kyberneticke utoky, pocitac
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

K návrhu EÚ zamedziť online šírenie teroristickej propagandy sa SR stavia pozitívne

BRATISLAVA – Slovensko vo všeobecnosti podporuje opatrenia na úrovni EÚ, ktorých cieľom je zefektívnenie boja proti terorizmu. Uvádza sa to v návrhu predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní šírenia teroristického obsahu online. Stanovisko vypracovalo ministerstvo vnútra s tým, že SR sa k návrhu stavia pozitívne.

„Z pohľadu SR v návrhu chýba precíznejšie prepracovanie jednotlivých procesov, postupov a definícií, ktoré bude potrebné doplniť a vyjasniť v rámci ďalších rokovaní,“ uvádza rezort vnútra. Výsledkom opatrenia by podľa stanoviska Slovenska mala byť zvýšená bezpečnosť užívateľov internetu znížením rizika ich vystavenia teroristickému materiálu a znížením rizík pre osoby náchylné k náboru pre terorizmus. „V kontexte zapojenia orgánov činných v trestnom konaní bude potrebné, v súvislosti s dôkazmi, analyzovať aj možnosti zapojenia Eurojustu, pretože návrh počíta zatiaľ len so zapojením Europolu,“ konštatuje rezort vnútra s tým, že Slovensko v tejto oblasti presadzuje aj jednoznačnejšiu úpravu vzťahu voči tretím krajinám.

Cieľom návrhu európskych inštitúcií „je vytvoriť jasný a harmonizovaný právny rámec, ktorý by zabránil zneužívaniu hostingových služieb na šírenie teroristického obsahu online, a to s cieľom zaručiť hladké fungovanie digitálneho jednotného trhu pri súčasnom zabezpečení dôvery a bezpečnosti“.

„Stanovením minimálnej povinnej starostlivosti zo strany poskytovateľov hostingových služieb, ktorá zahŕňa niektoré osobitné pravidlá a povinnosti, ako aj povinnosti členských štátov, sa v návrhu sleduje cieľ, ktorým je zvýšenie účinnosti súčasných opatrení na odhaľovanie, identifikáciu a odstraňovanie teroristického obsahu online a to bez zásahu do základných práv, ako je napríklad sloboda prejavu a právo na informácie,“ uvádza sa v návrhu. Ten taktiež zavádza napríklad povinnosť zaviesť prostriedky nápravy a mechanizmy na podávanie sťažností „aby sa zabezpečilo, že používatelia môžu napadnúť odstránenie svojho obsahu“.

„Povinnosti ukladané členským štátom prispejú k týmto cieľom, ako aj k zlepšeniu schopnosti príslušných orgánov prijímať primerané opatrenia proti teroristickému obsahu online a bojovať proti trestnej činnosti. Ak poskytovatelia hostingových služieb nebudú dodržiavať nariadenie, členské štáty budú môcť uložiť sankcie,“ dodáva materiál.

Viac..  Borrell: Ministri EÚ budú diskutovať o Orbánových zahraničných cestách

Viac informácií sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk

O dac

Odporúčame pozrieť

orban

Politico: Slovensko ako jediné nekritizovalo cesty Viktora Orbána do Ruska a do Číny

Jediná členská krajina, ktorá sa na stredajšom zasadnutí veľvyslancov pri EÚ v Bruseli nepridala ku …

Consent choices