cestovanie
Ilustračné PHOTO: © European Union.

DiscoverEU: Mladí cestovatelia môžu opäť objavovať Európu

Po úspechu prvého kola iniciatívy DiscoverEU Európska komisia 29. novembra 2018 otvorí druhé kolo súťaže o bezplatné cestovné poukazy.

Všetci 18-roční mládežníci z EÚ budú musieť do 11. decembra 2018 požiadať o bezplatný poukaz, vďaka ktorému budú môcť od 15. apríla do 31. októbra 2019 cestovať po Európe. Do prvého kola DiscoverEU sa prihlásili tisícky mladých ľudí, ktorým sa tak podarilo vybudovať skutočnú celoeurópsku komunitu. Účastníci tohto cestovateľského projektu, ktorí sa predtým nikdy nestretli, prostredníctvom sociálnych médií vytvorili skupiny s cieľom spoznávať mestá alebo sa vzájomne navštíviť.

Komisár Tibor Navracsics zodpovedný za vzdelávanie, kultúru, mládež a šport uviedol: „Vďaka našej iniciatíve sa na cesty po EÚ vydalo asi 15 000 mladých ľudí vo veku 18 rokov. Mali tak možnosť bezprostredne precítiť, aké je to byť Európanom. Dostali príležitosť objavovať rozmanitosť a kultúrne bohatstvo Európy a stretávať sa pritom s ľuďmi z celej EÚ. Účastníci projektu sa s nami podelili o mnohé úžasné príbehy. Som preto veľmi rád, že túto príležitosť bude môcť na budúci rok využiť ešte viac mladých ľudí.“

Kto sa môže prihlásiť a ako?

  • Uchádzači musia k 31. decembru 2018 dovŕšiť vek 18 rokov a byť pripravení vydať sa od 15. apríla do 31. októbra 2019 na cestu v trvaní najviac 30 dní.
  • Záujemcovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom Európskeho portálu pre mládež.
  • Hodnotiaca komisia posúdi žiadosti a následne vyberie úspešných uchádzačov.
  • O výsledkoch výberového konania budú uchádzači informovaní v polovici januára 2019.

Úspešní uchádzači budú môcť cestovať individuálne alebo v najviac 5-člennej skupine. Odporúča sa, aby cestovali vlakom. Aby im však nič nebránilo vo voľnom pohybe po celom kontinente, budú môcť využívať aj alternatívne spôsoby dopravy, ako sú autobusy alebo trajekty či (vo výnimočných prípadoch) aj letecká doprava. Vďaka tomu sa budú môcť zúčastniť aj mladí ľudia žijúci v odľahlých oblastiach alebo na ostrovoch v EÚ.

Komisár Navracsics oznámil začiatok druhého kola iniciatívy DiscoverEU na stretnutí zainteresovaných strán, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia rezortov týkajúcich sa mládeže, vzdelávania, dopravy a cestovného ruchu, ako aj mladí cestovatelia z letného kola projektu. Stretnutie je súčasťou prebiehajúceho úsilia, ktorého cieľom je túto iniciatívu ešte viac zefektívniť a sprístupniť. Do diskusie o možných spôsoboch zlepšenia sociálneho začlenenia v budúcich kolách DiscoverEU boli prizvané aj ďalšie organizácie, ako napríklad Európska sieť na boj proti chudobe.

Viac..  Komisia aktualizuje zoznam zakázaných leteckých spoločností

Ďalšie kroky

Vzhľadom na mimoriadny záujem o iniciatívu DiscoverEU u mladých ľudí z celej EÚ a z nej vyplývajúce cestovateľské zážitky Európska komisia navrhuje, aby sa v budúcom programe Erasmus na túto iniciatívu vyčlenila suma vo výške 700 miliónov eur v rámci dlhodobého rozpočtu EÚ po roku 2020. Ak ho Európsky parlament a Rada schvália, v rokoch 2021 až 2027 dostane možnosť cestovať ďalších 1,5 milióna 18-ročných účastníkov.

Súvislosti

Iniciatíva DiscoverEU bola spustená v júni, pričom v roku 2018 získala rozpočet 12 miliónov eur. Doteraz malo vďaka nej príležitosť cestovať po Európe viac ako 15 000 mládežníkov. Tento rok je zároveň Európskym rokom kultúrneho dedičstva 2018. Cestovatelia teda majú zároveň možnosť zúčastniť sa na mnohých podujatiach, ktorými si pripomíname význam európskeho kultúrneho dedičstva.

Počas prvého kola, ktoré sa uskutočnilo od 9. júla do 30. septembra 2018, získalo cestovné poukazy asi 15 000 mladých ľudí, a to na základe pevne stanovenej kvóty na každú krajinu. Úspešní uchádzači mohli samostatne alebo v maximálne 5-člennej skupine navštíviť minimálne jeden členský štát EÚ.

O dac

Odporúčame pozrieť

cestovanie

Lepšie práva a lepšie informácie pre cestujúcich v EÚ

Komisia dnes prijala súbor návrhov zameraných na zlepšenie skúseností cestujúcich a cestujúcich posilnením ich práv. …

Consent choices