King, Avramopoulos
Komisár pre bezpečnostnú úniu Julian King a komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos. PHOTO: © European Union.

Návrh Komisie na posilnenie agentúry eu-LISA získal podporu

Rada prijala návrh Komisie, aby sa posilnila agentúra eu-LISA, zodpovedná za prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.

Vďaka posilneniu agentúry eu-LISA, ktoré je jednou z politických priorít na obdobie 2018 – 2019, sa zvýši vzájomná súčinnosť informačných systémov EÚ v oblasti migrácie, bezpečnosti a riadenia hraníc a odstránia sa niektoré závažné bezpečnostné nedostatky.

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos schválenie návrhu privítal týmito slovami: „Od dnešného dňa sa agentúra eu-LISA začne posilňovať svoju pozíciu nervového centra všetkých našich informačných systémov na riadenie hraníc, migrácie a bezpečnosti. Informácie sú vplyvným nástrojom a silnejšia agentúra nám pomôže zabezpečiť, aby imigrační úradníci, príslušníci pohraničnej stráže a orgány presadzovania práva mali k dispozícii tie správne informácie v tom správnom čase. Umožní nám to pokryť všetko, čo účinná a skutočne bezpečnostná únia potrebuje.“ 

Komisár pre bezpečnostnú úniu Julian King dodal: „Posilnenie agentúry eu-LISA predstavuje zásadný krok k tomu, aby boli naše informačné systémy vzájomne súčinnejšie. Na druhej strane príslušníci polície a pohraničnej stráže v teréne získajú istotu, že sa dostanú k úplným, presným a spoľahlivým informáciám, aby si mohli účinne a efektívne plniť svoje pracovné povinnosti.. Teraz začneme so spoluzákonodarcami čo najskôr pracovať na dohode o našich návrhoch, ako zlepšiť vzájomnú súčinnosť.“

Agentúra sa vďaka posunu na vyššiu úroveň podľa návrhu Komisie z júna 2017 bude môcť zamerať na širšie spektrum úloh a zabezpečiť centralizované prevádzkové riadenie informačných systémov EÚ v oblasti migrácie, bezpečnosti a riadenia hraníc. Posilnená eu-LISA zabezpečí:

  • vzájomnú súčinnosť informačných systémov EÚ: Po prijatí návrhov Komisie bude eu-LISA zodpovedať za zavedenie technických komponentov, ktoré zabezpečia vzájomnú súčinnosť informačných systémov EÚ;
  • vývoj budúcich systémov: S navrhovaným rozpočtom vo výške 2 miliardy eur na obdobie 2019 – 2027 agentúra vyvinie a bude riadiť rozsiahle nové informačné systémy EÚ, napríklad systém vstup/výstup (EES), európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) a aktualizovaný Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS-TCN);
  • aktualizáciu súčasných systémov: Agentúra bude zároveň udržiavať a modernizovať súčasné systémy, ako napríklad schengenský informačný systém (SIS), vízový informačný systém (VIS) a systém Eurodac, za ktoré už dnes zodpovedá;
  • podporu členským štátom: Agentúra bude môcť poskytovať členským štátom väčšiu ad hoc technickú a prevádzkovú pomoc.
Viac..  Lídri niektorých krajín EÚ prídu do Prahy rokovať o muničnej pomoci pre Kyjev

Ďalší postup

Návrh, o ktorom Európsky parlament hlasoval 5. júla 2018, po prijatí Radou spoločne podpíšu predseda Európskeho parlamentu a rakúske predsedníctvo Rady. Jeho znenie následne vyjde v Úradnom vestníku Európskej únie a o 20 dní neskôr nadobudne účinnosť. Posilnená Agentúra eu-LISA vybuduje kľúčovú infraštruktúru pre Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) a systém vstup/výstup (EES), aby sa mohli tieto nové informačné systémy sprevádzkovať do konca roku 2021.

Súvislosti

Predseda Juncker v prejave o stave Únie v roku 2016 upozornil, aké dôležité je prekonať nedostatky v oblasti správy údajov a zlepšiť vzájomnú súčinnosť súčasných informačných systémov. Komisia v apríli 2016 vydala oznámenie o silnejších a inteligentnejších informačných systémoch v oblasti riadenia hraníc a bezpečnosti, ktorým otvorila diskusiu o spôsoboch, ako zefektívniť informačné systémy, aby lepšie prispievali k riadeniu hraníc a vnútornej bezpečnosti.

Odvtedy Komisia pravidelne informuje, aký pokrok dosiahla pri odstraňovaní zvyšných informačných nedostatkov v informačných systémoch EÚ a v úsilí o racionalizáciu a zefektívnenie ich vzájomnej súčinnosti. V zmysle tohto úsilia Komisia podala v júni 2017 návrh na posilnenie mandátu agentúry eu-LISA a Európsky parlament a Rada sa ho v spoločnom vyhlásení o legislatívnych prioritách EÚ na obdobie 2018 – 2019 zaviazali prioritne podporiť.

Agentúra eu-LISA začala činnosť v decembri 2012 a zodpovedá za prevádzkové riadenie informačných systémov EÚ – SIS II, VIS a EURODAC. Hlavnou prevádzkovou úlohou agentúry je zabezpečiť nepretržitú každodenné 24-hodinové fungovanie týchto systémov. Agentúra má okrem toho dbať o to, aby sa zaviedli potrebné bezpečnostné opatrenia, starať sa o bezpečnosť a integritu údajov a zasadzovať sa za skutočné dodržiavanie pravidiel EÚ v oblasti ochrany údajov.

O dac

Odporúčame pozrieť

Miriam Lexmann: Bez spravodlivého riešenia sa s migračnou otázkou nikdy efektívne nevyrovnáme

Opozičné KDH vyzýva vládu SR, aby sa pripojila k skupine členských štátov EÚ, ktoré presadzujú …

Consent choices