Minister Waytha Moorthy a J. Figel
Minister Waytha Moorthy a Ján Figeľ. PHOTO: Archív JF.

J. Figeľ varuje pred radikalizáciou v Malajzii: Zmiznutie aktivistov z radov kresťanov a hinduistov mohla kryť štátna moc

Medzinárodné spoločenstvo má obavy, že zmiznutiu aktivistov v Malajzii mohlo napomôcť aj krytie zo strany štátnej moci. Uviedol to počas návštevy Kuala Lumpur osobitný vyslanec EÚ pre podporu náboženskej slobody vo svete Ján Figeľ. 

“V posledných dvoch rokoch sa odohrali násilné a doteraz neobjasnené zmiznutia štyroch aktivistov z radov menšinových komunít, konkrétne kresťanov a hinduistov. Nedá sa vylúčiť, že sa tieto zločiny udiali s prispením a krytím zo strany štátnej moci. Radikalizácia v Malajzii môže viesť k podobným negatívnym javom, ako sa vyskytujú v jej okolí, v regióne juhovýchodnej Ázie. Malajzia patrí k tzv. ekonomickým tigrom juhovýchodnej Ázie, od 60 rokov má ekonomika silný rast. Keďže tu prebehlo ústavnoprávne stotožnenie národa Malajzijčanov s islamom, narastá však rozdelenie spoločnosti na základe etnickej a náboženskej príslušnosti. Podľa znenia ústavy sú totiž všetci Malajzijčania moslimovia. Islamizácia oslabuje sociálnu súdržnosť a prináša rôzne prejavy narastajúcej segregácie, napríklad pri oddelenom stravovaní moslimských a nemoslimských detí v niektorých základných školách. Po májových parlamentných voľbách však nastúpila nová koalícia, ktorá má v programe významné konštruktívne zmeny pre sociálnu súdržnosť a pokojné spolužitie rôznych komunít,” uviedol Figeľ. V novembri 2016 zmizol v krajine sociálny aktivista hinduista Amri Che Mat a pastor Joshua Hilmi spolu s manželkou. Vo februári 2017 bol násilne odvlečený pastor Raymond Koch. 

Viac..  Maroš Šefčovič je šiestym najvplyvnejším Európanom

O radikalizácii ako aj o dôležitosti náboženskej slobody a jej úzkom prepojení s ľudskými právami prednášal Figeľ v Kuala Lumpur pri príležitosti 70. výročia prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv ako hlavný rečník. Počas dvojdňovej návštevy Malajzie sa osobitný vyslanec EÚ stretol aj s ministrom federálnej vlády Malajzie Waythom Moorthym, s malajzijským muftim Mohdom Asrim Abidinom, s predstaviteľmi náboženských menšín budhistov, kresťanov, hinduistov, sikhov a taoistov ako aj s predstaviteľmi rôznych občianskych združení aktívnych v oblasti náboženskej slobody. 

Ján Figeľ pôsobí ako osobitný poradca komisára pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Nevena Mimicu, jeho mandát je jednoročný a obnoviteľný. Za dva roky vo funkcii sa zúčastnil vyše 110 podujatí na štyroch kontinentoch vo viac ako 40 mestách a vyše 30 krajinách. Jeho najbližšie kroky vedú v novembri do Macedónska a následne do nepokojného Egypta.

Mufti Mohd Asri Abidin a Ján Figeľ. PHOTO: Archív JF.
Stretnutie-obcianska spolocnost
Stretnutie občianska spoločnosť. PHOTO: Archív JF.
Malajzijská konzultatívna rada pre nemoslimské komunity. PHOTO: Archív JF.

 

 

 

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices