informacny system
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ chce posilniť schengenský informačný systém

V záujme zvyšovania bezpečnosti pracuje EÚ na zefektívňovaní schengenského informačného systému.

V stredu 24. októbra bude Európsky parlament hlasovať o nových pravidlách, ktoré by mali zlepšiť riadenie vonkajších hraníc a vnútornú bezpečnosť v 30 európskych krajinách. Ide o opatrenia na posilnenie schengenského informačného systému – databázy, ktorá bude po novom obsahovať viac informácií ako doteraz. Ide o ďalší zo série krokov, ktorými chce EÚ posilniť boj proti terorizmu, medzinárodnej trestnej činnosti a nelegálnej migrácii.

Lepšie chrániť vonkajšie hranice

Schengenský informačný systém (SIS) je rozsiahla centralizovaná databáza, ktorá je hodne využívaná pri kontrolách na vonkajších hraniciach a spolupráci pri presadzovaní práva.

Vonkajšie hranice EÚ odolávali za posledné roky doposiaľ nevídanému náporu. Niektoré krajiny dokonca znovu zaviedli dočasné kontroly na vnútorných hraniciach. Reagovali tak na teroristické útoky alebo masy utečencov, ktoré k nám začali prúdiť v roku 2015.

Na to, aby Schengenský priestor nestratil svoje opodstatnenie, prišla Európska komisia v decembri 2016 s tromi legislatívnymi návrhmi na reformu SIS.

„SIS zostane aj naďalej najväčšou a najpoužívanejšou databázou v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, pričom naším občanom prinesie viac bezpečnosti,“ hovorí Carlos Coelho (EPP, PT), ktorý mal túto tému na starosti.

Hlavné body reformy

V záujme predchádzania nelegálnej migrácii sa budú v rámci systému vymieňať informácie o občanoch tretích krajín, ktorí podliehajú rozhodnutiu o návrate.

„Členské štáty si dnes nevymieňajú informácie o týchto ľuďoch, ktorá sa potom môžu tomuto rozhodnutiu jednoducho vyhnúť tak, že pôjdu do inej krajiny EÚ,“ vysvetľuje nedostatky súčasného systému poslanec Jeroen Lenaers (EPP, NL), ktorý sa takisto zaoberal touto témou.

Viac..  EÚ vyzýva na zmysluplné humanitárne pauzy v bojoch v Pásme Gazy

Členské štáty budú povinné vymieňať si detaily o teroristických útokoch zo všetkými ostatnými krajinami.

Systém bude obsahovať aj upozornenia o deťoch, ktorým hrozí násilie, nútený sobáš alebo únos.

Tvorcovia novej legislatívy pamätali aj na posilnenie pravidiel ochrany údajov.

Schengenský informačný systém

Schengenský informačný systém (SIS) bol založený v roku 1990 potom, ako boli zrušené hraničné kontroly v rámci Schengenského priestoru. V roku 2006 prešiel reformou a od roku 2013 funguje jeho nová verzia SIS II.

V júni tohto roku na Parlament a Rada ministrov dohodli na ďalšej reforme SIS, ktorú neskôr schválil aj parlamentný výbor pre občianske slobody. Teraz bude predložená na plenárne hlasovanie.

Ďalšie kroky

Po plenárnom hlasovaní bude musieť novú legislatívu ešte odobriť Rada ministrov. Až potom bude môcť vstúpiť do platnosti.

O dac

Odporúčame pozrieť

Schengen

Komisia vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili schengenskú spoluprácu

Komisia prijala odporúčanie na zintenzívnenie spolupráce medzi členskými štátmi v schengenskom priestore. Je k nemu pripojená …

Consent choices