plastovy odpad
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

EÚ smeruje k úplnému zákazu plastov na jedno použitie

Parlament podporil celoúnijný zákaz predaja plastových výrobkov na jedno použitie, vrátane tanierov, príborov, slamiek, paličiek na balóny či vatových tyčiniek.

Tieto produkty, z ktorých vzniká viac ako 70% morského odpadu, by sa na základe poslancami schváleného návrhu novej smernice nemali od roku 2021 dostať na trh EÚ.

Poslanci do zoznamu produktov, ktoré by sa mali ocitnúť na čiernej listine, zaradili aj produkty z oxo-degradovateľných plastov a obaly rýchleho občerstvenia vyrobené z expandovaného polystyrénu.

Národné ciele pre ďalšie plastové produkty

Spotreba ďalších produktov, pri ktorých neexistuje alternatíva, by mala byť do roku 2025 obmedzená na úrovni členských štátov aspoň o 25%. Toto opatrenia sa týka napríklad jednorazových krabíc na hamburgery či sendviče a nádob na zeleninu, ovocie, dezerty alebo zmrzlinu. Členské štáty by mali vypracovať vlastné plány podpory využívania produktov, ktoré sú vhodné na recykláciu a opätovné a viacnásobné využitie.

Ďalšie plastové výrobky, napríklad nápojové fľaše, by sa mali zbierať oddelene a do roku 2025 by sa 90% z nich malo recyklovať.

Cigaretové ohorky a rybolovná výstroj

Poslanci sa zhodli na potrebe uplatniť redukčné opatrenia aj voči odpadu z tabakových výrobkov – najmä cigaretových filtrov, ktoré obsahujú plasty. Do roku 2025 by sa mal objem tohto druhu odpadu znížiť o 50%, do roku 2030 až o 80%.

Jediný cigaretový ohorok dokáže znečistiť päťsto až tisíc litrov vody. Pokiaľ je odhodený voľne na ulici, môže trvať až dvanásť rokov, kým sa rozloží. Filtrom tabakových výrobkov patrí po plastových fľašiach druhé miesto medzi jednorazovými plastovými výrobkami, z ktorých vzniká najviac morského odpadu.

Členské štáty by tiež mali každoročne zaistiť zber minimálne 50% stratených alebo zámerne vyhodených rybolovných zariadení či nástrojov, ktoré obsahujú plasty. Do roku 2025 by sa malo recyklovať 15% z nich. Rybolovné nástroje predstavujú 27% odpadu, ktorý končí na európskych plážach.

Prenesenie zodpovednosti na producentov

Členské štáty by mali zabezpečiť, že náklady na zber odpadov z tabakových výrobkov, ako aj na ich prepravu a spracovanie, uhradia tabakové spoločnosti. Podobný princíp by sa mal uplatniť aj voči producentom plasty obsahujúcich rybolovných nástrojov a zariadení, ktorí by mali prispieť, a to aj finančne, k naplneniu recyklačných cieľov.

Vyhlásenie spravodajkyne

„Schválili sme najambicióznejšiu legislatívu proti plastom na jedno použitie. Je na nás, aby sme tento kurz udržali aj počas nachádzajúcich rokovaní s Radou, ktoré by sa mali začať už v novembri. Dnešné hlasovanie vytvára priestor na prijatie ambicióznej smernice. Je to nevyhnutné na ochranu morského životného prostredia a zníženie nákladov spojených s environmentálnymi škodami spôsobenými plastovým znečistením v Európe, ktoré by sa podľa odhadov mali vyšplhať do roku 2030 na 22 miliárd eur,‟ uviedla spravodajkyňa Frédérique Ries (ALDE, BE).

Viac..  Inštitúcie EÚ sa dohodli na cieľoch v oblasti energetickej hospodárnosti budov

Reakcie slovenských poslancov

Ročne v oceánoch skončí 8 miliónov ton plastového odpadu. Viedenskí odborníci našli  mikroplasty (od 0,05 do 0,5 mm) aj v ľudskej stolici. Na úrovni Európy sa prijalo niekoľko opatrení, ale zmena zmýšľania musí nastať u jednotlivcov. Nahradiť používanie plastov je podmienkou zachovania dobrého životného prostredia pre budúcnosť,‟ uviedol poslanec Branislav Škripek (ECR, SK).

„Nerecyklované plastové výrobky znečisťujú životné prostredie a ohrozujú zdravie ľudí aj živočíchov. Európska únia bude lídrom v boji proti škodlivým plastom a podporí výrobu náhradných materiálov, ktoré majú nižší negatívny dopad na našu prírodu,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

„Plastové výrobky, ktoré boli využité iba raz a potom bez rozmyslu odhodené, nám doslova zahlcujú prírodu a v mori ich je pomaly viac ako rýb. Práve preto je zákaz jednorazových plastov tam, kde existuje alternatíva a obmedzovanie takých, kde náhrada ešte nie je, správny a v tejto chvíli už aj skutočne nevyhnutný krok,‟ uviedla poslankyňa Jana Žitňanská (ECR, SK).

Ďalší postup

Poslanci schválili parlamentný návrh znenia smernice pomerom hlasov 571 (za): 53 (proti): 34 (zdržalo sa hlasovania). Parlament tak v momente, keď dospejú k spoločnej vyjednávacej pozícii aj ministri členských štátov, začne rokovania s Radou o konečnom znení nových predpisov.

Súvislosti

Plasty tvoria podľa údajov Európskej komisie viac ako 80 % morského odpadu. Výrobky, na ktoré sa vzťahuje návrh smernice, sa na morskom odpade podieľajú až sedemdesiatimi percentami. V dôsledku pomalého rozkladu sa plasty zhromažďujú v moriach, oceánoch a na plážach na celom svete. Zvyšky plastov sa nachádzajú v telách korytnačiek, tuleňov, veľrýb a vtákov, rýb a mäkkýšov, ale aj ďalších morských živočíchov, prostredníctvom ktorých sa dostávajú aj do ľuďmi konzumovanej stravy.

Plast je praktický, prispôsobivý, široko uplatniteľný a ekonomicky výhodný materiál, ktorý by však mal byť vo väčšej miere recyklovaný a opätovne využívaný. Odhadzovanie plastov nie je iba ekonomickou stratou materiálu, ktorý mohol byť opätovne využitý, ale vedie k dodatočným nákladom na odpratanie odpadu, či stratám na príjmoch z cestovného ruchu alebo rybolovu.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Digitálne produkty budú bezpečnejšie

Európsky parlament chce presadiť nový zákon o kybernetickej odolnosti. Mohlo by sa tak stať začiatkom …

Consent choices