Kissova
Jana Kiššová, podpredsedníčka SaS. PHOTO: archív SaS.

Jana Kiššová: Nebezpečný návrat do totality alebo opakovaný útok na supermarkety?

Regulácia cien a marží z potravín, s ktorými najnovšie prichádzajú poslanci Most-Híd, sú dnes, 29 rokov po revolúcii, v časoch trhového hospodárstva, nielen totálnou absurditou, ale aj útokom na trhové princípy ekonomiky.

Na obsahu návrhu je absurdné, že koalícia ide opäť regulovať podnikanie predajcov na voľnom trhu aj napriek faktu, že priamo v ústave máme zakotvené, že naše hospodárstvo sa zakladá na princípoch trhovej ekonomiky a Slovensko má chrániť a podporovať hospodársku súťaž. Týmto návrhom sa nebude hospodárska súťaž ani chrániť, ani podporovať. Naopak, bude sa umelou reguláciou, čiste politicky, vstupovať do trhového mechanizmu, navyše nevykonateľným a neskontrolovateľným spôsobom, ktorý má svoje vzory pred rokom 89.

Napriek tomu, že na Slovensku máme trhovú ekonomiku, ktorá predpokladá voľnú tvorbu cien, ide vláda obchodníkom s potravinami diktovať, čo je a čo nie je primeraná cena, čo je a čo nie je primeraná obchodná prirážka, kto môže a kto nesmie aké ceny potravín dohadovať, pričom za porušenie tohto zákona hrozia pokuty vo výške niekoľko desiatok tisíc eur.

Supermarkety majú na potraviny, hlavne tie základné, vo všeobecnosti nízku maržu. Vyššia marža je na ostatné potraviny, napríklad na kávu alebo čokoládu. Ak zákonom obmedzíme plošne maržu na všetky potraviny, retail si môže stratu z marže na hodnotnejšie potraviny kompenzovať cez zvýšenie cien základných potravín. Na to doplatia zas len tí najchudobnejší.

Toto diskriminačné opatrenie môže priniesť aj deformácie trhu s potravinami, nakoľko sa vzťahuje len na supermarkety a nie aj na ostatných predajcov potravín. A vlastne, prečo len na obchodníkov s potravinami?

V návrhu je ešte jedna absurdnosť – rezortu pôdohospodárstva pribudla jedna čudná kompetencia – vykonávať pôsobnosť v oblasti cien potravinárskych výrobkov. Tu ide tiež o veľmi nešťastné presúvanie kompetencií, ktoré je nad rámec zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.

Dohľad nad trhom, resp. jeho poruchy predsa vykonáva Protimonopolný úrad. Ak v rámci trhového mechanizmu a voľnej tvorbe cien dochádza k pochybeniam na tomto trhu, má to riešiť, prípad od prípadu, Protimonopolný úrad. Nezávisle od ministerstva, nezávisle od akéhokoľvek rezortu, ale vecne, s ohľadom na ochranu trhu. To, čo teraz predkladá Most-Híd, je v priamom rozpore s týmto princípom.

Navyše, Ministerstvo financií už avizovalo, že prenos kompetencií na rezort pôdohospodárstva bude mať negatívny dopad na rozpočet, ale nakoľko ide o poslanecký návrh zákona, konkrétne dopady nevyčíslili. Mali by však tak spraviť predkladatelia, aby sme vedeli, koľko bude táto ich fraška ľudí stáť.

Viac..  Peter Pollák: Európske mestá a obce musia byť silné. VIDEO

Okrem toho, že ide o zjavne protiústavný návrh, je tento aj v rozpore s legislatívou Európskej únie. Čistý zisk maloobchodníka, ktorý dovezie svoje výrobky z iných členských štátov, sa zníži o čiastku zodpovedajúcu dovozným nákladom, a je teda nižší ako zisk, ktorý môže maloobchodník získať tým, že kúpi svoje výrobky na vnútroštátnom trhu. Takýto systém vedie k odrádzaniu od dovozov z iných členských štátov a k povzbudeniu maloobchodníkov, aby získali svoje dodávky na vnútroštátnom trhu. Môže byť teda v rozpore minimálne s článkom 34 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý hovorí: „Množstevné obmedzenia dovozu a všetky opatrenia s rovnocenným účinkom sú medzi členskými štátmi zakázané.“

Čerešničkou na torte je aj forma, akou sa tento skvost tlačí do parlamentu. Žiaľ, stáva sa štandardom, že ak chce prísť koalícia s niečím kontroverzným, k čomu si neželá kritiku, ba dokonca ani diskusiu alebo akúkoľvek zvýšenú pozornosť, rieši to poslaneckým návrhom. Presne takto prichádza s návrhom regulovať marže.

Na záver už len dobrá rada predkladateľom: múdri sa zvyknú učiť z chýb druhých. A vy sa idete učiť z vlastných. Mohli ste si totiž všimnúť judikáty Súdneho dvora Európskej únie (Viac TU a TU),

alebo situáciu spred rokov, kedy takýto návrh už bol súčasťou zákona o poctivých vzťahoch v obchode, avšak ho po námietkach Protimonopolného úradu muselo ministerstvo stiahnuť.

Škoda, že účet za tieto chyby budú platiť ľudia.

Komentár pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk pripravila Jana Kiššová, predsedníčka Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti, predsedníčka Komisie pre podnikateľské prostredie, podporu MSP a živnostníkov a podpredsedníčka strany SaS.

O Jana Kiššová

Predsedníčka Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti, predsedníčka Komisie pre podnikateľské prostredie, podporu MSP a živnostníkov, podpredsedníčka strany Sloboda a Solidarita, poslankyňa NR SR /SaS/.

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Nechceme zo Slovenska druhé Maďarsko

Európska ľudová strana navrhuje diskusiu o situácii na Slovensku na budúcotýždňovom plenárnom zasadnutí. Podľa europoslanca …

Consent choices