Dohliadni na dodržiavanie ľudských práv v rámci stáže medzinárodnej organizácie Human Rights Watch v New Yorku

Human Rights Watch je medzinárodná organizácia pre monitorovanie a presadzovanie ľudských práv, ktorá je známa hĺbkovými vyšetrovaniami, dôsledným aj včasným podávaním správ, propagačnými kampaňami a jej úspechom pri zmene pravidiel a postupov vlád týkajúcich sa ľudských práv i medzinárodných inštitúcií.

Popis práce:

Organizácia aktuálne hľadá stážistov na plný úväzok v období jedného roka do New Yorku alebo Washingtonu so začiatkom v septembri 2019.

Stážisti budú monitorovať vývoj ľudských práv v rôznych krajinách, vypracovávať správy o podmienkach ľudských práv či zapájať sa do právnych záležitostí i mediálneho informovania zameraného na šírenie a obmedzovanie porušovania ľudských práv.

Príklady projektov, na ktorých budú stážisti pracovať: korupcia v policajnom zbore a prístup k spravodlivosti v Libérii, dostupnosť pre ľudí so zdravotným postihnutím v Rusku, mládež v izolovanom priestore v amerických väzniciach, nebezpečná detská práca pri ťažbe remeselného zlata v Tanzánii alebo policajné zneužívanie homosexuálnych mužov v Kirgizsku.

 Požadované zručnosti a znalosti:

  • Znalosti v oblasti medzinárodných ľudských práv;
  • plynulé ovládanie anglického jazyka v písomnej a ústnej podobe + je potrebná aj znalosť iného jazyka;
  • mať vedomosti o krajinách i regiónoch, v ktorých dochádza k vážnemu porušovaniu ľudských práv;
  • vysokoškolské vzdelanie v oblasti práva, žurnalistiky alebo medzinárodných vzťahov;
  • dobré plánovacie a organizačné zručnosti;
  • predchádzajúce skúsenosti s výskumom;
  • schopnosť tvorivého a strategického myslenia či vynikajúce editačné schopnosti.

Termín uzávierky prihlášok:

V prípade záujmu o stáž posielajte životopisy a motivačné listy v PDF súbore na emailovú adresu fellowship@hrw.org, najneskôr do 5. októbra 2018. Žiadatelia na stáž musia byť k dispozícii na pohovory do New Yorku od konca novembra do polovice decembra 2018.

Viac informácií nájdete TU. 

Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk spracovali Miroslav Hajnoš a Michaela Kováčová.

O mib

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Digitálne produkty budú bezpečnejšie

Európsky parlament chce presadiť nový zákon o kybernetickej odolnosti. Mohlo by sa tak stať začiatkom …

Consent choices