Tanja FAJON
Slovinská sociálna demokratka Tanja Fajon. PHOTO: © European Union-EP.

Tania Fajon: Hraničné kontroly môžu byť povolené len v prípade skutočnej potreby

Na niektorých hraniciach vnútri Schengenu už viac ako tri roky prebiehajú hraničné kontroly ktoré mali byť len dočasné. Poslanci chcú preto presadiť jasnejšie pravidlá pre ich zavádzanie. 

Šesť členských štátov Európskej únie zaviedlo v roku 2015 v reakcii na migračné vlny hraničné kontroly vnútri Schengenu. Súčasné pravidlá – Schengenský hraničný kódex – však takéto výnimočné opatrenia povoľujú na dobu maximálne dvoch rokov. Plénum bude 29. novembra hlasovať o nariadení, ktoré upravuje dočasné znovuzavedenie ochrany vnútorných hraníc. Poslanci chcú zaistiť, aby štáty zavádzali hraničné kontroly len ako krajnú možnosť vo výnimočných situáciách. Návrh už odobril výbor pre občianske slobody, dá sa však očakávať, že hľadanie kompromisu so členskými štátmi (Rada EÚ) bude zložité. Situáciu v rozhovore opisuje slovinská sociálna demokratka Tanja Fajon, ktorá mala túto legislatívu v parlamente na starosti.

Niekoľko krajín EÚ udržuje kontroly na hraniciach vnútri Schengenu už viac ako tri roky, aj keď takého opatrenia môžu legálne trvať najviac dva roky. Ako k tomu došlo?

Šesť krajín schengenského priestoru – Rakúsko, Nemecko, Dánsko, Švédsko, Nórsko a Francúzsko – predlžuje vnútorné hraničné kontroly už viac ako tri ruky. Využívajú na to rôzne konštrukcie a právne opodstatnenia. Povedala by som, že v súčasnej legislatíve existujú určité medzery.

Súčasné pravidlá sú teda nejednoznačné. Ktoré oblasti Schengenského hraničného kódexu navrhujete upraviť a prečo?

V našej správe k legislatívnemu návrhu požadujeme, aby boli stanovené jasné podmienky, z akých môžu štáty obnoviť hraničné kontroly. Na to sú potrebné prísnejšie pravidlá, aby bolo jasné, je ide naozaj o krajnú možnosť.

Aké okolnosti by teda ospravedlnili hraničné kontroly vnútri Schengenu?

Výnimočné situácie, ako sú napríklad veľké športové podujatia alebo migračné vlny, aké sme zažili pred pár rokmi. Ale dnes už nevidíme vážne hrozby, ktoré by ospravedlnili tieto hraničné kontroly, čo je v rozpore s tvrdeniami vlád niektorých členských štátov.

Viac..  Hospodársky rast vplýva aj na naše vzťahy, tvrdí europoslanec Eugen Jurzyca

Šesť krajín Schengenu, ktoré uplatňujú vnútorné hraničné kontroly, už uviedlo, že ich predĺžia. Je takýto krok opodstatnený?

Takéto predĺženia nie sú opodstatnené a neexistujú ani žiadne dôkazy, ktoré by to potvrdzovali. Počas posledných rokov posunuli národné vlády limity súčasných pravidiel. Hraničné kontroly využívajú skôr na politické účely ako z nutnosti.

Kde možno očakávať hlavné nezhody s radou a komisiou?

Hlavným bodom sporu s komisiou je fakt, že my chceme obmedziť zavedenie hraničných kontrol na maximálne rok a len vtedy, ak existuje vážna predvídateľná hrozba. Zároveň chceme veľmi prísne záruky od národných vlád, s čím budú mať štáty skôr problém.

Dávame však jasne najavo, že hraničné kontroly môžu byť povolené len v prípade skutočnej potreby. Európania totiž Schengen vnímajú ako najväčší úspech integrácie, keďže vďaka nemu môžu slobodne cestovať. Ak stratíme Schengen, stratíme aj európsky projekt. Súčasná situácia poškodzuje naše hospodárstvo a komplikuje nám život.

Schengenský hraničný kódex: aké zmeny navrhujú poslanci
  • Hraničné kontroly po nepredvídaných udalostiach maximálne počas dvoch mesiacov. Dnes je to šesť.
  • Vnútorné hraničné kontroly maximálne jeden rok. Dnes je možné ich vykonávať dva roky.

O dac

Odporúčame pozrieť

Schengen

Komisia vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili schengenskú spoluprácu

Komisia prijala odporúčanie na zintenzívnenie spolupráce medzi členskými štátmi v schengenskom priestore. Je k nemu pripojená …

Consent choices