Thyssen, Navracsics
Komisárka EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssen a komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics. PHOTO: © European Union.

Cena Access City putuje tento rok do mesta Breda v Holandsku

Cena Access City za rok 2019 putuje do mesta Breda v Holandsku, ktoré ju získalo za neustále zlepšovanie kvality života osôb so zdravotným postihnutím.

Bola udelená na slávnostnom odovzdávaní Access City v Bruseli. Breda je zdrojom inšpirácie pre mestá v Európe i mimo nej, ktoré čelia podobným výzvam.

Komisárka EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová na slávnostnom odovzdávaní ceny uviedla: „Ľudia so zdravotným postihnutím sa až príliš často cítia izolovaní, lebo nemajú prístup k verejným priestorom ani k verejnej doprave. V Brede sú verejné miesta, ako napríklad parky a obchody, prístupné pre všetkých. Vďaka digitálnym technológiám sa môžu všetci občania prepravovať verejnou dopravou. A investície v Brede sa vyplácajú. Turizmus prekvitá vďaka zaangažovanosti mesta v oblasti začleňovania. V blízkej budúcnosti doplní úsilie Bredy Európsky akt o prístupnosti, ktorým sa stanovia európske normy v oblasti prístupnosti pre kľúčové produkty a služby. Naše spoločné úsilie na miestnej a európskej úrovni predstavuje zásadný prelom pre viac ako 80 miliónov Európanov so zdravotným postihnutím.“

Pri príležitosti Európskeho roku kultúrneho dedičstva sa odovzdali ceny aj mestám, ktoré vyvinuli mimoriadne úsilie v oblasti sprístupnenia svojho kultúrneho dedičstva. Komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics pri odovzdávaní cien uviedol: „Umožniť všetkým ľuďom, aby spoznávali a užívali si kultúrne dedičstvo, je jedným z hlavných cieľov Európskeho roku kultúrneho dedičstva. Preto som veľmi rád, že tento ročník cien Access City zahŕňa špeciálnu cenu pre dve mestá, ktoré lepšie sprístupnili svoje kultúrne pamiatky. Gratulujem dánskemu Viborgu a talianskemu Monteverde za opatrenia, ktoré vykonali, a dúfam, že ich príklad bude nasledovať mnoho ďalších miest.“

V súvislosti s cenou Access City za rok 2019 dostala Európska komisia 52 prihlášok. Druhé a tretie miesto obsadili francúzske Évreux a poľská Gdyňa. Porota ocenila Évreux za jeho osobitný dôraz na neviditeľné zdravotné postihnutia a Gdyňu za jej iniciatívy na začlenenie osôb s mentálnym postihnutím. Zvláštne uznanie bolo napokon udelené maďarskému Kaposváru a španielskemu Vigu: Kaposváru za neustále zlepšovanie a Vigu za inovatívnu architektúru v náročnej topografii.

Súvislosti 

Cena Access City

Cena Access City, ktorú udeľuje Európska komisia spolu s Európskym fórom zdravotného postihnutia, je jedným z opatrení stratégie EÚ pre oblasť zdravotného postihnutia na roky 2010 – 2020, ktorej cieľom je vytvoriť bezbariérovú Európu. Oceňujú sa ňou mestá, ktoré dnes idú Európe žiarivým príkladom, pokiaľ ide o prekonávanie bariér. Cena sa udeľuje mestu, ktoré jasne a udržateľne zlepšilo prístupnosť základných prvkov mestského života a ktoré má konkrétne plány na ďalšie zlepšenia. Účelom tohto ocenenia je inšpirovať ďalšie mestá, ktoré čelia podobným výzvam, a propagovať osvedčené postupy v celej Európe.

Viac..  Maroš Šefčovič je šiestym najvplyvnejším Európanom

Cena Access City sa tradične udeľuje mestám s viac ako 50 000 obyvateľmi. Mestá musia preukázať komplexné riešenie otázky prístupnosti v štyroch kľúčových oblastiach: zastavané a verejné priestory; doprava a súvisiaca infraštruktúra; informačné a komunikačné technológie vrátane nových technológií (IKT); verejné zariadenia a služby.

Minulý rok bola súťaž v súvislosti so špeciálnou cenou v rámci Európskeho roku kultúrneho dedičstva výnimočne otvorená pre mestá s menej ako 50 000 obyvateľmi.

Cena Access City sa každoročne udeľuje na konferencii pri príležitosti Európskeho dňa osôb so zdravotným postihnutím, ktorá má zhruba 400 účastníkov z celej Európy.

K predchádzajúcim držiteľom tohto ocenenia patria: Lyon (Francúzsko) za rok 2018, Chester (Spojené kráľovstvo) za rok 2017, Miláno (Taliansko) za rok 2016, Boras (Švédsko) za rok 2015, Göteborg (Švédsko) za rok 2014, Berlín (Nemecko) za rok 2013, Salzburg (Rakúsko) za rok 2012 a Avila (Španielsko) za rok 2011.

Politika EÚ v oblasti prístupnosti

Európa prístupnejšia pre osoby so zdravotným postihnutím je kľúčovým prvkom celkovej stratégie EÚ pre oblasť zdravotného postihnutia na roky 2010 – 2020. Táto stratégia predstavuje základný rámec opatrení na úrovni EÚ v oblasti zdravotného postihnutia a prístupnosti, ktoré dopĺňajú a podporujú konanie na úrovni členských štátov. Konkrétne ustanovenia o prístupnosti sú obsiahnuté v právnych predpisoch EÚ pre oblasti ako doprava a elektronické komunikačné služby. Európsky parlament a Rada dospeli 8. novembra 2018 k predbežnej dohode o návrhu Komisie týkajúcom sa Európskeho aktu o prístupnosti, ktorý osobám so zdravotným postihnutím sprístupní mnoho každodenných produktov a služieb.

Európska únia využíva celý rad nástrojov na to, aby sa Európa stala prístupnejšou pre osoby so zdravotným postihnutím a staršie osoby a aby sa podporil celoeurópsky trh s prístupnými produktmi a službami. Prístupnosť zastavaného prostredia, informačných a komunikačných technológií, dopravy a ostatných oblastí optimalizujú okrem právnych predpisov a politík aj výskum a normalizácia.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices