polnohospodarstvo
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Európska komisia chce pomôcť poľnohospodárom bojujúcim so suchom

Vzhľadom na ťažkosti, ktoré toto leto postihli európskych poľnohospodárov, Európska komisia naďalej poskytuje odvetviu praktickú podporu. Ďalšie úľavy majú poľnohospodárom pomôcť zabezpečiť dostatok krmiva pre zvieratá.

Európska komisia predstavila dodatočný balík opatrení zameraných na zvýšenie dostupnosti zdrojov krmiva pre hospodárske zvieratá. Ide o jednu z hlavných výziev poľnohospodárov, ktorí čelia vplyvom sucha. Tento balík dopĺňa opatrenia oznámené ešte začiatkom augusta.

Komisár pre poľnohospodárstvo Phil Hogan uviedol: „Komisia na prvé signály týchto extrémnych poveternostných podmienok reagovala pohotovo a ja situáciu celý čas pozorne sledujem. Som v kontakte s ministrami dotknutých členských štátov a momentálne posudzujeme primeranosť už prijatých opatrení. Dnes prijímame ďalšie kroky, ktoré by podľa mňa mali európskym poľnohospodárom poskytnúť úľavu pri riešení nedostatku krmiva pre zvieratá. Vítam nedávne oznámenia niekoľkých členských štátov, že sú pripravené konať v prospech svojho poľnohospodárskeho sektora, a budem pokračovať v spolupráci s nimi, aby som v plnej miere zabezpečil využitie dostupných možností, najmä v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky.“

Nové výnimky, ktoré sa predkladajú, sa konkrétnejšie týkajú určitých pravidiel ekologizácie:

  • možnosť považovať oziminy, ktoré sa zvyčajne sejú na jeseň na účely zberu/pastvy, za medziplodiny (čo je podľa súčasných pravidiel zakázané), ak sú určené na pastvu/produkciu krmiva,
  • možnosť výsevu medziplodín ako čistých plodín (a nie zmesi plodín tak, ako je v súčasnosti predpísané), ak sú určené na pastvu/produkciu krmiva,
  • možnosť skrátiť 8-týždňové minimálne obdobie pre medziplodiny, aby poľnohospodári na ornej pôde mohli po medziplodinách včas vysiať zimné plodiny,
  • rozšírenie predtým prijatej výnimky, ktorá umožňuje kosbu a pastvu na pôde ležiacej úhorom, na Francúzsko.

Formálne bol predložený aj návrh o vyšších zálohových platbách, ktorý už bol oznámený pred niekoľkými týždňami. Poľnohospodári budú môcť získať až 70 % priamych platieb a 85 % platieb v rámci rozvoja vidieka už od polovice októbra 2018 a nebudú musieť čakať až do decembra, čím sa zlepší stav ich peňažných tokov.

Viac..  EÚ zakázala dovoz štyroch agroproduktov z Ukrajiny do piatich krajín vrátane SR

Tieto návrhy dopĺňajú ustanovenia, ktoré už boli pre takéto prípady k dispozícii. Komisia za každých okolností zabezpečuje, aby sa všetky tieto opatrenia vykonávali primerane a s ohľadom na environmentálne záujmy. Podľa platných pravidiel štátnej pomoci napríklad možno za určitých osobitných podmienok poskytnúť pomoc až do výšky 80 % škôd spôsobených suchom (alebo až do výšky 90 % v oblastiach s prírodnými obmedzeniami). V prípade majetkovej škody alebo straty príjmu možno požiadať aj o pomoc na nákup krmiva. Náhrada škody sa môže poskytnúť aj bez toho, aby sa musela oznamovať Komisii (tzv. „pomoc de minimis“), pričom jednému poľnohospodárovi sa v priebehu troch rokov môže poskytnúť suma až do výšky 15 000 EUR. Možnosti pomoci existujú aj v rámci rozvoja vidieka. Patrí sem napríklad financovanie opätovného výsevu pastvín alebo náhrada za stratu príjmu.

Návrhy boli predložené členským štátom zhromaždeným na schôdze výboru. Malo by sa o nich hlasovať v najbližších dňoch a formálne by sa mail prijať do konca septembra. Opatrenia sa budú uplatňovať spätne.

Komisia je v kontakte so všetkými členskými štátmi, aby jej do 31. augusta poskytli aktualizované informácie o dôsledkoch sucha.

O dac

Odporúčame pozrieť

A. Gajdoš: EÚ musí prijať systémové kroky ohľadom dovozu ukrajinských agrokomodít

Asi dvesto farmárov, zastupujúcich poľnohospodárov z Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rumunska, Slovenska a Litvy, prišlo …

Consent choices