kyberneticke utoky, pocitac
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

K návrhu EÚ zamedziť online šírenie teroristickej propagandy sa SR stavia pozitívne

BRATISLAVA – Slovensko vo všeobecnosti podporuje opatrenia na úrovni EÚ, ktorých cieľom je zefektívnenie boja proti terorizmu. Uvádza sa to v návrhu predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní šírenia teroristického obsahu online. Stanovisko vypracovalo ministerstvo vnútra s tým, že SR sa k návrhu stavia pozitívne.

„Z pohľadu SR v návrhu chýba precíznejšie prepracovanie jednotlivých procesov, postupov a definícií, ktoré bude potrebné doplniť a vyjasniť v rámci ďalších rokovaní,“ uvádza rezort vnútra. Výsledkom opatrenia by podľa stanoviska Slovenska mala byť zvýšená bezpečnosť užívateľov internetu znížením rizika ich vystavenia teroristickému materiálu a znížením rizík pre osoby náchylné k náboru pre terorizmus. „V kontexte zapojenia orgánov činných v trestnom konaní bude potrebné, v súvislosti s dôkazmi, analyzovať aj možnosti zapojenia Eurojustu, pretože návrh počíta zatiaľ len so zapojením Europolu,“ konštatuje rezort vnútra s tým, že Slovensko v tejto oblasti presadzuje aj jednoznačnejšiu úpravu vzťahu voči tretím krajinám.

Cieľom návrhu európskych inštitúcií „je vytvoriť jasný a harmonizovaný právny rámec, ktorý by zabránil zneužívaniu hostingových služieb na šírenie teroristického obsahu online, a to s cieľom zaručiť hladké fungovanie digitálneho jednotného trhu pri súčasnom zabezpečení dôvery a bezpečnosti“.

„Stanovením minimálnej povinnej starostlivosti zo strany poskytovateľov hostingových služieb, ktorá zahŕňa niektoré osobitné pravidlá a povinnosti, ako aj povinnosti členských štátov, sa v návrhu sleduje cieľ, ktorým je zvýšenie účinnosti súčasných opatrení na odhaľovanie, identifikáciu a odstraňovanie teroristického obsahu online a to bez zásahu do základných práv, ako je napríklad sloboda prejavu a právo na informácie,“ uvádza sa v návrhu. Ten taktiež zavádza napríklad povinnosť zaviesť prostriedky nápravy a mechanizmy na podávanie sťažností „aby sa zabezpečilo, že používatelia môžu napadnúť odstránenie svojho obsahu“.

„Povinnosti ukladané členským štátom prispejú k týmto cieľom, ako aj k zlepšeniu schopnosti príslušných orgánov prijímať primerané opatrenia proti teroristickému obsahu online a bojovať proti trestnej činnosti. Ak poskytovatelia hostingových služieb nebudú dodržiavať nariadenie, členské štáty budú môcť uložiť sankcie,“ dodáva materiál.

Viac..  Rusko predáva plyn Číne podstatne lacnejšie ako Európe

Viac informácií sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk

O dac

Odporúčame pozrieť

Nástroj technickej podpory: Komisia pomáha Slovensku lepšie využívať kohézne fondy

Komisia aktuálne v Bratislave spustila projekt, ktorý pomáha Slovensku zjednodušiť a urýchliť využívanie kohéznych fondov. Projekt …

Consent choices