peniaze
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Európska únia dosiahla dohodu o rozpočte na rok 2019

Finančné prostriedky EÚ sa budú naďalej investovať do rastu a zamestnanosti, výskumu a inovácií, študentov a mladých ľudí, teda do oblastí, ktoré sú prioritami Junckerovej Komisie. V súlade s návrhom Komisie z mája 2018 zostáva účinné riadenie migrácie a vonkajších hraníc Únie prioritou aj v rozpočte na rok 2019.

Komisár Günther H. Oettinger zodpovedný za rozpočet a ľudské zdroje k tomu povedal: „Dnešná dohoda je znakom toho, že keď sme jednotní, môžeme našim občanom poskytnúť pridanú hodnotu, ktorú od nás požadujú. Ďalším cieľom je náš dlhodobý rozpočet na obdobie po roku 2020 a ja dúfam, že sa rokovania o ňom ponesú v rovnako konštruktívnom duchu ako rokovania o rozpočte na rok 2019. Mali by sme sa zamerať na jeho včasné prijatie. Je to v záujme našich vedcov, študentov, podnikov, poľnohospodárov a regiónov.“

Rozpočet EÚ na rok 2019 predstavuje sumu XX mld. EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch (prostriedkoch, ktorých poskytnutie možno v danom roku zmluvne prisľúbiť) a XX mld. EUR v platobných prostriedkoch (prostriedkoch, ktoré budú vyplatené). Niektoré hlavné charakteristiky rozpočtu:

  • Približne polovica finančných prostriedkov, XX mld. EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch, pôjde na posilnenie európskej ekonomiky, zamestnanosti a konkurencieschopnosti. Napríklad XX mld. EUR pôjde na program Horizont 2020 – vrátane sumy XX mil. EUR na nový Európsky spoločný podnik vysokovýkonnej výpočtovej techniky – a sumou XX mld. EUR sa podporia siete infraštruktúry prostredníctvom Nástroja na prepájanie Európy (CEF). Suma XX mld. EUR poskytnutá európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) pomôže zmenšovať ekonomické rozdiely na vnútroštátnej úrovni, ako aj medzi členskými štátmi;
  • EÚ bude viacerými spôsobmi podporovať mladých ľudí. Suma XX mld. EUR bude určená na vzdelávanie prostredníctvom programu Erasmus+. Európsky zbor solidarity vytvorí príležitosti na dobrovoľnícku činnosť alebo prácu na projektoch doma alebo v zahraničí. Bude financovaný sumou XX mil. EUR. Ďalšia suma XX mil. EUR sa poskytne prostredníctvom iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Podporí mladých ľudí v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou mládeže;
  • Pre európskych poľnohospodárov je určená suma XX mld. EUR;
  • V rámci EÚ aj za jej hranicami sa posilní bezpečnosť. Ako navrhol predseda Juncker vo svojom prejave o stave únie za rok 2018, prostriedky určené pre európsku pohraničnú a pobrežnú stráž, Agentúru Európskej únie pre azyl a iné agentúry pôsobiace v oblasti hraničných a vízových záležitostí budú zvýšené o XX mld. EUR. Z rozpočtu na rok 2019 sa navyše vyčlenia prostriedky pre nástroj pre utečencov v Turecku, aby sa mohli ďalej poskytovať potraviny, vzdelávanie a bývanie tým, ktorí utekajú pred vojnami v Sýrii a inde.

Dohoda vychádza z predpokladu, že Spojené kráľovstvo bude po svojom vystúpení z Európskej únie k 30. marcu 2019 naďalej prispievať do rozpočtu EÚ a zúčastňovať sa na jeho plnení až do konca roku 2020 tak, ako keby bolo členským štátom.

 

Viac..  EÚ predĺži uvoľnenie pravidiel štátnej pomoci do konca júna 2024
Rozpočet EÚ na rok 2019 (v mil.EUR):  

Rozpočet na rok 2019 (nominálna zmena v percentuálnom vyjadrení v porovnaní s rokom 2018)

ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY PODĽA OKRUHOV
Záväzky Platby
1. Inteligentný a inkluzívny rast: xx, xxx (+/- xx %) xx, xxx (+/- xx %)
Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť xx, xxx (+/- xx %) xx, xxx (+/- xx %)
Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť xx, xxx (+/- xx %) xx, xxx (+/- xx %)
2. Udržateľný rast: prírodné zdroje xx, xxx (+/- xx %) xx, xxx (+/- xx %)
Výdavky súvisiace s trhom a priama pomoc xx, xxx (+/- xx %) xx, xxx (+/- xx %)
3. Bezpečnosť a občianstvo xx, xxx (+/- xx %) xx, xxx (+/- xx %)
4. Globálna Európa xx, xxx (+/- xx %) xx, xxx (+/- xx %)
5. Administratíva xx, xxx (+/- xx %) xx, xxx (+/- xx %)
Iné osobitné nástroje xx, xxx (+/- xx %) xx, xxx (+/- xx %)
Rozpočtové prostriedky spolu xx, xxx (+/- xx %) xx, xxx (+/- xx %)

Súvislosti

Európska komisia predkladá každoročne návrh rozpočtu EÚ. V tomto roku Komisia predložila svoj počiatočný návrh 23. mája 2018.

Európsky parlament a Rada potom na základe tohto návrhu zaujmú svoje stanovisko. Rada svoje stanovisko formálne prijala 4. septembra 2018. Európsky parlament svoje stanovisko prijal 24. októbra 2018.

V prípade rozdielnosti stanovísk Európskeho parlamentu a Rady sa uplatní rokovací proces známy ako „zmierovací postup“. Tento rok 21-dňové zmierovacie obdobie trvalo od 30. októbra do 19. novembra.

Rokovania vedie osobitne zvolaný zmierovací výbor, do ktorého Európsky parlament aj Rada vysielajú každý 28 zástupcov. Európska komisia – zastúpená komisárom zodpovedným za rozpočet, ako aj odborníkmi z generálneho riaditeľstva pre rozpočet – zohráva v tomto procese dôležitú úlohu nestranného sprostredkovateľa.

Ďalší postup

Európsky parlament a Rada musia príslušný text formálne schváliť do 14 dní, aby i dosiahnutý kompromis bol stvrdený.

O dac

Odporúčame pozrieť

Krajiny EÚ schválili všeobecný rozpočet Únie na rok 2024

Ministri členských krajín EÚ v pondelok schválili spoločný text o všeobecnom rozpočte EÚ na rok …

Consent choices