europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Europoslanci schválili zriadenie nového programu na zvýšenie zamestnanosti a rastu

Európsky parlament schválil svoj rokovací mandát k návrhu na zriadenie nového programu EÚ, ktorý by mal v rokoch 2021-2027 podporiť investície a zlepšiť prístup firiem k financiám.

Program InvestEU, ktorého upravenú podobu poslanci schválili pomerom hlasov 517 (za): 90 (proti): 25 (zdržalo sa hlasovania), by mal slúžiť ako odrazový mostík pre investície, ktoré by boli za normálnych okolností ťažko realizovateľné. Nový program má nahradiť aktuálny Európsky fond pre strategické investície (EFSI), ktorý bol zriadený v reakcii na finančnú krízu.

Parlamentom schválený text nariadenia, ktorý upravuje pôvodný návrh z dielne Európskej komisie, prináša okrem iného tieto zmeny:

  • zvýšenie objemu záruk EÚ na 40,8 miliárd eur (bežné ceny), ktoré by mali mobilizovať dodatočné súkromné investície v objeme 698 miliárd eur – Komisia navrhovala záruky EÚ vo výške 38 miliárd eur s cieľom naštartovať investície vo výške 650 miliárd eur;
  • objasnenie existujúcich a stanovenie nových zámerov, vrátane zvýšenia miery zamestnanosti v EÚ, dosahovania cieľov Parížskej dohody o zmene klímy či podpory hospodárskej, územnej a sociálnej súdržnosti;
  • naviazanie minimálne 40% z celkového finančného balíka programu InvestEU na klimatické ciele;
  • ustanovenie riadiaceho výboru, ktorý zaistí rovnováhu medzi skúsenosťami v oblasti politiky a bankovníctva – členom výboru by mal byť aj nominant EP;
  • zaistenie väčšej zodpovednosti a kontrolovateľnosti programu podávaním výročných správ, prostredníctvom ktorých bude Komisie a riadiaci orgán informovať Európsky parlament a Radu (ministrov) EÚ o pokroku, dopadoch a operáciách programu.

Vyhlásenia spravodajcov

„InvestEU spája všetky finančné nástroje rozpočtu EÚ. EFSI alebo Junckerov plán, ktorý bol inšpiráciou pre vytvorenie programu InvestEU, už pomohol vytvoriť v Európskej únii približne jeden milión pracovných miest a podporil viac ako 850.000 malých a stredných podnikov. Komisia chce v rokoch 2021 – 2027 mobilizovať investície v objeme 650 miliárd eur, my v Parlamente sa snažíme dosiahnuť takmer 700 miliárd eur. Program musí odrážať priority EÚ. InvestEU bude veľmi dôležitým nástrojom hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest, podnikania a sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti v Európskej únii,‟ uviedol spravodajca José Manuel Fernandes (EPP, PT).

Viac..  EÚ zvažuje ďalší balík protiruských sankcií zameraný na tretie krajiny

„InvestEU nie je len nástrojom, ktorý nadväzuje na pozitívnu prax EFSI a ostatných projektov, ktoré vznikli v ostatných rokoch. Tento program sa okrem ďalšieho zvýšenia podpory pre malé a stredné podniky, výskum, inovácie a udržateľnú infraštruktúru snaží vysporiadať s nedostatkami v sociálnej infraštruktúre zaisťujúc uskutočniteľnosť projektov v oblasti vzdelávania, zdravotníctva či sociálneho bývania,‟ uviedol spravodajca a predseda Výboru EP pre hospodárske a menové veci Roberto Gualtieri (S&D, IT).

Ďalší postup

Poslanci sú po schválení parlamentného rokovacieho mandátu pripravení na vyjednávania s ministrami členských štátov o konečnej podobe nového programu s cieľom dosiahnuť dohodu na finálnom znení nariadenia ešte pred májovými voľbami do Európskeho parlamentu.

Súvislosti

Napriek početným iniciatívam Európska únia dodnes trpí výrazným nedostatkom investícií. Program InvestEU, ktorý je súčasťou legislatívneho balíka naviazaného na Viacročný finančný rámec 2021 – 2027 s názvom Rozpočet EÚ pre budúcnosť, by mal tento problém pomôcť vyriešiť.

InvestEU by mal dostať pod jednu strechu niektoré súčasné finančné nástroje, ktorými disponuje Európsky fond pre strategické investície (EFSI), Nástroj na prepájanie Európy(NPE), program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (COSME) a program v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI). Nový program, ktorý bol inšpirovaný Junckerovým plánom, teda využívaním záruk z rozpočtu EÚ na naštartovanie súkromných investícií, by tak mohol profitovať z úspor z rozsahu.

Invest EU by mal pozostávať z fondu, poradenského centra a portálu.

O dac

Odporúčame pozrieť

EÚ diskutuje o kontrole vývozu a odchádzajúcich investícií

Pripravované pravidlá Európskej únie (EÚ) na obmedzenie exportu a sledovanie odchádzajúcich investícií musia byť prísne, …

Consent choices