Rumunsko
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Europoslancov znepokojuje stav súdnictva a právneho štátu v Rumunsku

Parlament vyjadril hlboké znepokojenie nad reformou súdnictva a zmenami trestnoprávnych predpisov v Rumunsku. Podľa poslancov ohrozujú deľbu moci v krajine a jej boj proti korupcii.

Nelegislatívne uznesenie, ktoré plénum schválilo pomerom hlasov 473 (za): 151 (proti): 40 (zdržalo sa hlasovania), nadväzuje na plenárnu rozpravu s rumunskou premiérkou Vioricou Dăncilou z 3. októbra.

Parlament prostredníctvom prijatého textu vyzval rumunské orgány na vytvorenie poistiek, ktoré by zabránili obchádzaniu či ohrozeniu systému bŕzd a protiváh. Žiada ich tiež, a aby odmietli akékoľvek opatrenia, ktoré by dekriminalizovali korupciu úradníkov.

Poslanci v súlade so varovaním, ktoré vydala Skupiny štátov proti korupcii Rady Európy (GRECO) a Benátska komisia, upozorňujú, že nové rumunské zákony o štatúte sudcov, o súdnej organizácii a o Vyššej sudcovskej rade môžu mať vplyv na nezávislosť súdnictva v krajine, jeho efektívnosť a kvalitu, ako aj negatívne dôsledky na boj proti korupcii.

Parlament kritizoval aj zmeny rumunského trestného zákonníka a trestného poriadku, mnohé z ktorých označil rumunský ústavný súd za protiústavné. Obáva sa totiž, že oslabia schopnosť krajiny účinne bojovať proti korupcii, násilným trestným činom a organizovanému zločinu.

Znepokojenie v radoch poslancov vyvolalo aj údajné zasahovanie Rumunskej spravodajskej služby (SRI) do činnosti rumunského súdnictva. Uznesenie preto navrhuje posilnenie dohľadu rumunského parlamentu nad prácou spravodajských služieb krajiny.

Nezávislé vyšetrovanie postupu poriadkovej polície

Parlament odsúdil násilný a neprimeraný zásah polície počas protestov v Bukurešti v auguste 2018. Poslanci v tejto súvislosti vyzvali rumunské orgány, aby zabezpečili transparentné, nestranné a účinné prešetrenie postupu poriadkovej polície.

Viac..  Michel: Lídri EÚ na mimoriadnom summite dohodu o vedúcich postoch EÚ nedosiahli

Kritika nových pravidiel pre mimovládne organizácie

Nové právne predpisy o financovaní, organizácii a fungovaní mimovládnych organizácií majú potenciálny zastrašujúci účinok na občiansku spoločnosť, uvádza sa v uznesení. Schválený text tiež upozorňuje, že tieto pravidlá môžu byť v konflikte so zásadou slobody združovania sa a s právom na súkromie.

Monitorovanie protikorupčného úsilia a stavu právneho štátu

Parlament vyzval Európsku komisiu, aby vo všetkých členských štátoch bezodkladne obnovila svoje ročné monitorovanie boja proti korupcii. Komisia by tiež mala vyvinúť systém prísnych ukazovateľov a kritérií na meranie úrovne korupcie v každom členskom štáte a hodnotiť aj ich protikorupčné politiky.

Poslanci zároveň vyzvali na vytvorenie pravidelného, systematického a objektívneho procesu monitorovania dodržiavania princípov demokracie, právneho štátu a základných práv. Plénum bude v stredu hlasovať o samostatnom uznesení, prostredníctvom ktorého poslanci vyzvú na ustanovenie mechanizmu, ktorý bude každoročne v každom členskom štáte hodnotiť dodržiavanie hodnôt, na ktorých bola Únia založená.

O dac

Odporúčame pozrieť

Študent gymnázia spolupracuje s Európskym parlamentom. Čo hovorí o eurovoľbách?

Marco Németh je v študentom gymnázia na Slovensku, ale paralelne študuje aj na Milestone Institute …

Consent choices