Vyznáš sa v poľnohospodárskom priemysle? Okrem vysokoškolského titulu potrebuješ na pozíciu výskumníka nadácie RISE aj plynulo ovládať anglický jazyk!

Nadácia pre podporu investícií do prírody (RISE) sa usiluje o podporu trvalo udržateľného medzinárodného vidieckeho hospodárstva v celej Európe a hľadá spôsoby na zachovanie životného prostredia, biodiverzity a jeho kultúrneho dedičstva i tradícií.

V súčasnosti nadácia hľadá výskumníka, ktorý bude dozerať na alternatívnu víziu ochrany rastlín alebo mať na starosti poradenské služby a živočíšnu výrobu.

Zodpovednosti budú zahŕňať:

 • Uskutočňovanie výskumu vrátane preskúmania literatúry a zhromažďovania údajov v rámci podpory nadácie;
 • zbieranie informácií o projektoch, ktoré majú vplyv na európsku poľnohospodársko-environmentálnu politiku;
 • pripravovanie a písanie správ, letákov, článkov aj ich publikovanie na webových stránkach;
 • spravovanie i aktualizovanie stránky nadácie RISE;
 • organizovanie podujatí, konferencií a workshopov plus príprava prezentácií.

Požadované kvalifikácie a zručnosti:

 • Vysokoškolské vzdelanie z ekonómie, medzinárodných vzťahov alebo poľnohospodárskej oblasti;
 • plynulé ovládanie anglického jazyka v písomnej aj ústnej podobe;
 • silné organizačné a administratívne zručnosti;
 • počítačová gramotnosť: PowerPoint, Word, Excel a Outlook;
 • skúsenosti s riadením webových stránok a sociálnych médií;
 • znalosti o EÚ záležitostiach v súvislosti so súčasnou poľnohospodárskou politikou.

Podmienky zamestnania:

 • Dátum začiatku: november 2018;
 • 11-mesačná zmluva na dobu určitú s možnosťou predĺženia.

Žiadosť: 

K žiadosti pripojte životopis, motivačný list a esej (max. 500 slov) na tému: Aké poľnohospodárske problémy trápia  Európu v súvislosti s ochranou plodín?

Vašu prihlášku pošlite na emailovú adresu rise@risefoundation.eu s  predmetom správy „Resercher: YOUR NAME,“ najneskôr do 7. októbra 2018.

Viac informácií nájdete TU. 

Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk spracovali Miroslav Hajnoš a Michaela Kováčová.

O mib

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Digitálne produkty budú bezpečnejšie

Európsky parlament chce presadiť nový zákon o kybernetickej odolnosti. Mohlo by sa tak stať začiatkom …

Consent choices