Úrad pre finančný mechanizmus v Bruseli ponúka možnosť zapojiť sa do inovácie a výskumu v oblasti kultúry, životného prostredia, energetiky, zamestnanosti alebo znižovania chudoby

Úrad pre finančný mechanizmus je sekretariátom nórskych grantov a členom Európskeho združenia voľného obchodu v Bruseli. Cieľom grantov je zníženie hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore (EHP) a posilnenie vzťahov medzi donorskými a prijímateľskými štátmi. V súčasnosti hľadáme motivovaného a kvalifikovaného kandidáta na obsadenie voľného miesta pre pracovníka monitorovania a hodnotenia výsledkov v rámci oddelenia programov.

Úlohy pracovníka monitorovania a hodnotenia programových výsledkov:

 • Vypracováva metodiky, systémy a smernice súvisiace s monitorovaním, hodnotením aj podávaním správ v politickej oblasti;
 • poskytuje školenia a poradenstvo pri navrhovaní programov a metód na efektívne riadenie grantov alebo na identifikáciu rizík;
 • podieľa na tvorbe programov, vývoji systémov i nástrojov na ich monitorovanie;
 • podáva vedúcemu oddelenia výsledky a plány z hodnotenia štúdií;
 • vykonáva analýzy a píše správy o nórskych i EHP grantoch.

Kvalifikácia:

 • Vysokoškolský titul (Mgr. stupeň);
 • najmenej 5 rokov pracovných skúseností s monitorovaním výsledkov, analýz a následne podávaním správ alebo vypracovaním analytických prác;
 • zručnosti v oblasti riadenia projektov a grantov;
 • vynikajúca ústna aj písomná komunikácia v anglickom jazyku.

Podmienky zamestnania:

 • Trojročná zmluva s možnosťou predĺženia;
 • dátum začiatku: čo najskôr;
 • ročný plat okolo 92 050 Eur.

Žiadatelia, ktorých zaujala ponuka práce musia vyplniť online formulár dostupný na stránke spoločnosti. Termín na podanie žiadosti je do 25. novembra 2018.

Ďalšie informácie nájdete TU. 

Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk spracovali Miroslav Hajnoš a Michaela Kováčová.

O mib

Odporúčame pozrieť

M. Beňová: Komisia nemá prečo vstupovať do rozhodnutí o zahraničných investíciách

Poslanci Európskeho parlamentu budú na tohto týždňovom plenárnom zasadnutí diskutovať s predstaviteľmi Komisie aj o skutočných zámeroch …

Consent choices