Moscovici, Dombrovskis
Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici a Podpredseda Komisie pre euro a sociálny dialóg Valdis Dombrovskis. PHOTO: © European Union.

EÚ schválila vyplatenie 500 miliónov eur z nového programu makrofinančnej pomoci Ukrajine

Európska komisia v mene EÚ schválila vyplatenie prvých 500 miliónov eur z nového programu makrofinančnej pomoci Ukrajine.

Makrofinančná pomoc poskytnutá od roku 2014 Ukrajine tak dosiahne celkovo 3,3 miliardy eur, čo predstavuje najvyššiu sumu pomoci, akú kedy Únia poskytla krajine mimo EÚ.

Podpredseda Komisie pre euro a sociálny dialóg Valdis Dombrovskis, zodpovedný aj za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov, v tejto súvislosti uviedol: „Európska únia Ukrajinu neustále politicky aj finančne podporuje. Dnešné rozhodnutie Európskej komisie o vyplatení prostriedkov prichádza v kľúčovom momente, keď Ukrajina a jej občania čelia novej agresii zo strany Ruska a potrebujú vidieť solidaritu medzinárodných partnerov. V dnešnej Európe je takéto agresívne správanie neakceptovateľné.“ 

Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici dodal: „Ukrajina si už splnila politické záväzky, ktoré boli na základe dohody s EÚ potrebné na uvoľnenie prvej časti prostriedkov z programu makrofinančnej pomoci. Ide o dôležitý a povzbudivý signál, že Ukrajina napriek aktuálnemu bezpečnostnému prostrediu a nadchádzajúcim voľbám pokračuje v reformách, ku ktorým sa zaviazala.“

V rámci nového programu makrofinančnej pomoci, ktorý Európsky parlament a Rada schválili v júli 2018, sú pre Ukrajinu pripravené prostriedky až do výšky 1 miliardy eur. Program pomáha Ukrajine pokryť jej finančné potreby a podporuje realizáciu rozsiahlych štrukturálnych reforiem. Finančné prostriedky makrofinančnej pomoci sú dostupné v podobe zvýhodnených dlhodobých úverov, pričom sú podmienené vykonaním konkrétnych politických opatrení dohodnutých v memorande o porozumení.

Ukrajina už splnila politické záväzky, ktoré boli na základe dohody s EÚ potrebné na uvoľnenie prvej časti prostriedkov z programu. Išlo o významné opatrenia na zintenzívnenie boja proti korupcii, zvýšenie transparentnosti obchodných registrov, zlepšenie predvídateľnosti daňového prostredia a posilnenie riadenia štátom vlastnených podnikov. Ukrajina sa dohodla aj s Medzinárodným menovým fondom (MMF) na novej dohode o pohotovostnom úvere, ktorou sa nahradí predchádzajúci program v rámci rozšíreného fondu MMF, a bude tak pokračovať v spolupráci s MMF. Parlament 23. novembra schválil rozpočet na rok 2019, ktorý je z pohľadu MMF uspokojujúci. Práve to predstavovalo dôležitý krok k schváleniu nového programu, očakávanému v decembri, výkonnou radou MMF.

EÚ bude naďalej spolupracovať s ukrajinskými orgánmi na presadzovaní reforiem, a to aj v oblastiach spojených s vyplatením ďalších prostriedkov z programu makrofinančnej pomoci. Medzi tieto reformy patria ďalšie opatrenia v boji proti korupcii, ako napríklad pokrok v procese sfunkčnenia Vysokého protikorupčného súdu Ukrajiny, riadenie verejných financií, pokračujúce reformy v sektore energetiky a bankovníctva, ako aj reformy v oblasti sociálnej politiky. Komisia bude naďalej pozorne sledovať vývoj a monitorovať vykonávanie opatrení.

Viac..  Európa chce od Číny dve veci, ale nie je isté či ich dostane

Súvislosti

Makrofinančná pomoc je súčasťou širšej stratégie EÚ v oblasti spolupráce so susednými krajinami a slúži EÚ ako výnimočný nástroj reakcie na krízu. Je k dispozícii susedným krajinám EÚ, ktoré čelia problémom s platobnou bilanciou. Táto pomoc dopĺňa pomoc poskytovanú MMF. Úvery v rámci makrofinančnej pomoci sa financujú prostredníctvom výpožičiek EÚ na kapitálových trhoch. Finančné prostriedky sa potom ďalej požičajú za podobných finančných podmienok prijímajúcim krajinám. Granty makrofinančnej pomoci sa financujú z rozpočtu EÚ.

Komisia v marci 2018 navrhla na základe žiadosti Ukrajiny nový program makrofinančnej pomoci s prostriedkami až do výšky 1 miliardy eur. Návrh v júli 2018 schválil Európsky parlament a Rada. Ukrajina a Európska komisia v mene EÚ podpísali v septembri 2018 memorandum o porozumení, ktoré následne ratifikoval ukrajinský parlament.

Od roku 2014 Ukrajina využila úvery makrofinančnej pomoci EÚ v celkovej hodnote 2,8 miliardy eur. To zahŕňa 1,6 miliardy eur vyplatených v rokoch 2014 – 2015 v rámci predchádzajúcich dvoch operácií makrofinančnej pomoci a 1,2 miliardy eur v rokoch 2015 – 2017 v rámci tretej operácie. EÚ podporuje Ukrajinu okrem makrofinančnej pomoci aj prostredníctvom niekoľkých ďalších nástrojov vrátane humanitárnej pomoci, rozpočtovej podpory, technickej pomoci a mechanizmov kombinovaného financovania na podporu investícií. Európska únia a európske finančné inštitúcie zmobilizovali na pomoc Ukrajine pri stabilizácii jej hospodárstva, realizácii komplexných reforiem a zlepšení života jej občanov od roku 2014 celkovo viac ako 12 miliárd eur v úveroch a 1 miliardu eur v grantoch.

O dac

Odporúčame pozrieť

Jozef Mihál o Ukrajine: Cesta k členstvu v EÚ je zložitý proces, ktorý ponúka veľké podnikateľské príležitosti

Samit “Mind Entrepreneur” v Kyjeve. 🇪🇺🇺🇦 Som veľmi rád, že som mal tú česť prednášať …

Consent choices