Europol
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Zhabať majetok, ktorí majú zločinci v inom členskom štáte, je dnes boj s veternými mlynmi

Ako bojovať proti organizovanému zločinu? Jednou z najefektívnejších ciest je zabaviť kriminálnikom ich príjmy. Parlament bude hlasovať o tom, ako to robiť čo najúčinnejšie. 

Príliš veľa peňazí stále ostáva v rukách kriminálnikov

Príjmy z nelegálnej činnosti dosahujú podľa odhadov 110 miliárd eur ročne. A len mizerné množstvo z toho sa nakoniec podarí skonfiškovať. Europol vo svojej správe z roku 2016 píše, že až 98,9 % týchto nelegálnych príjmov ostáva aj naďalej v rukách zločincov. V rokoch 2010-2014 boli predbežne zaistené 2,2 %, no skonfiškovalo sa len 1,1 % ich príjmov.

Zdĺhavé a neefektívne procedúry

Zhabať majetok, ktorí majú zločinci v inom členskom štáte, je dnes boj s veternými mlynmi. Procedúry sú extrémne komplikované a zdĺhavé, nie každá krajina uznáva všetky príkazy na zabavenie a časové limity buď neexistujú alebo nie sú povinné. Ďalším veľkým problémom je, že obete nedostávajú adekvátne odškodné. Táto oblasť je dnes regulovaná viacerými právnymi normami, nie všetky sú však náležite implementované. Toto vytvára právne medzery, ktoré kriminálnikom nahrávajú do karát. Vyššie uvedené čísla hovoria za všetko.

Nové pravidlá

Existujúce pravidlá nahradí jednotné nariadenie. Táto právna forma je veľmi dôležitá, nakoľko nariadenia EÚ sú priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch EÚ* a nie je potrebné ich zapracovať do domáceho práva ako smernice. Odpadajú tak zdĺhavé administratívne záležitosti. Nová legislatíva stanovuje prísnejšie lehoty pre národné úrady a zavádza jednotné certifikáty pre celú EÚ. Vzťahuje sa na všetky trestné činy a pokrýva oveľa širšiu škálu žiadostí o zaistenie a konfiškáciu. Čo sa týka odškodného, obete kriminálnikov budú mať prednosť pred štátom, či už ide o štát vydávajúci rozkaz alebo ten, čo ho vykonáva.

Parlament presadil výnimku v prípade nerešpektovania ľudských práv

Viac..  Ivan Štefanec: Pýtajme sa našich detí, s kým trávia čas v online priestore a ako sa tam cítia

Ak však bude ľahšie zhabať niekomu majetok, ako zaručiť, aby nebol zhabaný neprávom? Parlamentu sa tu podarilo vyrokovať výnimku, aby tieto rozkazy neboli vykonávané, ak nebudú rešpektované základné práva. Okrem toho poslanci presadili 45-dňovú lehotu na konfiškáciu a ustanovenia o využívaní zhabaného majetku na sociálne účely.

„Som veľmi rada, že v prípade skonfiškovaného majetku sa nám podarilo zabezpečiť lepšie postavenie pre obete a lepší prístup k nápravným opatreniam pre všetky zainteresované osoby. Teší ma, že nové pravidlá budú obsahovať aj výnimku v prípade nerešpektovania základných práv, ktorá v prvotnom návrhu chýbala. Vytvorili sme dôležitý nástroj, ktorý bude nielen praktickejší a spravodlivejší, ale bude obsahovať aj lepšie záruky,“ komentuje reformu poslankyňa Nathalie Griesbeck (ALDE, FR), ktorá mala túto tému v parlamente na starosti.

Ďalšie kroky

Po štvrtkovom hlasovaní budú nové pravidlá postúpené Rade na konečné schválenie.

Tento legislatívny návrh je súčasťou legislatívneho balíka, prostredníctvom ktorého chce EÚ bojovať proti financovaniu terorizmu a organizovanej trestnej činnosti. Parlament v tejto súvislosti už prijal prísnejšie pravidlá proti praniu špinavých peňazí a ohľadne prenášania hotovosti cez vonkajšie hranice EÚ.

*nová legislatíva sa nebude vzťahovať na Dánsko a Írsko, umožňujú im to protokoly – výnimky, ktoré sú súčasťou zmlúv o EÚ. To však nevylučuje bilaterálne dohody o zaisťovaní a zabavovaní majetku.

O dac

Odporúčame pozrieť

Študent gymnázia spolupracuje s Európskym parlamentom. Čo hovorí o eurovoľbách?

Marco Németh je v študentom gymnázia na Slovensku, ale paralelne študuje aj na Milestone Institute …

Consent choices