Eurojust
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ sa dohodla na nových pravidlách, ktorými sa zlepší práca Eurojustu

Rada prijala pravidlá, ktorými sa zlepší práca Eurojustu – Agentúry Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach. Zmeneným nariadením sa reformuje spôsob fungovania a štruktúra Eurojustu a mala by sa zlepšiť jeho operačná efektívnosť, aktualizovať jeho rámec ochrany údajov a zvýšiť jeho transparentnosť a demokratický dohľad nad ním.

Nariadenie nadobudne účinnosť jeden rok po uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

Hlavné zmeny oproti existujúcemu nariadeniu sa týkajú týchto oblastí:

  • rozdiel medzi operačnými a riadiacimi činnosťami kolégia národných členov,
  • nové pravidlá ochrany údajov, ktoré sú v súlade s nedávnymi požiadavkami na ochranu údajov v inštitúciách EÚ,
  • zriadenie výkonnej rady, ktorej úlohou je pomáhať kolégiu s výkonom riadiacich funkcií a umožniť rýchle rozhodovanie o neoperačných a strategických otázkach,
  • nové ustanovenia o ročných a viacročných programoch,
  • zastúpenie Komisie v kolégiu a vo výkonnej rade,
  • zvýšená transparentnosť a demokratický dohľad prostredníctvom mechanizmu spoločného hodnotenia činnosti Eurojustu zo strany Európskeho parlamentu a národných parlamentov.
Viac..  Ivan Štefanec: Digitálne produkty budú bezpečnejšie

Kontext

Eurojust (Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach) vznikol v roku 2002. Jeho úlohou je zlepšovať koordináciu a spoluprácu medzi členskými štátmi v oblasti vyšetrovania a trestného stíhania. Zaoberá sa závažnou cezhraničnou trestnou činnosťou a organizovanou trestnou činnosťou.

V roku 2017 požiadali krajiny EÚ Eurojust o pomoc v 2550 prípadoch. Oproti roku 2016 to predstavuje zvýšenie o 10,6 %. Z toho sa 849 prípadov uzavrelo počas toho istého roka.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices