lieky
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia vyzýva na zvýšenie úsilia v boji proti hrozbe antimikrobiálnej rezistencie

Komisia zverejnila výsledky novej štúdie Eurobarometra o znalostiach verejnosti o antibiotikách a celkových trendoch ich používania.

Zo štúdie vyplýva, že v používaní antibiotík došlo k pozitívnemu vývoju: 32 % ľudí uviedlo, že v posledných dvanástich mesiacoch brali antibiotiká, kým v prieskume z roku 2009 to bolo 40 %. Mnohé z týchto antibiotík sa však užívali zbytočne: 20 % antibiotík sa užívalo na chrípku alebo prechladnutie a 7 % ľudí ich bralo bez lekárskeho predpisu. 66 % respondentov vie, že je zbytočné užívať antibiotiká na prechladnutie a 43 % je si vedomých, že antibiotiká sú neúčinné proti vírusom. Viac ako dve tretiny ľudí by radi získali viac informácií o antibiotikách.

V reakcii na tieto údaje a pri príležitosti Európskeho dňa antibiotík komisár Vytenis Andriukaitis uviedol: Tento Eurobarometer ukazuje, že je potrebné vynaložiť viac úsilia na zvyšovanie povedomia a poznatkov o antimikrobiálnych látkach medzi spoluobčanmi. Okrem toho 33 000 úmrtí ročne, ktoré podľa najnovších odhadov v Európe spôsobuje antimikrobiálna rezistencia, musí slúžiť ako varovný signál pre nás všetkých. Väčšine týchto úmrtí je možné predísť tým, že sa zamedzí zbytočnému používaniu antibiotík, ako aj zlepšením diagnostiky a prevencie infekcií v nemocniciach a spoločenstvách. Vyzývam všetkých, ktorí majú vplyv na prevenciu a liečbu infekcií, aby zdvojnásobili svoje úsilie v boji proti hrozbe antimikrobiálnej rezistencie. Okrem zvyšovania povedomia a zlepšovania vedomostí musíme spojiť sily a bojovať proti antimikrobiálnej rezistencii aj z perspektívy zdravia zvierat a životného prostredia, popri hľadisku ľudského zdravia. O niekoľko dní Rada schváli nové európske právne predpisy o veterinárnych liekoch a medikovaných krmivách, čo je významný prelom v tejto oblasti.“

Výsledky správy Eurobarometra a Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) budú predstavené v Bruseli na konferencii pri príležitosti Európskeho dňa antibiotík 2018 s názvom: „Jedno zdravie, aby antibiotiká naďalej zaberali“.

Za posledných 15 rokov EÚ stála na čele snáh o riešenie antimikrobiálnej rezistencie. Minulý rok bol prijatý nový a komplexný akčný plán EÚ, v ktorom sa stanovujú ciele Komisie pre boj proti antimikrobiálnej rezistencii v rámci politík ľudského zdravia, zdravia zvierat a životného prostredia.

Dôležitým medzníkom budú pripravované európske právne predpisy o veterinárnych liekoch a medikovaných krmivách, ktoré stanovujú širokú škálu konkrétnych opatrení na boj proti antimikrobiálnej rezistencii a podporujú obozretné a zodpovedné používanie antimikrobiálnych látok. Od roku 2022 bude v EÚ zakázané používanie antimikrobík na podporu rastu zvierat, ako aj preventívne používanie antimikrobík prostredníctvom medikovaných krmív a v skupinách zvierat. Okrem toho budú existovať aj obmedzenia týkajúce sa metafylaktického používania antimikrobík a možnosť vyhradiť určité antimikrobiká iba na humánne použitie. Krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ budú navyše musieť pri vývoze do EÚ dodržiavať zákaz antimikrobík na podporu rastu, ako aj obmedzenia týkajúce sa antimikrobík vyhradených na humánne použitie. Nové právne predpisy EÚ tak zlepšia ochranu európskych spotrebiteľov pred rizikom šírenia antimikrobiálnej rezistencie prostredníctvom dovozu zvierat alebo produktov živočíšneho pôvodu.

Viac..  Štyria z desiatich zamestnancov ECB trpia syndrómom vyhorenia

Keďže antimikrobiálna rezistencia predstavuje vážny problém na úrovni EÚ aj na celosvetovej úrovni, má mimoriadny význam medzinárodná spolupráca. EÚ naďalej podporuje spoluprácu a posilňuje usmernenia týkajúce sa antimikrobiálnej rezistencie v príslušných medzinárodných organizáciách, ako sú Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), Svetová organizácia pre zdravie zvierat (OIE), Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) a bude sa naďalej ujímať aktívnej a vedúcej úlohy v práci skupiny G20.

Súvislosti

Antimikrobiálna rezistencia (AMR) je rezistencia mikroorganizmu voči antimikrobiálnej látke, na ktorú bol pôvodne citlivý. Antimikrobiálna rezistencia sa vyskytuje prirodzene, ale tento jav sa značne posilňuje nadmerným a neprimeraným používaním antimikrobiálnych látok a nedostatočnou kontrolou infekcií, ako aj nedostatočnými hygienickými návykmi u ľudí a zvierat. V štúdii Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a skupiny pre spoluprácu v oblasti antimikrobiálnej rezistencie, ktorá bola nedávno uverejnená v lekárskom časopise Lancet, sa odhaduje, že infekcie baktériami rezistentnými voči antibiotikám spôsobili v roku 2015 v Európe 33 000 úmrtí.

Boj proti antimikrobiálnej rezistencii vedie nielen k lepšiemu zdraviu, ale má aj veľký hospodársky prínos. V správe OECD uverejnenej začiatkom tohto mesiaca (s podporou Komisie a ECDC) sa odhaduje, že zintenzívnením nášho úsilia v boji proti AMR môžeme v Európe, Severnej Amerike a Austrálii ušetriť až 4,8 miliardy dolárov ročne.

Európsky deň antibiotík je európskou iniciatívou v oblasti zdravia, ktorú koordinuje Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) v spolupráci s Európskou komisiou a ktorej cieľom je poskytnúť platformu a podporu pre vnútroštátne kampane boja proti AMR, konkrétne pre obozretné používanie antibiotík.

O dac

Odporúčame pozrieť

ocean, plasty

Komisia investovala 126,9 milióna eur do 26 nových projektov na ochranu a obnovu zdravia oceánov a vody do roku 2030

Komisia dnes oznámila investíciu vo výške 126,9 milióna eur do 26 nových projektov, ktoré prispievajú …

Consent choices