodajkyňou k správe o opätovnom začleňovaní pracovníkov po dlhodobej chorobe a rekonvalescencii do kvalitného zamestnania. V júni bola táto správa prijatá vo Výbore pre zamestnanosť a sociálne veci dokonca jednomyseľne.

Téma návratu do zamestnania po dlhodobej práceneschopnosti je skutočne aktuálna a budeme sa k nej aj vzhľadom na starnutie populácie a nedostatok pracovnej sily pravdepodobne vracať. Jednomyseľnosť vo výbore ma v tom len utvrdila. V návrhu som sa snažila dať dôraz najmä na prevenciu, skorú intervenciu a na odstraňovanie potenciálneho ohrozenia zdravia už v zárodku. Pokiaľ ide o samotný návrat do práce, aj malé zmeny v systéme ako je zavedenie flexibilného pracovného času, či práca z domu by vedeli týmto ľuďom pomôcť.

V úvode ste spomenuli, že nie každá aktivita poslanca je merateľná bodmi či percentami. Ktoré momenty boli pre Vás tie najvýznamnejšie, hoci ich MEP ranking nezachytil?

Každý rok spomínam návštevnícke skupiny, vrátane výnimočných hostí a rečníkov, ktorí do Európskeho parlamentu prichádzajú a nebude tomu inak ani teraz. Potešilo ma, že moje pozvanie prijala asi dvadsať členná delegácia ľudí s rôznymi typmi zdravotného postihnutia a reprezentovala tak Slovensko na zasadnutí Európskeho parlamentu pre ľudí so zdravotným postihnutím v Bruseli. Ďalej to boli mamičky opatrujúce svoje deti s ťažkým zdravoným postihnutím, skupina nepočujúcich študentov, či rodiny s deťmi s Downovým syndrómom. Nemôžem opomenúť premietanie slovenského filmu Nehodní žitia za účasti tvorcov, taktiež na pôde Európskeho parlamentu. No a srdcovkou zostávajú aj tradičné charitatívne pub kvízy pre slovenskú a českú komunitu žijúcu v Bruseli, ale aj súťažiacich v Bratislave. Cieľom je zabaviť sa, ale aj pomôcť. Posledný rok sme podporili občianske združenie Malíček, čiže predčasne narodené deti a ich rodiny, a dobrovoľníkov v združení Vŕba, ktorí navštevujú onkologické zariadenia.

Viac..  Som presvedčený, že požiadavkám farmárov by sa malo vyhovieť, uviedol europoslanec Ivan Štefanec

Organizujete aj mnohé diskusie a konferencie, nielen v Bruseli, ale aj na Slovensku. 

Áno, tento rok ich bolo opäť viac. Je dôležité, aby sa o témach diskutovalo za účasti všetkých strán, len tak môžeme dosiahnuť kompromisy a najprijateľnejšiu legislatívu. Diskutovali sme tak napríklad o včasnej intervencii, alebo o  ochrane maloletých pred nevhodným televíznym vysielaním.

Aký pracovný program na Vás čaká bezprostredne po letnej prestávke?

Prvé rokovania začínajú už posledný augustový týždeň a hneď potom nás čaká plenárne zasadnutie v Štrasburgu. Okrem bohatej agendy, ktorej súčasťou je rozprava o mojej správe spomenutej v úvode, privítam aj 55 návštevníkov z celého Slovenska. Koncom septembra sa bude konať v Bratislave stretnutie politickej skupiny Európskych konzervatívcov a reformistov, ktorej som členkou. Budeme diskutovať na rôzne témy a to za účasti zahraničných panelistov, ale aj rečníkov zo Slovenska. Verím, že ich aj moja hlavná téma konferencie, ktorú budem aj moderovať, zaujme. Pôjde o boj proti falošným správam, ktoré sú známe aj ako „fake news“ a šíria sa najmä prostredníctvom internetu.

Odpočet europoslankyne Jany Žitňanskej (NOVA, ECR) za rok 2017/2018 si môžete stiahnuť tu

O dac

Odporúčame pozrieť

Európsky parlament

Odhalenie špiónky aj podpora 50 miliárd eur. Europarlament zhodnotil dva roky vojny

Už sú to dva roky od agresívneho napadnutia Ukrajiny Ruskom. Toto dvojročné obdobie bilancoval už …

Consent choices