beňová
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: European Union- EP.

Monika Beňová: Podpora tzv. čistej energie súvisí aj s vytváraním nových pracovných miest

Úvod tohto týždňového plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu (EP) bude venovaný balíku opatrení v oblasti tzv. čistej energie. Obsahuje úpravu existujúcich smerníc o energetickej efektívnosti a podpore využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE), ako aj pravidlá ďalšieho riadenia energetickej únie.

Podpora opatrení v oblasti zvyšovania energetických úspor a využívania OZE má veľký význam z hľadiska ďalšieho posilňovania zamestnanosti v jednotlivých krajinách Európskej únie. Aj na Slovensku je na ne naviazané veľké množstvo kvalifikovaných pracovných miest. Ich počet sa pritom vzhľadom k existujúcim klimatickým cieľom a odhadovanej miere investícií, bude v nasledujúcich rokoch naďalej výrazne zvyšovať,“ uviedla poslankyňa EP Monika Beňová.

Pravidlá týkajúce sa zmien v riadení energetickej únie súvisia predovšetkým so snahou o zmierňovanie rýchlosti a dopadov globálneho otepľovania. Dlhodobou prioritou a ideálom do budúcnosti je tak vysoko energeticky efektívne hospodárstvo, bez produkcie znečisťujúcich emisií a založené na využívaní obnoviteľných zdrojov,“ priblížila europoslankyňa.

Viac..  Europarlament chce prísnejšie presadzovanie sankcií EÚ voči Rusku

Pre využívanie OZE je pritom dôležité, že náklady na technológie v tejto oblasti dlhodobo klesajú. To je nevyhnutné pre ich schopnosť lepšie konkurovať tradičným zdrojom energie a rýchlejšie sa približovanie k trhu. Podporné mechanizmy pre OZE tak budú vyžadovať menšie množstvo zdrojov, ktoré môžu byť navyše omnoho lepšie cielené vzhľadom na konkrétny druh inštalácie,“ uzavrela Monika Beňová.

O dac

Odporúčame pozrieť

benova

M. Beňová: Výzvy na posilňovanie demokratizácie európskych volieb sú falošné

Plénum Európskeho parlamentu sa zaoberalo návrhom na posilnenie európskeho rozmeru organizácie eurovolieb v júni budúceho …

Consent choices