PHOTO: Archív JF.

Ján Figeľ: Tak biedne pomery, aké vídavam vo svete, si naša mládež nevie predstaviť

Veľa cestujete, nedávno ste sa vrátili z Burkina Faso, pred tým ste boli v Libanone. Na základe čoho si tieto krajiny vyberáte a čo je Vašou úlohou, keď ich navštívite?

Na návštevu ma pozval prezident Burkina Faso Roch Kaboré v júni. Pred rokom som v tomto regióne Sahelu navštívil Senegal. Tieto krajiny sú ekonomicky chudobné, ale ich bohatstvom je tradícia spolužitia v rozmanitosti a v porozumení. Mojou úlohou je zmapovať situáciu z pohľadu náboženskej slobody ako predpokladu udržateľného rozvoja. Následne predkladám Európskej komisii a diplomacii odporúčania na konkrétne opatrenia, nové projekty a zacielenie programov EÚ v týchto krajinách. Osobne sa zapájam do podpory medzináboženského dialógu a spolupráce komunít, aby sa prekonávali konflikty a vytvárala súdržná spoločnosť. Vo februári bude v hlavnom meste Ouagadogou celoafrický filmový a televízny festival FESPACO, ktorý je zameraný na dialóg rôznych kultúr. Už teraz ma naň organizátori pozvali.

Ako riešiť prudký nárast extrémizmu v takejto chudobnej krajine, kde vôbec majú začať?

Násilie sem prichádza spoza hraníc, hlavne z Mali a Nigeru. Je podporované aj exportom radikálneho islamu z krajín Arabského polostrova, pričom chudoba, nedostatok ekonomickej perspektívy a generačné problémy vytvárajú živnú pôdu pre radikalizáciu a násilný extrémizmus. Štát musí konať – chrániť obyvateľov a trestať zločincov. Spravodlivosť musí prevládnuť nad terorizmom. Riešením je intenzívnejší rozvoj hospodárstva a spoločnosti. To znamená budovanie ciest, dostupnosť vzdelávania a rast zamestnanosti. Európska únia pri tom pomáha Burkine aj finančne, v tomto roku v objeme 220 mil. eur. Kým inde riešime prepustenie väzňov, tu sme sa dohodli na novej, účinnejšej forme dialógu s predstaviteľmi náboženských a občianskych spoločenstiev, aby sme tým zmenšovali priestor pre násilný extrémizmus a intoleranciu.

Aké problémy tam pociťujú domáci, deti, učitelia? Dá sa s tým niečo z Vašej pozície robiť?

Naša mládež si snáď ani nevie predstaviť tak biedne pomery, kde sa v oplechovanom priestore a v horúčave tiesni aj 90 detí. A to je v hlavnom meste Ouagadogou. Kompetencie a učitelia pre praktické uplatnenie chýbajú. Tu vidím najväčšie výzvy, lebo výchova a vzdelávanie je najsilnejším nástrojom na zmenu spoločnosti. Aj preto teroristi útočia na školy, na výstrahu zabijú riaditeľa alebo pár učiteľov. Dal som po návrate odporúčanie Európskej komisii, aby sme viac pomáhali školstvu v tejto krajine na všetkých úrovniach, lebo bez dostupnosti relevantného vzdelávania sa krajina nepozdvihne.

Nie je, čo sa týka Vášho zdravia, mimoriadne náročné cestovať po svete do rôznych krajín? Podstupujete ešte liečbu?

Viac..  Sú Slováci a Česi pripravení na eurovoľby? Atmosféru zhodnotil Ladislav Miko

Moje zdravotné výsledky sa od minulého leta zlepšili, nastal pozitívny posun. Som aj naďalej pacientom NOÚ v Bratislave. Zmenil som životosprávu, pokračujem aj v podpornej liečbe.

Umožňuje Vám Váš zdravotný stav takéto ďaleké cesty?

Keby som nevládal, alebo mi to lekári nedovolili, necestoval by som. Ale  nevzdávam sa, keď vidím oveľa ťažšie kríže druhých okolo seba alebo osudy prenasledovaných vo svete. Ako hovorieval Churchill, rozhodujúce v živote nie sú víťazstvá a prehry, ale odvaha a vytrvalosť. 

Aké iné krajiny ste v poslednej dobe navštívili, kam sa ešte tento rok chystáte?

Nedávno som sa vrátil z Malajzie, kde v lete skončil dlhoročný režim. Medzitým som bol v Macedónsku, ktoré sa pripravuje na integráciu do EÚ. Teraz sa chystám do Egypta, kde je stále veľa napätia kvôli útokom teroristov ISIS na koptské komunity a do Veľkej Británie na medzinárodnú konferenciu.

Ako to momentálne vyzerá s Vaším mandátom? Ako to bolo s jeho vznikom a čo konkrétne chce na tejto funkcii posilniť Európsky parlament?

Táto agenda v EÚ dlho chýbala. EP vyzval k vytvoreniu tohto postu, keď tvrdo genocídu kresťanov, jezídov a iných menšín v Iraku a v Sýrii. Nevznikol kvôli mne, ako to niektorí u nás úmyselne prekrúcali, ale kvôli nárastu prenasledovania vo svete. Návrh EP je potvrdením dôvery, ktorú sa podarilo vybudovať na základe výsledkov. Vyjadruje vôľu inštitucionalizovať a posilniť pozíciu budúceho Osobitného vyslanca personálne a rozpočtovo. Môj mandát je len jednoročný, bol dvakrát obnovený a končí v máji.

Záber z kultúrneho podujatia v rámci Festivalu Recreatrales v Ouaga. PHOTO: Archív JF.
Záber z kultúrneho podujatia v rámci Festivalu Recreatrales v Ouaga. PHOTO: Archív JF.
Figel
PHOTO: Archív JF.
Stretnutie s deťmi v Koranickej škole v Ouagadogou. PHOTO: Archív JF.

Autor: Barbora Belovická

O dac

Odporúčame pozrieť

Študent gymnázia spolupracuje s Európskym parlamentom. Čo hovorí o eurovoľbách?

Marco Németh je v študentom gymnázia na Slovensku, ale paralelne študuje aj na Milestone Institute …

Consent choices