Benova
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: © European Union- EP.

Monika Beňová: Posilňovanie bezpečnosti si vyžaduje striktné dodržiavanie pravidiel

Terorizmus je významnou súčasťou hrozieb pre slobodu a demokraciu v členských štátoch Európskej únie (EÚ). Opätovne nám to pripomenula aj včerajšia tragická a nezmyselná streľba v Štrasburgu. Eliminácia teroristických útokov si vyžaduje komplexný prístup a intenzívnejšiu spoluprácu. Konkrétnymi opatreniami vyplývajúcimi zo zistení a odporúčaní osobitného výboru sa preto bude na dnešnom zasadnutí zaoberať plénum Európskeho parlamentu (EP).

Boj proti terorizmu si nevyhnutne nevyžaduje vytváranie nových pravidiel a právnych predpisov. Podstatné je predovšetkým striktné uplatňovanie tých existujúcich. Týka sa to napríklad prísnej kontroly distribúcie a predaja látok, ktoré môžu potenciálne slúžiť na výrobu výbušnín, ako aj dôsledného postihovania nelegálneho obchodu so zbraňami,“ uviedla poslankyňa EP Monika Beňová.

Posilňovanie bezpečnosti tiež predpokladá zabraňovanie radikalizácii v jej najrôznejších podobách. Spoločnou snahou všetkých extrémistov a radikálov bez rozdielu, je totiž len prehlbovanie obáv, napätia a rozdelenia v rámci spoločnosti. Ďalšie ohrozovanie hodnôt, istôt a podkopávanie právneho štátu v rámci krajín EÚ nemožno tolerovať,“ zdôraznila europoslankyňa.

Viac..  Europoslanci prijali kľúčové nariadenie v boji proti sexuálnemu obťažovaniu detí

Pre budúce fungovanie Schengenského priestoru je neprípustné akékoľvek zlyhanie z hľadiska ochrany spoločných vonkajších hraníc. Výmena informácií v tejto oblasti musí prebiehať automaticky a nepretržite. Systematické musí byť tiež zamedzenie financovania teroristických skupín, čo úzko súvisí aj s potláčaním aktivít medzinárodného organizovaného zločinu,“ uzavrela Monika Beňová.

O dac

Odporúčame pozrieť

benova

M. Beňová: Výzvy na posilňovanie demokratizácie európskych volieb sú falošné

Plénum Európskeho parlamentu sa zaoberalo návrhom na posilnenie európskeho rozmeru organizácie eurovolieb v júni budúceho …

Consent choices