polnohospodarstvo
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Ministri poľnohospodárstva EÚ rokovali o budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politike

Situácia na trhu s cukrom, africký mor ošípaných, ale najmä budúcnosť Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) boli hlavnými bodmi, o ktorých v Luxemburgu rokovali ministri poľnohospodárstva Európskej únie. Najviac diskutovanými témami boli strategické rámce budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky vrátane jej účinkov na zvýšenie úrovne environmentálnych opatrení.

Nariadenie o strategických plánoch SPP

Členské štáty by mali mať možnosť prispôsobiť nástroje svojim konkrétnym potrebám, pričom spôsob, akým to plánujú urobiť, by mali uviesť práve v spomínaných strategických plánoch SPP. Európska komisia predstavila nový model vykonávania, ktorý by mal viesť k významnému presunu zodpovednosti medzi EÚ a členskými štátmi.

„Vítame, že v súvislosti s novým modelom vykonávania skutočne dochádza k výraznému presunu zodpovednosti na plecia členských štátov. Zatiaľ však nie sú hranice flexibility pre členské štáty jasne zadefinované. Niektoré ustanovenia sú príliš vágne, čo môže negatívne ovplyvniť nastavenie rovnakých podmienok, napríklad v súvislosti so systémami kontrol a sankcií. Na druhej strane sú tu príliš striktné ustanovenia, ako napríklad v otázke stropovania,“ uviedla vo svojom vystúpení podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. Slovenská ministerka zároveň ocenila zvýšenie úrovne environmentálnych ambícii v budúcom programovom období.

Európska komisia začiatkom minulého roka začala verejnú konzultáciu k budúcnosti Spoločnej poľnohospodárskej politiky na obdobie 2021-2027. Mala by byť ale jednoduchšia, flexibilnejšia a viac zameraná na riešenie kľúčových výziev ako zabezpečenie primeranej životnej úrovne pre poľnohospodárov, ochranu životného prostredia a boj proti zmene klímy.

Situácia v sektore cukru

Minuloročné zrušenie výrobných kvót v sektore cukru spôsobilo okrem deregulácie trhu s cukrom, t.j. neobmedzenú produkciu v rámci trhu EÚ, aj ďalšie negatívne dopady. Všetok mimo-kvótový cukor, ktorý sa doteraz povinne vyvážal do tretích krajín, prípadne dával na priemyselné spracovanie, alebo ho bolo možné preniesť do nasledujúceho hospodárskeho roka, je zrazu voľne predajný na vnútornom trhu EÚ. Štáty s významnou produkciou cukru sa prichystali na zrušenie systému kvót v niektorých prípadoch až s 30 %-ným navýšením pestovateľských plôch. Kvôli prebytku cukru na vnútornom trhu EÚ, ktorý nie je možné rentabilne realizovať na svetovom trhu, cena cukru klesá. Produkcia cukru EÚ je o 3,7 mil. ton vyššia ako vlani, cena cukru na trhu EÚ bola v júli 2018 na úrovni 346 eur/t, čo znamená významný pokles oproti hodnotám v období platnosti systému kvót, kedy sa cena pohybovala na úrovni 490-500 eur/t.

Viac..  Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Slovenská republika je v súčasnosti schopná pri maximálnom využití kapacít oboch cukrovarov zabezpečiť sebestačnosť v rámci výroby cukru na 100 %, a to pre potravinárske aj priemyselné využite. Spotreba cukru na Slovensku stúpla z 29,5 kg/osobu v roku 2012 na 33,5 kg/obyvateľa v roku 2017.

Africký mor ošípaných

„Slovensko s obavami vníma zhoršovanie situácie v súvislosti s  výskytom Afrického moru ošípaných (AMO) na území EÚ i mimo nej. Veľmi pozorne monitorujeme súčasnú situáciu, vyhodnocujeme a aktualizujeme stanovené opatrenia, ktoré prispejú k zvýšeniu pripravenosti Slovenska v prípade výskytu nákazy na našom území,“ vyhlásila ministerka Gabriela Matečná. Naša krajina sa najmä vďaka konkrétnym preventívnym opatreniam tejto nákaze vyhla. Africký mor ošípaných ohrozuje chovy ošípaných aj voľne žijúce diviaky. Zasiahol už desať krajín EÚ, medzi nimi aj susedné Maďarsko, Českú republiku a Poľsko.

Podľa slovenskej ministerky aplikácia opatrení na kontrolu AMO vyžaduje vysoký profesionálny prístup, maximálnu súčinnosť, ľudské nasadenie, vzájomnú koordináciu a spoluprácu medzi všetkými zainteresovanými aktérmi. Realizácia uvedených opatrení si tiež vyžaduje značné finančné prostriedky.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices