tv
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Europoslanci schválili novelu smernice o audiovizuálnych mediálnych službách

EP v utorok schválil novelu smernice o audiovizuálnych mediálnych službách, ktorá sprísňuje ochranu maloletých a pravidlá pre reklamu a zavádza 30% kvóty na európske videá na požiadanie.

Nová legislatíva, ktorú poslanci schválili pomerom hlasov 452 (za): 132 (proti): 65 (zdržalo sa hlasovania), sa bude vzťahovať na prevádzkovateľov televízneho vysielania, ako aj na platformy prinášajúce zdieľané videá – vrátane priamych prenosov, prípadne ponúkajúce videá na požiadanie – akými sú Netflix, YouTube alebo Facebook.

Prísnejšia ochrana maloletých pred násilím, nenávisťou a terorizmom

Poskytovatelia audiovizuálnych mediálnych služieb budú zodpovední za prijatie opatrení voči obsahu, ktorý podnecuje násilie, nenávisť a terorizmus, pričom obsah s bezdôvodným násilím či pornografiou bude podliehať najprísnejším pravidlám. Platformy prinášajúce zdieľané videá budú musieť rýchlo reagovať na obsah, ktorý bude užívateľmi označený ako škodlivý.

Nová právna úprava nezavádza povinnosť akéhokoľvek automatického filtrovania obsahu ešte pred jeho nahratím do katalógu platformy. Parlament však trval na tom, aby mali tieto platformy povinnosť vytvoriť transparentný, efektívny a ľahko použiteľný mechanizmus, ktorý by užívateľom umožnil nahlásenie škodlivého obsahu.

Súčasťou legislatívnej novely sú aj prísnejšie pravidlá týkajúce sa reklamy, umiestňovania produktov v televíznych programoch určených pre deti a obsahu dostupného prostredníctvom platforiem ponúkajúcich videá na požiadanie. Vyjednávači EP tiež zaistili, aby poskytovatelia audiovizuálnych mediálnych služieb nespracúvali nimi získané dáta za účelom ich komerčného využitia, vrátane profilovania a cielenej reklamy.

Nové obmedzenie reklamného času

Schválený text upravuje aj všeobecné pravidlá týkajúce sa reklamy. Tá by mala tvoriť maximálne 20% denného vysielania – v čase od 6.00 hod. do 18.00 hod., pričom smernica zároveň ruší aktuálne obmedzenie jej trvania na 12 minút počas každej hodiny, a maximálne 20% hlavného vysielacieho času – teda od 18.00 hod. do polnoci.

Viac..  Minister Blanár vo Viedni: Rakúsko je pre nás viac než sused

30% podiel európskeho obsahu platforiem videí na požiadanie

Poslanci v snahe o podporu európskeho audiovizuálneho sektora a kultúrnej rozmanitosti presadili, aby 30% obsahu v katalógoch platforiem ponúkajúcich videá na požiadanie tvorili európske diela.

Platformy videí na požiadanie by zároveň mali prispieť k rozvoju európskej audiovizuálnej produkcie, a to buď priamymi investíciami do obsahu, alebo príspevkom do vnútroštátneho fondu. Výška príspevku platforiem v každom členskom štáte by mala byť úmerná ich príjmom za videá na požiadanie v danej krajine – malo by pritom ísť o členský štát, v ktorom má platforma svoje sídlo, alebo krajina, z ktorej pochádzajú všetci alebo väčšina jej divákov či poslucháčov.

Nová právna úprava tiež obsahuje ustanovenia týkajúce sa dostupnosti, integrity signálu vysielateľov, posilnenia regulačných orgánov a podpory mediálnych zručností.

Ďalší postup

Parlamentom schválený text musí pred jeho vstupom do platnosti formálne odobriť aj Rada (ministrov) EÚ. Členské štáty budú mať následne 21 mesiacov na transponovanie nových predpisov do vnútroštátnej legislatívy.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Deti musia byť pred nebezpečnými hračkami dostatočne chránené

Výbor Európskeho parlamentu pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa pripravuje návrh správy týkajúci sa nariadenia …

Consent choices