Benova
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: © European Union- EP.

Monika Beňová: Dôchodkové politiky musia dôslednejšie zohľadňovať nerovnosti v zamestnávaní mužov a žien

Priemerné rozdiely vo výške starobných dôchodkov mužov a žien v Európskej únii sú približne na úrovni 40 percent. Je to výsledkom pretrvávajúceho nerovnakého postavenia a kratšej prítomnosti žien na trhu práce.

Počas celého produktívneho veku má väčšina žien veľmi sťažené a obmedzené možnosti ako nákladovo efektívne a pružne kombinovať platenú prácu s ich náročnými rodinnými povinnosťami. Väčšie množstvo vychovávaných detí, no prípadne aj starostlivosť o iných rodinných príslušníkov, znamená kratšiu možnosť pracovnej kariéry, s čím automaticky súvisí hrozba nižšieho dôchodku,“ uviedla europoslankyňa Monika Beňová.

To je pritom v absolútnom protiklade s podporou rodinnej politiky, ktorá je základným pilierom súdržnosti v rámci spoločnosti. Dôchodkové politiky a plány, ktoré sú v kompetencii národných štátov, musia preto na nerovnosti v zamestnávaní mužov a žien prihliadať omnoho dôslednejšie,“ pripomenula poslankyňa Európskeho parlamentu.

Viac..  EÚ predĺži uvoľnenie pravidiel štátnej pomoci do konca júna 2024

Snaha o vyrovnávanie príležitostí pre mužov a ženy, respektíve zohľadňovanie a kompenzovanie pretrvávajúcich nerovností je aj v súlade so zásadami Európskeho piliera sociálnych práv. Týka sa to či už prístupu a účasti na trhu práce alebo dostupnosti kvalitných služieb v oblasti starostlivosti,“ pripomenula Monika Beňová. Službami starostlivosti a zlepšovaním rodovej rovnosti sa bude na dnešnom zasadnutí zaoberať plénum Európskeho parlamentu.

O dac

Odporúčame pozrieť

M. Beňová: Komisia nemá prečo vstupovať do rozhodnutí o zahraničných investíciách

Poslanci Európskeho parlamentu budú na tohto týždňovom plenárnom zasadnutí diskutovať s predstaviteľmi Komisie aj o skutočných zámeroch …

Consent choices