Európske združenie železničnej nákladnej dopravy hľadá technického pracovníka s cieľom zatraktívnenia tejto prepravy a efektívnej komunikácie s európskymi spoločnosťami

ERFA – Európske združenie železničnej nákladnej dopravy hľadá technického pracovníka, ktorý bude zastupovať záujmy súkromných a nezávislých železničných dopravných spoločností z celej Európy. Úlohou vybraného kandidáta bude najmä kontaktovať Agentúru pre európske železnice (ERA) a sledovať kľúčové technické či prevádzkové otázky o jednotnej bezpečnosti alebo zmiernení hluku v rámci dopadu na životné prostredie.

Kľúčové oblasti práce:

  • Organizovanie lobistických aktivít pre združenie na európskej úrovni, najmä v oblasti technických záležitostí v súvislosti s bezpečnosťou železníc;
  • zastupovať ERFA v (odborných) pracovných skupinách;
  • písanie krátkych správ, zhromažďovanie informácií a ich prenos do informačných letákov aj brífingov;
  • spolupráca a výmena informácií s externými zainteresovanými stranami (železničná agentúra Európskej únie, Európska komisia alebo Európsky parlament);
  • organizovanie stretnutí a podujatí.

Požiadavky:

  • Vysokoškolský titul, najlepšie v odboroch strojárstva, politológie, medzinárodných vzťahoch, ekonómie a práva;
  • skúsenosti v železničnom (nákladnom) sektore sú prínosom;
  • znalosti z európskeho procesu rozhodovania a legislatívy;
  • plynulé ovládanie anglického alebo nemeckého jazyka (písomnej aj ústne).

Vaše životopisy a motivačné listy (max. 1 strana) posielajte Thomasovi Altmanovi na emailovú adresu info@theears.eu, najneskôr do 4. decembra 2018.

Viac informácií nájdete TU. 

Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk spracovali Miroslav Hajnoš a Michaela Kováčová.

O mib

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Deti musia byť pred nebezpečnými hračkami dostatočne chránené

Výbor Európskeho parlamentu pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa pripravuje návrh správy týkajúci sa nariadenia …

Consent choices