hodiny
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Konzultácia o letnom čase: 84 % opýtaných si už nepraje, aby sa čas menil

Európska komisia uverejnila predbežné výsledky verejnej konzultácie o zmene času v Európe.

V rámci tejto online konzultácie, ktorá prebiehala od 4. júla do 16. augusta 2018, bolo odovzdaných 4,6 milióna odpovedí zo všetkých 28 členských štátov, čo je doteraz najvyšší počet odpovedí spomedzi všetkých verejných konzultácií Komisie. Podľa predbežných výsledkov 84  % respondentov podporuje odstránenie polročnej zmeny času.

Európska komisárka pre dopravu Violeta Bulcová predložila tieto predbežné výsledky kolégiu komisárov, ktorí prvý raz diskutovali o možných ďalších krokoch. Komisárka Bulcová uviedla: „Našu verejnú konzultáciu využili milióny Európanov, aby vyjadrili svoj názor. Odkaz je jasný: 84 % opýtaných si už nepraje, aby sa čas menil. My teraz v súlade s tým budeme konať a vypracujeme legislatívny návrh pre Európsky parlament a Radu, aby spoločne rozhodli.“

Z predbežných výsledkov takisto vyplýva, že viac ako tri štvrtiny (76 %) respondentov považujú zmenu času dvakrát za rok za „veľmi negatívnu“ alebo „negatívnu“ skúsenosť. Respondenti medzi dôvodmi na zrušenie zmeny času uviedli negatívne vplyvy na zdravie, zvýšenie počtu nehôd na cestách či nedostatočné energetické úspory.

Predseda Európskej komisie Juncker zaradil zmenu času do politického programu ako súčasť svojho prísľubu, že Únia by mala zohrávať zásadnú úlohu v zásadných otázkach, pričom členské štáty by mali prijímať rozhodnutia tam, kde na to majú najlepšie predpoklady. Verejnú konzultáciu o zmene času zorganizovala Európska komisia ako súčasť svojho priebežného hodnotenia súčasných opatrení týkajúcich sa zmeny času v Európe. Zároveň nadväzuje na uznesenie Európskeho parlamentu z februára 2018, ako aj na žiadosti členských štátov, zainteresovaných strán a občanov.

Ďalšie kroky

Konečné výsledky verejnej konzultácie budú uverejnené v najbližších týždňoch. Komisia teraz predloží Európskemu parlamentu a Rade návrh na zmenu súčasných opatrení upravujúcich zmenu času.

Súvislosti

Európska komisia medzi 4. júlom a 16. augustom 2018 zorganizovala verejnú konzultáciu ako súčasť svojho priebežného hodnotenia súčasných opatrení týkajúcich sa zmeny času v Európe. Mala podobu internetového prieskumu, v ktorom sa zisťovali názory Európanov, najmä pokiaľ ide o to, aká je ich celková skúsenosť so zmenou času, prípadne aké hlavné alternatívy uprednostňujú (t. j. zachovanie súčasného systému v nezmenenej podobe alebo jeho zrušenie v celej EÚ). Verejné konzultácie sú jedným z nástrojov, ktoré Komisia používa na posudzovanie politík – popri iných prvkoch, ako sú vedecké štúdie. Medzi ďalšie významné konzultácie v minulosti patrili napr. konzultácie k právnym predpisom o vtákoch a biotopoch (vyše 550 000 odpovedí) alebo k modernizácii spoločnej poľnohospodárskej politiky (vyše 322 000 odpovedí).

Väčšina členských štátov má dlhoročnú tradíciu právnych úprav týkajúcich sa zmeny času, z ktorých mnohé siahajú až do obdobia prvej a druhej svetovej vojny či ropnej krízy sedemdesiatych rokov dvadsiateho storočia. Európska únia preto od osemdesiatych rokov začala postupne prijímať právne predpisy, ktorými sa všetky členské štáty dohodli na koordinácii časového posunu a zjednotení harmonogramov jednotlivých členských štátov, ktoré sa v minulosti líšili. Od roku 1996 sa pre všetkých Európanov v poslednú marcovú nedeľu posúva čas o hodinu dopredu a v poslednú októbrovú nedeľu o hodinu dozadu. Účelom pravidiel EÚ nebola harmonizácia časového režimu v EÚ, ale riešenie problémov, ktoré vyplývali z nekoordinovaného uplatňovania zmeny času v priebehu roka, najmä v odvetviach dopravy a logistiky.

Viac..  Komisia víta politickú dohodu o boji proti zneužívajúcim žalobám proti verejnej účasti

Popri letnom čase členské štáty v Európskej únii uplatňujú tri rôzne časové pásma alebo štandardné časy. Rozhodnutie o štandardnom čase je v právomoci jednotlivých členských štátov.

PRÍLOHA

Všetky výsledky sú predbežné a môžu sa zmeniť

Miera účasti v každom členskom štáte (v percentuálnom vyjadrení obyvateľstva jednotlivých štátov):

Nemecko 3,79 %
Rakúsko 2,94 %
Luxembursko 1,78 %
Fínsko 0,96 %
Estónsko 0,94 %
Cyprus 0,88 %
Slovinsko 0,73 %
Slovensko 0,60 %
Česká republika 0,59 %
Francúzsko 0,59 %
Belgicko 0,55 %
Chorvátsko 0,52 %
Švédsko 0,48 %
Lotyšsko 0,39 %
Poľsko 0,34 %
Grécko 0,34 %
Litva 0,34 %
Portugalsko 0,33 %
Malta 0,25 %
Írsko 0,24 %
Maďarsko 0,21 %
Španielsko 0,19 %
Bulharsko 0,18 %
Holandsko 0,16 %
Dánsko 0,11 %
Taliansko 0,04 %
Rumunsko 0,04 %
Spojené kráľovstvo 0,02 %

Ktorú z týchto alternatív by ste uprednostnili?

Image 1

Aká je vaša celková skúsenosť so zmenou času?

Image 2

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices