Oettinger
Komisár pre rozpočet a ľudské zdroje Günther H. Oettinger. PHOTO: © European Union.

Komisia vyzýva lídrov EÚ, aby pripravili pôdu na dosiahnutie rýchlej dohody o budúcom rozpočte

Pred zasadnutím Európskej rady 13. a 14. decembra 2018 Komisia hodnotí povzbudzujúci pokrok, ktorý sa doteraz dosiahol v rokovaniach o budúcom dlhodobom rozpočte EÚ a vyzýva lídrov, aby udržali toto nasadenie.

Zasadnutie Európskej rady, ktoré sa uskutoční 13. a 14. decembra, je kľúčovým momentom na upevnenie dosiahnutého pokroku a vytýčenie smerovania kľúčových prvkov budúceho rámca. Cieľom dnešného oznámenia je podporiť diskusie lídrov.

Komisia 2. mája predložila návrh moderného, vyváženého a spravodlivého rozpočtu pre Európu na plnenie priorít, ktoré lídri stanovili v roku 2016 v Bratislave a v Ríme v roku 2017. Na tento návrh bezprostredne nadväzovali legislatívne návrhy 37 sektorových programov, ktoré tvoria súčasť budúceho dlhodobého rozpočtu. Tento balík slúži ako solídny základ pre rokovania medzi členskými štátmi, ktoré počas bulharského a rakúskeho predsedníctva Rady napredujú rýchlym tempom.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker uviedol: „Lídri sa spoločne dohodli na prioritách Únie. Musíme zabezpečiť, aby v budúcom dlhodobom rozpočte boli na tieto priority vyčlenené dostatočné zdroje tak, aby sa stali skutočnosťou. Doteraz dosiahnutý pokrok považujem za povzbudivý. Teraz je ten správny moment, aby ho lídri využili a poskytli potrebné politické usmernenie, ktoré vytvorí predpoklady na dosiahnutie rýchlej dohody o budúcom dlhodobom rozpočte.“

Komisár pre rozpočet a ľudské zdroje Günther H. Oettinger dodal: „Vďaka vynikajúcej práci bulharského a rakúskeho predsedníctva sa pri rokovaniach o budúcom dlhodobom rozpočte EÚ podarilo dosiahnuť mimoriadny pokrok. Súbežne napreduje aj Európsky parlament. Udržme toto nasadenie a dosiahnime ďalší pokrok na základe politického impulzu, ktorý poskytne Európska rada tento mesiac.“

Od lídrov sa teraz očakáva, že poskytnú politické usmernenia týkajúce sa kľúčových prvkov budúceho dlhodobého rozpočtu:

  • To, čo Európa potrebuje, je moderný a vyvážený rozpočet, ktorý je úzko spätý s prioritami Únie a ponúka konkrétne odpovede na dnešné a budúce výzvy. Komisia preto navrhuje zmodernizovať rozpočet cez posilnené financovanie kľúčových oblastí vrátane inovácií, digitálneho hospodárstva, opatrení v oblasti klímy a životného prostredia, migrácie a riadenia hraníc a bezpečnosti, obrany a vonkajšej činnosti. Politika súdržnosti a spoločná poľnohospodárska politika budú mať pre budúcnosť Európy aj naďalej kľúčový význam. Tento návrh predstavuje správnu rovnováhu medzi tromi širšími oblasťami výdavkov – poľnohospodárskou a námornou politikou, politikou súdržnosti a ďalšími programami, ktoré majú zásadný význam pre budúcnosť Európy.
  • Budúci dlhodobý rozpočet by takisto mal byť jednoduchší a transparentnejší, aby ho zainteresované strany mohli čo najlepšie zužitkovať. Požadovali to Európsky parlament a Rada, ako aj veľkí a malí prijímatelia, a Komisia ich vypočula a navrhla výrazne zjednodušený rozpočet.
  • Ďalšou dôležitou črtou budúceho rozpočtu Európy by mala byť flexibilita. Aby mohla Európa rýchlo, rozhodne a efektívne reagovať v rýchlo sa meniacom svete, potrebujeme rozpočet, ktorý je pružnejší než ten dnešný. Flexibilita je preto kľúčovým prvkom návrhov Komisie na ďalší dlhodobý rozpočet.
  • Rozpočet po roku 2020 by mal byť takisto spravodlivým rozpočtom, ktorý bude realizovateľný nielen na strane výdavkov, ale aj z hľadiska jeho financovania. Komisia predložila ambiciózny a realistický rozpočet v objeme približne 1,11 % hrubého národného dôchodku budúcej Únie 27 štátov. Rozpočet, v ktorom platia rovnaké pravidlá pre všetkých a ktorý je čoraz viac financovaný zo zdrojov priamo spojených so strategickými európskymi politikami.
Viac..  Eugen Jurzyca o rozpočte: Europoslanci chcú opäť zvyšovať výdavky, nie je to správne

Dosiahnutie maximálneho pokroku v otázke budúceho dlhodobého rozpočtu do samitu v Sibiu, ktorý sa uskutoční 9. mája 2019, by umožnilo docieliť úplnú a komplexnú dohodu vrátane číselných údajov v Európskej rade najneskôr do októbra 2019, a to v úzkej spolupráci s Európskym parlamentom.

Prijatím nasledujúceho viacročného finančného rámca do konca roku 2019 sa zabezpečí, že nové programy budú pripravené na čerpanie do 1. januára 2021. Vytvorili by sa tak desaťtisíce pracovných miest pre výskum už v roku 2021 a oveľa viac v širšom hospodárstve. Zabezpečilo by sa tým, že viac ako 100 000 projektov v rámci politiky súdržnosti by začalo načas. Milión mladých ľudí by mohlo využívať výhody výmeny v rámci programu Erasmus a 40 000 mladých ľudí by sa mohlo zapojiť do opatrení zameraných na solidaritu v celej Európe v roku 2021. Dohoda o rozpočte by podporila začínajúce podniky a malé a stredné podniky pri investovaní, výrazne by zvýšila investície a kapacity v oblasti obrany a pomohla by chrániť hranice Únie pred obchodovaním s ľuďmi, ich prevádzačstvom a podvodmi.

O dac

Odporúčame pozrieť

Eugen Jurzyca o rozpočte: Europoslanci chcú opäť zvyšovať výdavky, nie je to správne

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …

Consent choices