Singapur
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Rada prijala rozhodnutia o podpise obchodnej a investičnej dohody so Singapurom

Rada prijala rozhodnutia o podpise dvoch dohôd medzi EÚ a Singapurom:

  • dohody o voľnom obchode
  • dohody o ochrane investícií

Očakáva sa, že EÚ a Singapur podpíšu obe dohody, ako aj dohodu o partnerstve a spolupráci, 19. októbra popri samite ASEM-u v Bruseli.

Dohody o obchode a investíciách

Dohody o obchode a investíciách medzi EÚ a Singapurom sú prvými dohodami o obchode a investíciách uzavretými medzi EÚ a členským štátom Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN).

Singapur je zďaleka najvýznamnejším partnerom EÚ spomedzi členských štátov združenia ASEAN, objem obchodu s tovarom a službami s ním predstavuje takmer tretinu obchodu medzi EÚ a združením ASEAN.

V roku 2017 predstavoval dvojstranný obchod s tovarom 53,3 miliardy EUR, pričom EÚ vyviezla tovar v hodnote 33,16 miliardy EUR, najmä autá a stroje, a doviezla tovar v hodnote 20,14 miliardy EUR, najmä chemikálie a lieky.

Už pred dohodou mohli takmer všetky tovary z EÚ bezcolne vstupovať do Singapuru. Dohodou o voľnom obchode sa počas nadchádzajúcich troch až piatich rokov v závislosti od kategórie výrobkov odstránia aj zvyšné clá. Takisto sa ňou odstránia technické a necolné prekážky tým, že sa uznajú normy a bezpečnostné skúšky EÚ v kľúčových oblastiach, ako sú elektronika, lieky alebo automobilové súčiastky. V prípade produktov rybárstva a spracovaných poľnohospodárskych výrobkov vstupujúcich do EÚ sa budú naďalej uplatňovať niektoré clá.

Dohodou o voľnom obchode sa odstránia obmedzenia v sektore služieb, obchod s ktorými dosiahol v roku 2016 objem 44,4 miliardy EUR. EÚ je najväčším obchodným partnerom Singapuru v oblasti služieb, pričom viac ako 10 000 spoločností z EÚ ho využíva ako bázu pre celý región. Obchodná dohoda medzi EÚ a Singapurom je jednou z prvých dvojstranných dohôd „novej generácie“. Popri tradičnom odstránení ciel a necolných prekážok pre obchod s tovarom a službami obsahuje dôležité ustanovenia o ochrane duševného vlastníctva, liberalizácii investícií, verejnom obstarávaní, obchodnej súťaži a udržateľnom vývoji.

Viac..  J. Bóka: : Maďarské predsedníctvo v EÚ bude reprezentovať tých, ktorí chcú zmenu

Dohodou o ochrane investícií so Singapurom sa ešte viac zlepší investičné prostredie a investorom sa poskytne väčšia istota, pričom zároveň sa zaručia práva EÚ aj Singapuru regulovať a sledovať ciele verejnej politiky, ako je napríklad ochrana verejného zdravia, bezpečnosti a životného prostredia. Nahradí sa ňou 12 existujúcich dvojstranných dohôd medzi Singapurom a členskými štátmi EÚ.

EÚ a Singapur začali rokovania o obchode a investíciách v roku 2010. Rokovania sa uzavreli v roku 2014. Po stanovisku Súdneho dvora Európskej únie z mája 2017 navrhla Komisia v apríli 2018 dve samostatné dohody:

  • dohodu o voľnom obchode, ktorá zahŕňa oblasti patriace do výlučnej právomoci EÚ, a teda si na nadobudnutie platnosti vyžaduje len schválenie Radou a súhlas Európskeho parlamentu
  • dohodu o ochrane investícií, ktorá vzhľadom na to, že patrí do spoločnej právomoci, bude musieť na nadobudnutie platnosti prejsť príslušnými vnútroštátnymi ratifikačnými postupmi vo všetkých členských štátoch. Preto sa začne vykonávať oveľa neskôr.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europska unia

EÚ schválila šiesty investičný balík pre západný Balkán vo výške 1,2 mld. eur

Európska komisia (EK) v utorok oznámila šiesty investičný balík v rámci Hospodárskeho a investičného plánu …

Consent choices