brexit
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Colné kvóty pre EÚ po brexite: Veľvyslanci sa dohodli na pozícii Rady

Veľvyslanci pri EÚ dnes schválili návrh listiny colných kvót (TRQ), ktorú bude EÚ uplatňovať po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ. Skôr ako sa z listiny stane právny predpis EÚ, musí sa o nej dosiahnuť dohoda s Európskym parlamentom.

Dôsledky vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ presahujú rámec dvojstranných vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, a to najmä pokiaľ ide o ich záväzky podľa Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie (WTO).

Existujúce množstvá viazaných colných kvót WTO pre EÚ na poľnohospodárske a priemyselné výrobky a produkty rybolovu boli stanovené pre situáciu, keď Spojené kráľovstvo bolo členským štátom EÚ a tvorilo súčasť trhu EÚ. Je preto potrebné zohľadniť skutočnosť, že listina WTO pre EÚ sa po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ už nebude na túto krajinu vzťahovať.

Úprava viazaných colných kvót WTO pre EÚ zahŕňa rozdelenie existujúcich množstiev medzi Spojené kráľovstvo a EÚ na základe predchádzajúcej štruktúry obchodu.

Viac..  Budúcnosť EÚ: návrhy Parlamentu na zmenu zmlúv

EÚ bude musieť začať rokovania s partnermi vo WTO o každej z týchto colných kvót. V záujme zachovania jasnosti a predvídateľnosti vo viacstrannom obchodnom systéme je nutné, aby EÚ mohla jednostranne rozdeliť colné kvóty na obdobie medzi vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ a uzavretím konečnej dohody v rámci WTO.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices