internet, data
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ posilňuje dátové hospodárstvo a rozvoj nových technológií

Rada schválila reformu, ktorou sa odstránia prekážky voľného pohybu iných ako osobných údajov v rámci EÚ. Cieľom nových pravidiel je posilniť dátové hospodárstvo a rozvoj nových technológií, akými sú cezhraničné autonómne systémy a umelá inteligencia. Predbežná dohoda s Európskym parlamentom sa dosiahla 19. júna 2018.

„Posilnením sektora údajov sa zlepší konkurencieschopnosť Európy. Voľný tok údajov je kľúčový pre rast a tvorbu pracovných miest a prispeje k flexibilite našich obchodných spoločností. Odteraz si budú môcť vybrať poskytovateľa cloudu, ktorý im najviac vyhovuje,“ uviedla Margarete Schramböcková, rakúska spolková ministerka pre digitalizáciu a hospodárske záležitosti a predsedníčka Rady.

Reformou sa zakazujú obmedzenie lokalizácie údajov, ktoré uložili členské štáty vo vzťahu k miestu uchovávania alebo spracúvania iných než osobných údajov, ak tieto obmedzenia nie sú opodstatnené z dôvodov verejnej bezpečnosti. Orgány členských štátov budú mať naďalej prístup k údajom, aj keď sa nachádzajú v inej krajine. Prístup k údajom môže byť potrebný napríklad na účely regulačných kontrol alebo kontrol dohľadu.

Viac..  EK otvára výzvy na investovanie do dátových priestorov pre cestovný ruch a kultúrne dedičstvo

V nariadení sa nabáda aj na vypracovanie kódexov správania, ktoré uľahčia používateľom služieb spracúvania údajov zmeniť poskytovateľov alebo prenášať vlastné údaje naspäť do vlastných IT systémov.

Hlasovaním Rady sa ukončil legislatívny postup v prvom čítaní. Európsky parlament hlasoval 4. októbra 2018. Nariadenie podpíšu obe inštitúcie počas plenárneho zasadnutia Parlamentu v polovici novembra a potom sa uverejní v Úradnom vestníku EÚ. Bude priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch po uplynutí šiestich mesiacov od uverejnenia.

O dac

Odporúčame pozrieť

I. Štefanec: Nové technológie s mocou v nesprávnych rukách by boli pohromou pre spoločnosť

Európa si každoročne 23. augusta pripomína Európsky deň obetí stalinizmu a nacizmu. Tento spomienkový deň vznikol …

Consent choices