roaming
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Členské štáty EÚ zaznamenali veľký nárast roamingovej spotreby

Zo správy, ktorú uverejnila Komisia vyplýva, že počas prvého roka a pol od zrušenia roamingových poplatkov bol zaznamenaný významný nárast mobilných volaní a využívaní dát u občanov Európskej únie pri cestovaní v EÚ.

Podľa uverejnenej priebežnej správy Európskej komisie o účinkoch ukončenia roamingových poplatkov 15. júna 2017 Európania svoje digitálne práva najviac využili na cestách v EÚ a v Európskom hospodárskom priestore (EHP). Používanie mobilných dát sa v porovnaní s úrovňami pred júnom 2017 zvýšilo v priemere päťkrát. Počet telefonátov uskutočnený cestovateľmi sa v porovnaní s predchádzajúcim obdobím zhruba zdvojnásobil.

Podpredseda Komisie pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip k tomu uviedol: „Pred rokom a pol skončili roamingové poplatky pri cestovaní v EÚ. Spolu s ďalšími digitálnymi právami, ako sú koniec neopodstatneného geografického blokovania a prenosnosť obsahu, to je dobrý príklad toho, čo všetko môže EÚ poskytnúť občanom a uľahčiť im tým každodenný život. Musíme aj naďalej zvyšovať informovanosť Európanov o ich digitálnych právach, aby skutočne mohli čo najlepšie využiť nové možnosti.“

Komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Marija Gabrielová dodala: „Dnes vidíme konkrétne výsledky, ktoré prišli po zrušení roamingových poplatkov v EÚ. Dobrou správou je, že pre ľudí, ktorí pri cestovaní do zahraničia bez obmedzení používajú mobilné telefóny, je teraz Európa realitou. Ďakujem operátorom, ktorí zvládli premeniť rastúci dopyt po dátach a volaniach na nové možnosti.“

Trend smerom k zvýšenému dopytu po zrušení roamingových poplatkoch je jednoznačný. Podľa nedávneho prieskumu Eurobarometra nastala zmena návykov, napríklad 34 % cestujúcich spokojne využíva v roamingu internet tak často ako doma, zatiaľ čo pred júnom 2017 ich bolo iba 15 %. Naopak podiel tých, ktorí nikdy nepoužívajú svoje mobilné dáta v zahraničí, klesol na 19 % v porovnaní so 42 % pred skončením roamingových poplatkov. Informovanosť spotrebiteľov je aj naďalej vysoká: 62 % Európanov si uvedomuje, že roamingové poplatky sa v EÚ/EHP zrušili, a 69 % si myslí, že buď oni sami, alebo ich známi majú z nových pravidiel prospech.

Zrušenie roamingových poplatkov výrazne prispelo aj k rozšíreniu využívania mobilného širokopásmového pripojenia a pokrytiu sieťami 4G. V celej EÚ pokrytie 4G na konci roka 2017 dosiahlo 90,8 % (oproti 85,6 % na konci roka 2016).

Mobilní operátori vo veľkej miere dodržiavajú nové pravidlá, aj vďaka pozornému dohľadu vnútroštátnych regulačných orgánov a Komisie. Záruky určené v nariadení o roamingu, ktorých cieľom je zabrániť narušeniam na domácich trhoch, konkrétne výnimka z dôvodu udržateľnosti a politika primeraného využívania, fungujú primerane podľa očakávaní a tam, kde treba.

Viac..  V. Bilčík: Je neakceptovateľné, aby Meta držala svojich používateľov ako rukojemníkov

Komisia pokračuje v monitorovaní implementácie

Komisia bude v úzkej spolupráci s národnými regulačnými orgánmi, ktoré sú priamo zodpovedné za zaistenie vykonávania pravidiel, naďalej monitorovať vývoj na trhoch s mobilnými službami v členských štátoch s cieľom zabezpečiť, aby mobilní operátori naďalej dodržiavali nové pravidlá a spotrebitelia profitovali zo zrušenia roamingových poplatkov. Na základe poverenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie Komisia v decembri 2019 uverejní komplexnú správu o preskúmaní pravidiel roamingu za domáce ceny („roam like at home“).

Súvislosti

Od 15. júna 2017, ako konkrétny výsledok jednotného digitálneho trhu, môžu Európania používať svoje mobilné telefóny (volania, SMS a dáta) pri cestovaní v EÚ bez toho, aby museli platiť dodatočné poplatky za roaming. To znamená, že dovolenkári môžu používať svoje telefóny počas svojich ciest rovnako ako doma a nemusia mať obavy z astronomických účtov.

Pred samotným 15. júnom sa Komisia desať rokov usilovala o zníženie a napokon aj o definitívne zrušenie roamingových príplatkov, ktoré telekomunikační operátori účtovali zákazníkom vždy, keď používali mobilné zariadenia v zahraničí, či už na dovolenke alebo počas služobných ciest. Od roku 2007 do roku 2016 sa ceny roamingu znížili o viac ako 90 % a naposledy klesli v apríli 2016. V roku 2015 sa Európsky parlament aj Rada na základe návrhu Komisie dohodli na zrušení roamingových poplatkov pre tých, ktorí cestujú v EÚ. Komisia z poverenia Európskeho parlamentu a Rady na tento účel prijala v decembri 2016 mechanizmus politiky primeraného využívania a udržateľnosti a predložila návrhy na celkové prehodnotenie, ktoré viedlo k novým veľkoobchodným roamingovým cenám a napokon k ich prijatiu spoluzákonodarcami v máji 2017.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices