telefonovanie
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Cezhraničné volania v rámci EÚ budú už čoskoro lacnejšie

Poslanci schválili balík telekomunikačných pravidiel, ktoré obmedzia ceny cezhraničných hovorov v rámci EÚ, umožnia prechod na 5G siete a zavedú systém núdzového varovania.

Európsky parlament tak odobril súbor právnych predpisov, na znení  ktorých sa poslanci v júni dohodli so zástupcami Rady (ministrov) EÚ. Zákonodarcovia schválili smernicu o európskom kódexe elektronickej komunikácie (EECC) pomerom hlasov 584 (za): 42 (proti): 50 (zdržalo sa hlasovania), text nariadenia o Orgáne európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) plénum prijalo pomerom hlasov 590 (za): 63 (proti): 23 (zdržalo sa hlasovania).

Nové pravidlá prinesú občanom ponuku vysokorýchlostného pripojenia, zvýšia bezpečnosť volaní a znížia ceny cezhraničných hovorov v rámci EÚ. Telekomunikačným operátorom zároveň zabezpečia potrebnú predvídateľnosť, ktorá by mohla prispieť k rastu investícii do vysokorýchlostného internetu.

Nižšie ceny, vyššia rýchlosť a väčšia bezpečnosť smarftónov

Politika roamingu za domáce ceny viedla v roku 2017 k zrušeniu roamingových poplatkov. Nová legislatíva zavádza od 15. mája 2019 cenový strop na hovory do iných členských štátov EÚ na úrovni 19 centov za minútu, cena cezhraničnej textovej (sms) správy v rámci EÚ by mala byť maximálne 6 centov.

Parlamentom schválené predpisy zvýšia ochranu používateľov smartfónov a webových služieb, akými sú Skype či WhatsApp, a posilnia bezpečnostné požiadavky, ktoré sa okrem iného týkajú šifrovania. Zavedú tiež právo ponechať si telefónne číslo po dobu jedného mesiaca po ukončení kontraktu, právo na refundáciu nevyužitého predplateného kreditu po vypovedaní zmluvy, ako aj kompenzáciu v prípade oneskorenia alebo zneužitia v procese zmeny poskytovateľa.

Členské štáty by mali prijať opatrenia zamerané na rýchlejší prechod na 5G siete, vrátane vyčlenenia vhodného frekvenčného spektra do roku 2020. Cieľom tohto opatrenia je v súlade s plánom EÚ do roku 2020 zabezpečiť, aby bola 5G sieť dostupná aspoň v jednom väčšom meste v každom členskom štáte EÚ.

Systém reverzného čísla 112 pre mimoriadne situácie

Nová legislatíva ukladá členským štátom povinnosť zaviesť do 42 mesiacov po nadobudnutí jej účinnosti systém spätnej komunikácie využívajúci linku 112 – takzvaný systém reverzného čísla 112. Ten by mal v prípadoch bezprostrednej mimoriadnej situácie alebo prírodnej katastrofy umožniť varovanie občanov nachádzajúcich sa v danej oblasti, a to prostredníctvom textovej správy alebo mobilnej aplikácie.

Viac..  M. Lexmann: Opraviteľnosť výrobkov šetrí naše peňaženky, ale aj životné prostredie

Väčšia predvídateľnosť pre telekomunikačných operátorov

Nová právna úprava prináša väčšiu predvídateľnosť pre investície a podporu rozdelenia rizika a nákladov medzi telekomunikačných operátorov. Cieľom tohto opatrenia je zaistiť potrebný objem investícii do infraštruktúry a 5G sietí.

Vyhlásenia spravodajcov

„Kódex prináša operátorom predvídateľnejšie investičné prostredie, ktoré je nevyhnutné na rozvoj komunikačných sietí 5G,‟ uviedla spravodajkyňa Pilar del Castillo Vera (EPP, ES).

„Lacnejšie telefonické hovory sú víťazstvom pre všetkých občanov EÚ a kódex poskytuje zvýšenú ochranu všetkým spotrebiteľom v EÚ,‟ uviedla spravodajkyňa Dita Charanzová (ALDE, CZ).

„Nariadenie umožní Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie ujať sa povinností, ktoré mu boli zverené novými telekomunikačnými pravidlami,‟ uviedol Evžen Tošenovský (ECR, CZ).

Reakcie slovenských poslancov

„Za správny krok považujem podporu  5G siete a jej reguláciu v EÚ. Dobrou správou pre obyvateľov sú aj lacnejšie volania a  SMS správy. Vytvorenie varovného systému pre občanov v prípade nebezpečenstva  pomôže k ochrane životov. Netreba však zabúdať na osobnú slobodu občanov a zachovanie ich práv,‟ uviedol poslanec Branislav Škripek (ECR, SK).

„Telekomunikačné a internetové služby nemôžu byť zlepšované bez budovania kvalitnej infraštruktúry. Pri jej budovaní sa musí spojiť súkromný sektor, štátne investície a Európska únia. Odbúravanie bariér v oblasti voľného toku dát je kľúčovým faktorom v budovaní funkčného a voľného európskeho digitálneho trhu,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

Ďalší postup

Nové pravidlá musí pred ich vstupom do platnosti ešte formálne odobriť aj Rada (ministrov) EÚ. Členské štáty budú mať následne dva roky na transpozíciu smernice do svojich vnútroštátnych predpisov. Cenové stropy na cezhraničné hovory v rámci EÚ by mali nadobudnúť účinnosť už 15. mája 2019.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Digitálne produkty budú bezpečnejšie

Európsky parlament chce presadiť nový zákon o kybernetickej odolnosti. Mohlo by sa tak stať začiatkom …

Consent choices