film, kino
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Noc európskej kinematografie: Mestá EÚ budú bezplatne premietať európske filmy

V dňoch 3. až 7. decembra 2018 sa v celej EÚ uskutoční prvý ročník Noci európskej kinematografie a očakáva sa, že sa na nej zúčastní viac ako 7 200 ľudí.

Noc európskej kinematografie je súčasťou podprogramu MEDIA, ktorý patrí do programu Kreatívna Európa. Ten podporuje európsky audiovizuálny sektor už 27 rokov. Cieľom tejto novej iniciatívy je ukázať, že EÚ nielen prispieva k rozvoju európskeho kreatívneho a kultúrneho priemyslu, ale je zároveň prínosom pre našu spoločnosť ako celok. Vďaka približne 50 bezplatným premietaniam naplánovaným v celej EÚ od 3. do 7. decembra chce Európska komisia priblížiť Európu ľuďom, aby sme spoločne ocenili bohatstvo európskej filmovej produkcie.

Komisárka Mariya Gabrielová zodpovedná za digitálnu ekonomiku a spoločnosť vyhlásila: „Kinematografia je neodmysliteľnou súčasťou našej bohatej a rozmanitej európskej kultúry a prispieva k posilneniu väzieb medzi ľuďmi, v ktorých určitý film vyvoláva rovnakú vášeň a emócie. Noci európskej kinematografie sú príležitosťou ukázať túto rozmanitosť a poukázať na význam podpory bohatej, slobodnej a rôznorodej filmovej produkcie. Vďaka všetkým opatreniam prijatým v prospech európskej kinematografie je EÚ prítomná v každodennom živote občanov.“

Komisár Tibor Navracsics zodpovedný za vzdelávanie, kultúru, mládež a šport uviedol: „Európske filmy sú súčasťou nášho kultúrneho dedičstva, ktoré sme oslavovali celý rok, aby sme ho sprístupnili všetkým. V tomto duchu budú Noci európskej kinematografie občanom ukazovať, ako je európska politika spojená s ich životom a emóciami, ktoré prežívajú v kinosálach, a ako sa účasťou na miestnom podujatí môžu podieľať na rozsiahlom celoeurópskom kultúrnom zážitku.“

Každé z 34 kín, ktoré sa zúčastnia na iniciatíve, zorganizuje mimoriadne večerné podujatie, na ktorom premietne jeden z 20 filmov podporovaných z programu MEDIA. Tento zoznam zahŕňa snímky Studená vojna, Zabitie posvätného jeleňa, Dievča a Hranica. Filmy si vybrali miestne kiná, aby prispôsobili program záujmom a špecifikáciám svojich rôznych cieľových skupín. Vo všetkých prípadoch ide o renomované kiná siete Europa Cinemas, ktorú koordinuje podprogram MEDIA v rámci programu Kreatívna Európa a televízna spoločnosť ARTE.

Viac..  ZÓNA EURÓPA na Bratislavskom majálese

Po premietaní bude nasledovať krátka diskusia, pri ktorej milovníci filmu budú mať príležitosť diskutovať o snímkach s filmármi a filmovými kritikmi. Prítomní budú aj zástupcovia Európskej komisie, aby predstavili program MEDIA a jeho význam pre formovanie európskeho audiovizuálneho prostredia.

Súvislosti

Európska komisia formuje európsky audiovizuálny sektor od roku 1991 prostredníctvom programu MEDIA, ktorý prispieva ku konkurencieschopnosti a kultúrnej rozmanitosti v Európe. Jedným z jeho najdôležitejších opatrení je finančná podpora distribúcie európskych filmov mimo ich krajiny výroby. Každý rok sa vďaka pomoci z programu MEDIA sprístupní divákom v inej európskej krajine v priemere viac ako 400 filmov. V máji 2018 Komisia navrhla v budúcom dlhodobom rozpočte EÚ na roky 2021 – 2027 zvýšiť rozpočet programu o takmer 30 %.

Noc európskej kinematografie je nová iniciatíva, ktorá vzniká v kontexte informačnej stratégie zameranej na divákov. Jej cieľom je zlepšiť znalosti o programe MEDIA a o témach, na ktoré sa zameriava, a zároveň podporovať informovanosť a účasť občanov. Okrem toho pomáha propagovať európske audiovizuálne diela v cezhraničnom kontexte a prispieva ku kultúrnej rozmanitosti. Iniciatíva tiež dopĺňa kampaň EUandME, v rámci ktorej sa premieta séria piatich krátkych filmov zameraných na mobilitu, udržateľnosť, zručnosti a podnikanie, digitálne technológie a práva. Ich posolstvom je ukázať, aký prínos predstavuje Európska únia.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices