europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Európsky parlament odsúdil ruskú agresiu v Kerčskom prielive

Európsky parlament uznesení ocenil reformné úsilie Ukrajiny, odsúdil ruskú agresiu v Kerčskom prielive a vyzval na zrušenie projektu výstavby ropovodu Nord Stream 2.

Nelegislatívne uznesenie, ktoré plénum schválilo pomerom hlasov 433 (za): 105 (proti): 30 (zdržalo sa hlasovania), hodnotí doterajšie uplatňovanie asociačnej dohody EÚ s Ukrajinou vo svetle najnovšieho vývoja v krajine.

Reformný pokrok v kľúčových sektoroch

Poslanci privítali reformy Kyjeva v oblastiach energetiky, zdravotníctva, dôchodkov, školstva, verejnej správy, decentralizácie, obrany a bezpečnosti, ako aj v bankovom sektore a v oblasti makroekonomickej stabilizácie. Na ich implementáciu sa však pozerajú kritickejšie, nakoľko ju sprevádzalo drastické zvýšenie cien, zníženie sociálnych dávok a zhoršenie prístupu k systémom sociálneho zabezpečenia.

Kritika projektu Nord Stream 2

Parlament ocenil dobrú spoluprácu Ukrajiny v energetickom odvetví a pokrok, ktorý krajina dosiahla v oblastiach energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie. Zároveň však poukázal na potrebu pokračovania reforiem, a to najmä v oblasti trhov s plynom a elektrickou energiou.

Ukrajina zohráva kľúčovú úlohu v európskej sieti dodávok energie, konštatuje uznesenie. Poslanci preto odsúdili plánovaný plynovod Nord Stream 2, ktorý má obchádzať Ukrajinu, ako politický projekt ohrozujúci európsku energetickú bezpečnosť a vyzvali na jeho zrušenie.

Nutnosť vysporiadať sa s korupciou a oligarchami

Kyjev by sa podľa poslancov mal v najbližšom období prioritne zamerať na boj proti korupcii, odstránenie oligarchizácie spoločnosti a decentralizáciu. Parlament vyjadril podporu úsiliu o komplexnú reformu súdnictva na Ukrajine, ktorá by mala odstrániť súčasnú neefektívnosť, skorumpovanosť a politickú závislosťou justičného systému v krajine. Zákonodarcovia v tejto súvislosti okrem iného zdôraznili potrebu zavedenia transparentného a spoľahlivého spôsobu výberu sudcov a prokurátorov.

Zabezpečenie slobody plavby v Kerčskom prielive

Parlament dôrazne odsúdil agresiu Ruskej federácie proti Ukrajine zo dňa 25. novembra v Kerčskom prielive. Poslanci vyjadrili vážne znepokojenie nad krokmi Ruska, ktoré podľa nich môžu predstavovať plazivý pokus prisvojiť si zvrchované práva Ukrajiny v Azovskom mori.

Viac..  Baerbocková: Mediácia EÚ najlepšou cestou k mieru medzi Azerbajdžanom-Arménskom

Parlament preto požiadal Rusko, aby okamžite a bezpodmienečne prepustilo zadržiavané ukrajinské plavidlá a námorníkov a aby v súlade s medzinárodným právom zaručilo slobodu plavby cez Kerčský prieliv a v Azovskom mori. Poslanci tiež vyzvali EÚ a jej členské štáty, aby v prípade, ak Moskva ukrajinských námorníkov neprepustí alebo ak dôjde k ďalšej vojenskej eskalácii, zaviedli voči Rusku cielené sankcie.

Dôslednejšia ochrana ľudských práv

Poslanci vo vzťahu k Ukrajine dôrazne odsúdili narastajúci počet fyzických útokov namierených proti ľudskoprávnym aktivistom a novinárom, ako aj násilie voči Rómom a príslušníkom LGBTI komunity.

Uznesenie tiež vyzýva Rusko na okamžité a bezpodmienečné prepustenie laureáta tohtoročnej Sacharovovej ceny za slobodu myslenia Olega Sencova a všetkých ostatných nezákonne zadržiavaných ukrajinských občanov.

Vyhlásenie spravodajcu

„Ukrajina dosiahla značný pokrok v zavádzaní reforiem súvisiacich s asociačnou dohodou s EÚ. Jej občania však zatiaľ nezaznamenali výrazné zlepšenie svojich životných podmienok. Boj proti korupcii musí byť dôraznejší. Nastavenie európskeho kurzu je najlepšou reakciou na destabilizačné činy Ruska,‟ uviedol spravodajca Michael Gahler (EPP, DE).

Súvislosti

Asociačná dohoda, ktorá posilnila vzájomné hospodárske a politické prepojenie EÚ a Ukrajiny, bola podpísaná v roku 2014. Do platnosti vstúpila v roku 2017.

O dac

Odporúčame pozrieť

EÚ a Ukrajina načrtnú plány udržateľnej obnovy na konferencii na vysokej úrovni

Od zajtra do 1. decembra Komisia organizuje vo Vilniuse (Litva) konferenciu na vysokej úrovni o zelenej obnove na …

Consent choices