Zaborska
Europoslankyňa Anna Záborská. PHOTO: © European Union- EP.

Europoslankyňa Anna Záborská: Zamestnanci v pozícii akcionárov majú lepšie vyhliadky na dôchodok

Európsky parlament prijal správu, ktorá hovorí o účasti zamestnancov na vedení podniku rôznymi formami. Zatiaľ čo v západnej časti Európskej únie ide o známu vec, krajiny ako Slovensko či Česká republika v tomto zbehlí nie sú. O čo ide vysvetlila slovenská europoslankyňa Anna Záborská.

Úloha finančnej účasti zamestnancov pri vytváraní pracovných miezd a reaktivácii zamestnancov, čo presne to znamená?

Sú to prostriedky, ktoré zabezpečia finančnú účasť zamestnancov na podnikoch, v ktorých pracujú. Prostriedky môžu mať rôznu podobu. Niekde je to rozdelenie zisku, niekde si zamestnanci môžu kupovať akcie podniku alebo sú to rôzne formy družstevného vlastníctva. Znamená to, že zamestnanci sú akoby podielnikmi vo firme. V rámci Európskej únie je asi 10 miliónov zamestnancov, ktorí napríklad vlastnia podiely v podnikoch a tieto formy účasti zamestnancov sú v 20 štátoch Európskej únie a majú k tomu aj upravenú legislatívu. Napriek tomu sú členské štáty, kde takáto legislatíva neexistuje a patrí medzi ne, žiaľ, aj Slovensko, ďalej je to Česká republika a Estónsko. V týchto krajinách podiel zamestnancov nezohráva takmer žiadnu úlohu na chode hospodárstva. Naopak, v 15 krajinách EÚ, napríklad v Španielsku, vo Francúzsku a na Cypre, fungujú dokonca významné daňové stimuly, ktoré zvýhodňujú podiel zamestnancov na vlastníctve.

Ako vlastne vplýva podiel zamestnancov v podniku na hospodárstvo?

Skúsenosti v Európskej únii ukazujú, že podiel zamestnancov na vlastníctve zvyšuje potenciál stabilizácie európskeho hospodárstva ako celku. Veľa sa venujem rodinným podnikom a filozofia je podobná. Čo je veľmi dôležité je to, že zamestnanci, ktorí sú v pozícii akcionárov majú lepšie vyhliadky na dôchodok, dostávajú lepšie mzdy, miesta pre nich sú istejšie. Ukazuje sa, že sú zamestnanci produktívnejší, pretože cítia, že pracujú aj pre seba.

Viac..  Europoslanec Peter Pollák: V čom sú európske školy lepšie než naše?

Čo by mohla Európska únia urobiť, aby sa zlepšil systém podielu zamestnancov v podniku v celej Európskej únii?

Prijatá správa poslankyne Renate Weber hovorí o niekoľkých opatreniach, ktoré by sa mohli prijať na úrovni Európskej únie. Ide napríklad o kampane na zvýšenie informovanosti, vytváranie platforiem, na ktorých by sa vymieňali skúsenosti z jednotlivých podnikov, zlepšenie finančného vzdelávania, zvýšenie transparentnosti, poskytovanie stimulov zo strany členských štátov. Podľa môjho názoru by nejaká európska legislatíva prichádzala do úvahy až po tom, ako sa príjmu tieto opatrenia na úrovni členských štátov a vyhodnotia sa.

Predchádzali prijatiu správy aj rozhovory s podnikmi?

Predpokladám, že poslankyňa Weber prišla s touto správou preto, že má bohaté skúsenosti zo západnejších krajín Európskej únie, kde je forma účasti zamestnancov v podniku rozšírená. Myslím si, že preto prišla s iniciatívou, aby sme prijali správu na úrovni Európskeho parlamentu voči členským štátom.

Ide teda o akúsi motiváciu zamestnanca aj v rámci mobility za prácou?

Áno, ide o boj proti nezamestnanosti. Zamestnanec pôjde tam, kde mu zamestnávateľ ponúka aj jeho účasť na majetku podniku.

Na otázky spravodajského portálu EuropskeNoviny.sk odpovedala europoslankyňa Anna Záborská.

O vik

Odporúčame pozrieť

Stefanec

Ivan Štefanec: Pellegrini nezvláda na Slovensku udržať zamestnanosť

Podľa europoslanca a prezidenta združenia SME Europe Ivana Štefanca (EPP) premiér Peter Pellegrini nezvláda svoju …

Consent choices