Benova
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: © European Union- EP.

Monika Beňová: Zjednodušenie verejného obstarávania má vychádzať z potrieb malých a stredných podnikov

Posledný deň plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu (EP) bude venovaný aj problematike verejného obstarávania tovarov a služieb. Verejné obstarávanie zohráva dôležitú úlohu pri napĺňaní cieľov Stratégie Európa 2020 v oblasti podpory rastu a konkurencieschopnosti členských štátov Európskej únie (EÚ).

Revízia európskeho legislatívneho rámca v prípade verejného obstarávania bola dokončená v roku 2014. Dôraz bol kladený na efektivitu pravidiel, elektronizáciu a maximálnu možnú mieru transparentnosti pri vyhodnocovaní ponúk,“ priblížila europoslankyňa Monika Beňová. V súčasnosti kladený dôraz predovšetkým na najnižšiu ponúknutú cenu môže pritom do budúcnosti znevýhodňovať európskych dodávateľov. Dôvodom je najmä nízka cena práce a často sa vyskytujúce nekalé zneužívanie európskych patentov a výrobných postupov zo strany niektorých spoločností pochádzajúcich z ázijských krajín, doplnila.

Európske smernice v oblasti verejného obstarávania sa vzťahujú výhradne na tzv. veľké alebo nadlimitné zákazky a aj pri nich dávajú krajinám viacero možností výberu. Pravidlá na obstarávanie tovarov a služieb v menších finančných hodnotách sú tak výlučne v rukách jednotlivých členských štátov EÚ, vrátane Slovenska. Často ich máme bohužiaľ nastavené tak komplikovane, že sa v nich majú problém vyznať aj samotní úradníci,“ uviedla poslankyňa EP.

Viac..  Europarlament prijal pravidlá na zníženie, opätovné použitie a recykláciu obalov

Zjednodušenie musí vychádzať predovšetkým z potrieb malých a stredných podnikov. Tie sa v ekonomicky dobrých, ale aj horších časoch najväčšmi podieľajú na vytváraní a udržiavaní pracovných miest tak na Slovensku, ako aj v ostatných krajinách EÚ. Nastavené podmienky by mali podporovať ich záujem zúčastniť sa na predkladaní ponúk v rámci verejných obstarávaní. Veľmi dôležité je tiež dôsledné zamedzenie schránkovým firmám v účasti na celom procese,“ uzavrela Monika Beňová.

O dac

Odporúčame pozrieť

benova

M. Beňová: Výzvy na posilňovanie demokratizácie európskych volieb sú falošné

Plénum Európskeho parlamentu sa zaoberalo návrhom na posilnenie európskeho rozmeru organizácie eurovolieb v júni budúceho …

Consent choices